Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu a neophodna im je pomoć za ekonomsko osnaživanje

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

Komisija za izbor korisnika

Broj:06-17-2/2018-1

02.07.2018. godine

I v a nj i c a

Na osnovu člana 10. stava 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku inačinu rada Komisije za izbor korisnika br. 06-17-1 od 08.06.2018.godine, Komisijaza  izbor  korisnika  pomoći  namenjene  interno raseljeniim licimadok su u raseljeništvu, koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica), a neophodna im je pomoć za ekonomsko osnaživanje, i to za nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti i koje ispunjavaju propisane uslove i merila za izbor korisnika obrazovana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica br. 021-11/2018 dana  03.05.2018. godine

O B A V E Š T A V A

 

Interno raseljena lica koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Ivanjica, da se JAVNI POZIV za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu a neophodna im je pomoć za ekonomsko osnaživanje broj 06-17-2/2018 od 08.06.2018. godine

koji je objavljen dana 08.06.2018. godine, menja u delu koji se odnosi na rok za prijave i isti se PRODUŽAVA na period od 15 dana, odnosno do 16.07.2018. godine. U ostalom delu javni poziv ostaje isti. Izmena Javnog poziva će biti objavljena na oglasnoj tabli opštine Ivanjica i na internet prezentaciji opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs

Predsednik Komisije

                                                                                                             Snežana Marković

 

О Аутору

Financ