Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu a neophodna im je pomoć za ekonomsko osnaživanje

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Комисија за избор корисника

Број:06-17-2/2018-1

02.07.2018. године

И в а њ и ц а

На основу члана 10. става 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку иначину рада Комисије за избор корисника бр. 06-17-1 од 08.06.2018.године, Комисијаза  избор  корисника  помоћи  намењене  интерно расељениим лицимaдок су у расељеништву, која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Ивањица), а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, и то за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовне активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области и које испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника образована решењем Председника општине Ивањица бр. 021-11/2018 дана  03.05.2018. године

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Интерно расељена лица која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Ивањица, да се ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву а неопходна им је помоћ за економско оснаживањe број 06-17-2/2018 од 08.06.2018. године

који је објављен дана 08.06.2018. године, мења у делу који се односи на рок за пријаве и исти се ПРОДУЖАВА на период од 15 дана, односно до 16.07.2018. године. У осталом делу јавни позив остаје исти. Измена Јавног позива ће бити објављена на огласној табли општине Ивањица и на интернет презентацији општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs

Председник Комисије

                                                                                                             Снежана Марковић

 

О Аутору

Financ