Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje za interno raseljena lica sa prebivalištem na teritoriji opštine Ivanjica

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Комисија за избор корисника

Број:06-18-2/2018-1

02.07.2018. године

И в а њ и ц а

На основу члана 10. става 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника бр. 06-18-1 од 08.06.2018. године, Комисијаза  избор  корисника  помоћи  намењене  побољшању условастановања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз набавку грађевинског материјала за стварање и/или побољшање услова становања, образована решењем Председника општине Ивањица бр. 021-10/2018 дана  03.05.2018. године,

О Б А В Е Ш Т А В А

Интерно расељена лица која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Ивањица, да се ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз набавку грађевинског материјала за стварање и/или побољшање услова становања број Број:06-18-2/2018 од 08.06.2018. године,

који је објављен дана 08.06.2018. године, мења у делу који се односи на рок за пријаве и исти се ПРОДУЖАВА на период од 15 дана, односно до 16.07.2018. године. У осталом делу јавни позив остаје исти. Измена Јавног позива ће бити објављена на огласној табли општине Ивањица и на интернет презентацији општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs

Председник Комисије

                                                                                                             Снежана Марковић

 

О Аутору

Financ