Vesti

Javni poziv za prijavu štete

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 87-15/2019-01

Datum: 10.6.2019. godine

I v a nj i c a

J A V N I   P O Z I V

Na osnovu člana 15. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS“ broj 112/15), Odluke o proglašenju elmentarne nepogode Vlade RS od 6.6.2019. godine) i usled proglašenja vanredne situacije na teritoriji opštine Ivanjica, pozivaju se svi građani koji su pretrpeli štetu na stambenim objektima kao posledica poplave i grada u junu 2019. godine, da istu prijave Komisiji za procenu štete nastale nakon elementarne nepogode predajom prijava na šalter pisarniceOpštinske Uprave.

Obrazac prijave se može preuzeti u uslužnom centru Opštinske Uprave opštine Ivanjica.

            Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja poziva.

U Ivanjici,

10.6.2019. godine

                                                                                              PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                         Zoran Lazović

О Аутору

Financ