Vesti Obaveštenje

Konačna lista krajnjih korisnika za nabavku i ugradnju solarnih panela

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije- solarni paneli  

Broj: 401-32-9/2022-01

Datum: 01.03.2023. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 27. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote,  Komisija za realizaciju mera energetske sanacije – solarni paneli  objavljuje

 KONAČNA  LISTA KRAJNJIH KORISNIKA

 1) nabavku i ugradnju solarnih panela, invertora i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a  maksimalno do 6 kW i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem;

2) ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće;

3)opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stanove

REDNI BROJIME, PREZIME I ADRESA PODNOSIOCA PRIJAVEMERAUKUPAN BROJ BODOVA
1.Blagojević Mišo, Dubrava, Prilički Kiseljak, Prilike197

 Na osnovu zapisnika  komisija je sačinila konačnu listu krajnjih korisnika.

Konačnu Listu  Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine uprave opština Ivanjica i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na listu, podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi putem pošte ili  na pisarnici  Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima  u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Ivan Mojsilović

О Аутору

WEB MASTER