Vesti Konkursi i obaveštenja

KONKURS za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Ivanjica za 2018. godinu

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Opštinska uprava

Broj: 332-17/2018

Datum: 05.12.2018. godine

Ivanjica

Opštinska uprava opštine Ivanjica, na osnovu članova 8. i 9. Pravilnika o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 9/2018) (u daljem tekstu: Pravilnik), raspisuje

KONKURS za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine

Ivanjica za 2018. godinu

 Svrha konkursa

Ovim konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja i ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Ivanjica za 2018. godinu, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava koja se dodeljuju realizacijom ovog konkursa, a  opredeljena budžetom opštine Ivanjica razdeo 4 Opštinska uprava ; glava 4.01 Opštinska uprava ; program 1502 razvoj turizma ; programska aktivnost 0001 upravljanje razvojem turizma ; funkcija 473 turizam , pozicija 71/1 ; ekonomska klasifikacija 454 subvencije privatnim preduzećima , iznosi  2.000.000,00 dinara.

Svrha dodele podsticajnih sredstva je stvaranje uslova za unapređenje i razvoj seoskog turizma i obezbeđenje kvalitetnih ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskim turističkim domaćinstvima na teritoriji opštine Ivanjica, a samim tim i unapređenje ruralne-ekonomije i kvaliteta života na seoskom području.

Konkursom se utvrđuje: predmet konkursa, korisnici podsticaja, ukupno opredeljena sredstva, vrste podsticaja, vrste prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, uslove koje moraju ispunjavati učesnici po konkursu, postupak dodele podsticajnih sredstava, namena i maksimalan iznos podsticajnih sredstava, rok za podnošenje zahteva, rok za donošenje odluke o dodeli podsticajnih sredstava, dokumentacija koja se podnosi uz zahtev, način odlučivanja, način i postupak kontrole upotrebe odobrenih sredstava kao i ostale informacije vezane za podnošenьe prijave na Konkurs.

 Predmet konkursa

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode sa ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

 1. podsticaji za podršku investicijama za dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u seoskom turističkom domaćinstvu ili domaćoj radinosti, u skladu sa  članom 20 stav 6 zakona o lokalnoj samoupravi .
 2. podsticaji za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica i drugih promotivnih aktivnosti.

 

 Korisnici podsticaja

Podsticajna sredstva za razvoj seoskog turizma dodeljuju se kao namenska, bespovratna sredstva na osnovu konkursa.

Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju:

 1. fizičko lice čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti;
 2. fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 3. preduzetnik.

 

Vrste podsticaja – Vrste prihvatljivih i neprihvatljivih troškova

 

Podsticaji u skladu sa ovim Konkursom obuhvataju:

 1. radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih objekata domaće radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva kao i postojećih autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
 2. adaptaciju kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
 3. radove investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu- vodenica, vetrenjača, koji su u funkciji seoskog turizma;
 4. poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu:
 5. izgradnju bazena (nadzemnih i ukopanih);
 6. parterno uređenje dvorišta;
 7. opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
 8. promocija nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica i drugih promotivnih aktivnosti.

 

Tabela 1. Vrste podsticaja:

Korisnik podsticaja Vrsta  programa i podsticaja Prihvatljive investicije
Podsticaji za podršku investicijama za dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u seoskom turističkom domaćinstvu ili  domaćoj radinosti, u skladu sa  članom 20 stav 6 zakona o lokalnoj samoupravi
Fizičko lice čiji su ugostiteljski objepi kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća,        soba ili apartman u domaćoj radinosti;

Fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

Preduzetnik

Radovi investicionog i tekućeg održavanja postojećih objekata domaće radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva kao i postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu (1 )Troškovi           nabavljenog   građevinskog materijala i opreme

(2) Troškovi izvođenja građevinskih radova

Fizičko lice čiji su ugostiteljski objepi kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo  ili kuća,soba ili apartman u domaćoj radinosti;

Fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

Preduzetnik

 

Adaptacija kupatila, saune. kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja, a radi  pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima    domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu

(1)            Troškovi nabavljenog materijala u skladu sa predračunom

(2)            Trošžovi izvođenja radova

(Z) Troškovi izvođenja radova i nabavljenog materijala

građevinskog ppredmerom i

građevinskih

građevinskih građevinskog

Fizičko lice čiji su ugostiteljski objekti kategorisani           kao seosko turističko domaćinstvo ili soba           ili apartman u domaćoj radinosti;

Fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

Preduzetnik

Radovi investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu- vajata, vodenica, vetrenjača koji su u funkciji      seoskog turizma (1) Troškovi nabavljenog građevinskog materijala i opreme

 

Fizičko lice čiji su ugostiteljski objekti kategorisani           kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća,soba ili apartman u domaćoj radinosti;

Fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

Preduzetnik

Poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara radi  unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu   (1)            Nabavka opreme i rekvizita za rekreaciju i vežbanje:

-oprema za fitnes program na otvorenom. bicikl i prateća zaštitna oprema, koševi, golovi, sedla za jahanje, ski oprema, gumeni čamci za rekreativne sportove;

-oprema za fitnes u zatvorenom prostoru (sve sprave koje se koriste u fitnes programu u zatvorenom prostoru);

-ljuljaške, klackalice, vrteške, dečije kućice različitog oblika i materijala od kojeg su izrađene, njihalice, tobogani, penjalice, provlačalice, zaštitne ograde oko igrališta.

(2)            Nabavka dvorišnog mobilijara:

-rasveta za bašte- fenjeri, lampioni, kugle, stubovi (cevni, liveni dekorativni), priključne ploče;

-česme, fontane, poštanski sandučići, klupe, stolice, parking usmeravajući stubići, korpe za otpatke, postolja za stolove, stolovi, držači za bicikle, ograde, kapije, garažna i druga metalna vrata, tende, suncobrani, ležaljke;

-žardinjere, saksije, držači i postolja za žardinjere i saksije.

(Z) Nabavka montažnih i naduvavajućih nadzemnih bazena koji se montiraju po uputstvu proizvođača.

  Izgradnja bazena (nadzemnih

i ukopanih)

(1) Troškovi nabavljenog građevinskog materijala

(2) Troškovi           izvođenja           građevinskih radova

(Z) Troškovi izvođenja građevinskih radova i nabavljenog građevinskog materijala

 
Parterno uređenje dvorišta (1)    Troškovi nabavljenog građevinskog materijala i opreme  

 

 

 

Fizičko lice čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba            ili apartman u domaćoj radinosti;

Fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog pogьoprivrednog gazdinstva;

Preduzetnik

Opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu u skladu sa rešenjem nadležnog organa gde je evidentiran kao pružalac ugostiteljskih usluga (1)              Nabavka opreme:

– mašine za pranje i sušenje veša;

– televizori, radio aparati, telefoni

i personalni računari,

(2)              nabavka sistema za klimatizaciju i grejanje objekata:

–  peći;

–  klima uređaji, ventilatori,

(Z) Opremanje kuhinje:

-kuhinjski pribor za pripremanje i služenje hrane (tanjiri, posude, escajg, pribor za čišćenje, obradu i seckanje hrane, stolnjaci. krpe, peškiri);

-posude za otpatke;

-oprema za obradu i pripremu hrane (mali električni kuhinjski aparati);

-sudopere i slavine za vodu, radne površine za pripremu hrane;

-kuhinjski elementi, police, ormari za smeštaj kuhinjskog i restoranskog posuđa i hrane, pultovi za usluživanje;

-rashladni uređaji za čuvanje hrane; -uređaji za odvođenje pare i mirisa;

-mašine za pranje posuđa;

-sve vrste šporeta, gotovih kamina, pećnica i uređaja za pečenje,

(4)           Opremanje prostorija za pružanje ugostiteljskih usluga u skladu sa aktom o kategorizaciji:

-sobni nameštaj, ormari, stolovi, stolice, garderoberi, ležajevi, ogledala;

-dušeci, jastuci, jorgani, čaršafi, navlake za jorgane i jastuke, ćebad, krevetski i podni prekrivači, zavese, garnišne;

-stone i zidne lampe, vešalice za odeću, čiviluci, korpe za veš i otpatke,

(5)           Troškovi nabavljene opreme za kupatila. saune:

-sanitarna oprema (ležeća ili tuš kada, tuš kabina, WC šolja, umivaonik, slavine, tuševi);

-električni uređaji i grejna tela (grejna tela za kupatilo i saunu- grejalice, kaloriferi, peći za saune; bojleri, fenovi);

– elementi za kupatila i saune (police, ormarići za sredstva za higijenu, četka za održavanje WC šolje, ogledalo, držač peškira, držač toalet papira, držač sapuna, držač za čaše, peškiri, korpa za otpadke, zavese i paravani za tuširanje, prostirka za kupatilo).

Podsticaji za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrэdnih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica
Fizičko lice čiji su ugostiteljski obekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstva ili kuća, soba            ili apartman u domaćoj radi nosti;

Fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

Preduzetnik

Promocija nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica i drugih vidova promocije

 

(1) Izrada i dizajn internet stranica portala za promociju seoskog turizma sa održavanjem internet stranica na minimum tri godine

(2) Modernizacija i profesionalizacija internet stranica za promociju seoskog turizma sa održavanjem turističkih internet stranica na minimum tri godine.

Z) Promotivni materijal

 

Neprihvatljivi troškovi po ovom Konkursu su:

 

 1. porezi, osim poreza na dodatu vrednost;
 2. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
 3. troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slične naknade;
 4. troškovi kupovine odnosno zakupa zemljišta;
 5. polovna (remontovana) oprema i alati;
 6. doprinosi u naturi (sopstveni rad i materijal podnosioca prijave);
 7. nerealne količine materijala, naknadni i nepredviđeni troškovi radova, nabavka opreme radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga;
 8. oprema, materijali i radovi koji po tipu ne odgovoraju predmeru i predračunu:
 9. internet stranice koje po sadržaju ne odgovaraju idejnom rešenju za uslugu izrade i/ili dizajna, odnosno za uslugu modernizacije i profesionalizacije internet stranica;
 10. nabavka predmetne investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova;
 11. drugi troškovi koji nisu u skladu sa dostavljenim poslovnim planom.

 

Uslovi za korišćenje podsticaja

 

Opšti uslovi:

Pravo na podsticaje ostvaruju lica iz člana 5. Pravilnika o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Ivanjica, pod uslovima:

 1. da je realizovalo investicije za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu konkursa o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Ivanjica iz prethodnih godina;
 2. da za investiciju za koju podnosi prijavu ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

 

Posebni uslovi:

Fizičko lice čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove:

 1. da ima zaključen ugovor sa Turističkom organizacijom opštine Ivanjica, turističkom agencijom, privrednim subjektom ili drugim pravnim licem,
 2. da je evidentirano kod Odeljenja za urbanizam i komunalne poslove Opštinske uprave opštine Ivanjica  kao pružalac ugostiteljskih usluga,
 3. da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava (u daljem tekstu: prijava) u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora overenog kod nadležnog organa zaključenog sa zakupodavcem; vlasnik jednog dela zemljišta, odnosno objekta dostavlja saglasnost overenu kod nadležnog organa, ostalih suvlasnika zemljišta, odnosno objekta za izvođenje radova na predmetnoj investiciji: nepokretnosti koje su predmet zakupa ne mogu imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa ; da su katastarske parcele i objekati koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava na teritoriji opštine Ivanjica ,

 

 1. da pripremi poslovni plan za investiciju u skladu sa obrascem koji je odštampan uz Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Ivanjica i čini njegov sastavni deo,
 2. da pruža turistima usluge smeštaja i usluživanja hrane i pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva, dok organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista može da pruža ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića, pod uslovom da turistička grupa ne koristi usluge smeštaja.

Fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove:

 1. da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), kao gazdinstvo i da se nalazi u aktivnom statusu,
 2. da ima zaključen ugovor sa Turističkom organizacijom opštine Ivanjica, turističkom agencijom, privrednim subjektom ili drugim pravnim licem,
 3. da je evidentirano kod Odeljenja za urbanizam i komunalne poslove Opštinske uprave opštine Ivanjica  kao pružalac ugostiteljskih usluga,
 4. da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava (u daljem tekstu: prijava) u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora overenog kod nadležnog organa zaključenog sa zakupodavcem; vlasnik jednog dela zemljišta, odnosno objekta dostavlja saglasnost overenu kod nadležnog organa, ostalih suvlasnika zemljišta, odnosno objekta za izvođenje radova na predmetnoj investiciji; nepokretnosti koje su predmet zakupa ne mogu imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa; da su katastarske parcele i objekati koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava na teritoriji opštine Ivanjica ,
 5. da pripremi poslovni plan za investiciju u skladu sa obrascem koji je odštampan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni deo,
 6. da pruža turistima usluge smeštaja i usluživanja hrane i pića u objektima smaštajnih kapaciteta do 30 ležajeva, dok organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista može da pruža ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića, pod uslovom da turistička grupa ne koristi usluge smeštaja.

Preduzetnik, ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove:

 1. da je registrovan u odgovarajućem registru u Agenciji za privredne registre,
 2. da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije za koju se podnosi prijava u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora overenog kod nadležnog organa zaključenog sa zakupodavcem; vlasnik jednog dela zemljišta, odnosno objekta dostavlja saglasnost overenu kod nadležnog organa, ostalih suvlasnika zemljišta, odnosno objekta za izvođenje radova na predmetnoj investiciji; nepokretnosti koje su predmet zakupa ne mogu imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa; da su katastarske parcele i objekati koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava na teritoriji opštine Ivanjica ,
 1. da pripremi poslovni plan za investiciju u skladu sa obrascem koji je odštampan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni deo,
 2. da pruža turistima usluge smeštaja i usluživanja hrane i pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva, dok organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista može da pruža ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića, pod uslovom da ista ne koristi usluge smeštaja.

Ostali uslovi za korišćenje podsticaja

Podnsilac zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Ivanjica, koji ispunjava uslove navedene u konkursu ima pravo na dodelu podsticajnih sredstava u iznosu do 80 % od vrednosti odobrenih aktivnosti u okviru poslovnog plana , a najviše do 200.000,00 dinara,

Korisnik podsticajnih sredstava ima obavezu da obezbedi sufinansiranje odobrene mere u skladu sa odobrenim sredstvima i navedenim procentom za sufinansiranje iz poslovnog plana koji ne može biti manji od 20 %

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti prijavu za jednu ili više prihvatljivih investicija iz Tabele 1. ovog Konkursa.

 

Postupak sprovođenja konkursa

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenьem prijave na osnovu konkursa, koji raspisuje Opštinska uprava, na predlog nadležne organizacione jedinice Opštinske uprave opštine Ivanjica- Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj , investicije i građevinske poslove, za tekuću kalendarsku godinu.

Prijava se podnosi na Obrascu – Prijava za korišćenje podsticaja za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Ivanjica, koji je objavljen uz ovaj Konkurs.

Podnosilac prijave podnosi samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini.

Ukoliko pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je istovremeno i preduzetnik, podnosi samo jednu prijavu ili kao fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili kao preduzetnik.

Javni konkurs objavljuje Opštinska uprava opštine Ivanjica na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i na sajtu opštine Ivanjica.

 

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu za korišćenje podsticaja treba da glase na podnasioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, osim druge dokumentacije koja ne treba da bude u formi overene kopije.

Dokumenta na stranom jeziku treba da budu prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Obrazac zahteva za dodelu podsticajnih sredstava može se preuzeti sa sajta opštine Ivanjica ili na šalteru Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Uz zahtev za dodelu podsticajnih sredstava, podnosilac zahteva podnosi:

 1. Poslovni plan;
 2. fotokopiju lične karte;
 3. broj tekućeg računa i naziv banke kod koje je otvoren;
 4. predmer i predračun radova, tehničku i prateću dokumentaciju o planiranoj investiciji;
 5. profakturu za građevinski materijal ili opremu iz poslovnog plana;
 6. dokaz o ispunjensti uslova iz člana 7. stav 2. tačka 1. i člana 7. stav Z. tačka 1. Pravilnika:

– ukoliko je podnosioc zahteva Fizičko lice- nosilac poljoprivrednog gazdinstva- dokaz da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), kao gazdinstvo i da se nalazi u aktivnom statusu;

– ukoliko je podnosioc zahteva preduzetnik- dokaz da je registrovan u odgovarajućem registru Agencije za privredne registre.

 1. izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom se obavezuje da će obezbediti sopstvena sredstava za sufinansiranje odobrenih mera u okviru poslovnog plana;
 2. rešenje Odeljenja za urbanizam stambene i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Ivanjica o razvrstavanju ugostiteljskog objekta u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu u kategoriju;
 3. ugovor zaključen sa turističkom organizacijom, turističkom agencijom, privrednim subjektom ili drugim pravnim licem sa sedištem na teritoriji opštine Ivanjica (za fizička lica čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti i fizička lica – nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva);
 4. izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da za investiciju za koju podnosi prijavu ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije). odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 5. dokaz da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava (u daljem tekstu: prijava) u vlasništvu podnosioca zahteva ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora overenog kod nadležnog organa zaključenog sa zakupodavcem- dokaz o zakupu. Vlasnik jednog dela zemljišta, odnosno objekta dostavlja saglasnost overenu kod nadležnog organa, ostalih suvlasnika zemljišta, odnosno objekta za izvođenje radova na predmetnoj investiciji; nepokretnosti koje su predmet zakupa ne mogu imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa; da su katastarske parcele i objekati koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava na teritoriji opštine Ivanjica (posedovni list – list nepokretnosti) ,

 

Pored navedenih obaveznih dokumenata podnosilac zahteva može da podnese i druga dodatna dokumenta kojima potvrđuje ispunjavanje kriterijuma i opravdanost poslovnog plana:

 • dokaz (izvod iz knjige gostiju) o broju prijavljenih noćenja i jednodnevnih poseta u prethodnoj godini,
 • dokaz (uverenje, potvrda) o naplati boravišne takse u prethodnoj godini,
 • dokaz da se predmetne parcele i objekti nalaze u granicama obuhvata rezervata biosfere Golija Studenica(potvrda odeljenja za urbanizam i komunalne poslove Opštinske uprave opštine Ivanjica ).
 • druga potrebna dokumenta i dokazi u cilju pravdanja uslova definisanih u okviru posebnih uslova ovog Konkursa.

 

Način predaje dokumentacije

Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava sa pratećom dokumentacijom predaje se na prijemnom šalteru Opštinske uprave opštine Ivanjica, u zapečaćenoj koverti ili upućuje preporučenom poštom na adresu: Opština Ivanjica, Opštinsko uprava, Venijamina Marinkovića 1, sa naznakom: ”Komisiji za sprovođenje konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma“

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, moraju biti navedeni naziv i adresa podnosioca zahteva i naznaka „ne otvarati“

Na prednjoj strani koverte, primalac zahteva obavezno stavlja datum prijema koverte sa naznačenjem sata i minuta.

Neblagovremene i nepotpune prijave- zahtevi biće odbačene.

ROK ZA PREDAJU ZAHTEVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA I PRATEĆE DOKUMENTACIJE JE 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA KONKURSA .

Dokumentacija podneta po ovom konkursu ne vraća se podnosiocima zahteva.

Dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica- Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj,investicije i građevinske poslove drugi sprat, kancelarija 32, radnim danima od 11,00 do 14,00 časova Kontakt telefon 032 515-0307.

 

Način odlučivanja

Konkurs sprovodi Komisija, koja vrši ocenu podnetih zahteva u skladu sa kriterijumima utvrđenim Pravilnikom, utvrđuje predlog za dodelu podsticajnih sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica i isti upućuje Opštinskom veću opštine Ivanjica na odlučivanje. Ukoliko zahtev za dodelu podsticajnih sredstava ispunjava formalne uslove propisane Pravilnikom, Komisija pristupa ocenjivanju podnetog zahteva u skladu sa kriterijumima definisanih Pravilnikm. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

BODOVNA LISTA (maksimalan broj bodova je 100)

 

  KRITERIJUMI   BODOVI
  Kvalitet poslovnog plana

(obrazloženje, potreba za realizacijom poslovnog plana, usklađenost planiranih aktivnosti sa potrebama, budžet poslovnog plana i ekonomska opravdanost i drugo)

 

 

0-20
  Učešće sopstvenog finansiranja

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

5

10

15

20

  Područije rezervata biosfere 5
  Lokacija realizacije poslovnog plana

(potencijali za razvoj turizma, infrastrukturna opremljenost, razvijenost seoskog područja i slično)

0-10
  Turistička promocija u prehodnom periodu i promocija planirana kroz poslovni plan

(učešđe na sajmovima, prezentacija, „Web“ prezentacija i drugo)

0-10
Kapaciteti podnosioca zahteva za bavljenje seoskim turizmom

 (broj zaposlenih, broj nođenja u prethodnoj godini, godine bavljenja seoskim turizmom, osnovna ili sporedna delatnost i drugo)

 

 

0-15

Kategorija objekta 5

10

15

20

 

Nakon završenog ocenjivanja i sačinjava rang liste prema ukupnom broju bodova, redosledom od podnosioca zahteva sa najvećim brojem bodova, pa do podnosioca zahteva sa najmanjim brojem bodova, Komisija izrađuje konačan izveštaj sa predlogom za dodelu podsticajnih sredstava.

Opštinsko veće Opštine Ivanjica, na osnovu predloga Komisije, u roku od 30 dana od dana završetka konkursa, donosi Odluku o odobravanju podsticajnih sredstava.

Ukoliko je iznos planiranih sredstava za ove namene iz budžeta opštine Ivanjica manji od iznosa sredstava po podnetim zahtevima koji ispunjavaju uslove i kriterijume propisane ovim Pravilnikom, podsticajna sredstva se dodeljuju podnosiocima zahteva po redosledu iz rang liste, odnosno onim podnosiocima zahteva sa većim brojem bodova do utroška planiranih sredstava.

Razmatrajući podneti zahtev za dodelu sredstava Komisija može da odobri manji iznos podsticajnih sredstava u odnosu na traženi, uz obavezu podnosioca da zadrži procentualni odnos svog sufinansiranja, pod uslovom da se time obezbedi funkcionalna celina u realizaciji poslovnog plana.

Realizacija

Nakon donošenja konačne Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava, Predsednik  opštine će u roku od 30 dana sa podnosiocem zahteva zaključiti ugovor na osnovu koga će se između ostalog urediti da se odobrena namenska podsticajna sredstva prenose na tekući račun korisnika podsticajnih sredstava, u skladu sa prilivom sredstava u budžetu Opštine, a najduže 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora.

Korisnik podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma u obavezi je da nadležnoj organizacionoj jedinici Opštinske uprave opštine Ivanjica- Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj,investicije i građevinske poslove , u roku od 30 (trideset) dana od dana utroška odobrenih sredstava, podnese narativni i finansijski izveštaj sa svom finansijskom dokumentacijom na osnovu koje se može utvrditi namensko trošenje sredstava ( računi, ugovori, izvodi iz banke).

Korisnik podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma u obavezi je da radove na realizaciji poslovnog plana okonča u celosti u roku od 6 meseci od dana prenosa podsticajnih sredstava.

Praćenje realizacije

Komisuja za sprovođenje konkursa vrši nadzor nad realizacijom aktivnosti predviđenih poslovnim planom i u obavezi je da Opštinskom veću opštine Ivanjica, najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj sa predlogom mera prema korisnicima dobijenih podsticajnih sredstava koji postupaju suprotno odredbama ugovora.

Opština će jednostrano raskinuti ugovor o odobravanju podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma ako:

 

 1. korisnik podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma, ne dostavi u roku od 30 (trideset) dana ,od dana utroška odobrenih sredstava, Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj,investicije i građevinske poslove Opštinske uprave opštine Ivanjica , narativni i finansijski izveštaj sa svom finansijskom dokumentacijom na osnovu koje se može utvrditi namensko trošenje sredstava ( računi, ugovori, izvodi iz banke).
 2. ako korisnik podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma u roku od 6 meseci od dana prenosa podsticajnih sredstava ne okonča u celosti radove na realizaciji poslovnog plana,
 3. utvrdi da dobijena oprema, materijal ili predmetni objekti nisu u funkciji seoskog turističkog domaćinstva ili se ista koristi u druge namene,
 4. u periodu kraćem od 60 meseci od dana prenosa sredstava na račun dobavljača, korisnik podsticajnih sredstava otuđi kupljenu opremu ili istu da na korišćenje drugom pravnom ili fizičkom licu,
 5. ovlašćenim licima Opštinske uprave opštine Ivanjica, ne omogući neposrednu kontrolu u toku trajanja ugovora ili ne dostavi periodične izveštaje predviđene ugovorom,
 6. korisnik podsticajnih sredstava ne prijavi goste ili ne uplaćuje boravišnu taksu,
 7. u drugim slučajevima nepridržavanja obaveza iz ugovora.

 

 

OPŠTINSKO UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

Zamenik načelnika opštinske uprave

opštine Ivanjica

Bojana Glavinić

Poslovni plan 2018 Ivanjica

Obrazac budžeta poslovnog plana 2018 Ivanjica

Obrazac prijave 2018 Ivanjica

 

 

О Аутору

Financ