Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Konkurs za dodelu studentskih i učeničkih stipendija za 2022/2023

Na  osnovu člana 1, 2, 3, 4. i člana 5. Odluke o stipendiranju studenata visokoškolskih ustanova i učenika talenata sa teritorije opštine Ivanjica ( Službeni list Opštine Ivanjica, broj 04/08 i 8/12), Komisija za  dodelu studentskih stipendija i stipendija za učenike talente SO Ivanjica, dana 14.11.2021. godine, raspisuje:

                                                  K  O  N  K  U  R  S 

       ZA DODELU  STUDENTSKIH I UČENIČKIH STIPENDIJA ZA

                                        ŠKOLSKU 2022 / 2023  GODINU

SO Ivanjica će stipendirati određen broj učenika osnovnih i srednjih  škola i studenata visokoškolskih ustanova koji se  finansiraju iz budžeta Republike Srbije i koji redovno polažu ispite i upisuju odgovarajuće godine studija, u rokovima predviđenim statutima fakulteta, odnosno škola,  a da im se pri tom  prebivalište nalazi na teritoriji opštine Ivanjica.

  I – USLOVI KONKURSA  

         Pravo na stipendiju imaju:

 • Učenici osnovne škole  sa prosečnom ocenom  5, 00 iz prethodne godine i osvojenim jednim od prva tri mesta na Republičkom takmičenju organizovanom od strane Ministarstva prosvete;
 • Učenici srednje škole koji su ostvarili u prethodnom periodu školovanja natprosečne rezultate i to: da su u toku prethodne školske godine ostvarili prosečan uspeh  4, 80 i da su u prethodnoj školskoj godini za pojedine predmete ostvarili vrhunske rezultate osvajanjem jednog od prva tri mesta na Republučkom takmičenju ili jedno od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju;
 • Učenici IV stepena proizvodnih zanimanja (mašinske, drvne, elektrotehničke, građevinske i tekstilne struke), sa prosečnom ocenom preko 4, 50 iz prethodne godine i osvojenim jednim od prva tri mesta na Republičkom takmičenju organizovanom od strane Ministarstva prosvete;
 • Učenici trećeg stepena proizvodnih zanimanja (mašinske, drvne, elektrotehničke, građevinske i tekstilne struke ) i osvojenim jednim od prva tri mesta na Republičkom takmičenju organizovanom od strane Ministarstva prosvete;
 • Učenici matematičke i filološke gimnazije sa prosečnom ocenom 5, 00 iz prethodne školske godine i ne moraju imati dokaz o takmičenjima;
 • Studenti nosioci nagrada na Republičkom takmičenju, pobednici na olimpijadama znanja, kao i nosioci nagrada za postignuti uspeh ili pokazane rezultate;
 • Stipendije po ovoj odluci mogu koristiti studenti koji se finansiraju iz budžeta RS, koji su redovni studenti koji u toku studija postignu prosečnu ocenu najmanje 8,50 i da su redovno upisali narednu godinu studija.
 • Stipendije po ovoj odluci mogu koristiti i studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji su upisali diplomske akademske studije(master) i koji na akademskim studijama postignu prosečnu ocenu najmanje 9 (devet) i stekli su 180 odnosno 240 ESPB bodova.
 • Stipendije po ovoj odluci mogu koristiti i studenti sa hendikepom koji se finansiraju iz budžeta RS, kao i pripadnici romske nacionalne manjine, bez obzira na upisanu godinu i prosečnu ocenu.
 • Stipendije u smislu ove odluke ne mogu se dodeljivati studentima prve godine visokoškolskih ustanova. Izuzetno za studente prve godine mogu se dodeljivati stipendije koji su u prethodnoj godini srednjoškolskog školovanja osvojili jedno od prva tri mesta na Republičkom takmičenju organizovanom od strane Ministarstva prosvete i nauke i imali najmanje prosečnu ocenu 4,80 i da se finansiraju iz budžeta RS.
  II – POTREBNA DOKUMENTACIJA  

Za studente:

 • Uverenje o upisanoj godini studija;
 • Potvrda o broju položenih ispita sa prosečnom ocenom  i osvojenim brojem bodova  (ESPB);
 • Kopija važeće lične karte;
 • Kopija kartice tekućeg računa;
 • Prijava za stipendije (može se dobiti u kancelariji broj 14)

Za učenike:

 • Kopiju đačke knjižice ili svedočanstvo  iz predhodne školske godine;  
 • Kopiju diplome sa takmičenja;
 • Kopija kartice tekućeg računa;
 • Prijava za stipendije (može se dobiti u kancelariji broj 14)
  III – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 30.11.2022. godine.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

IV DODELA STIPENDIJE  

Iznos stipendije i broj učenika i studenata koji će se stipendirati utvrđuje predsednik opštine Ivanjica, na predlog Komisije za dodelu studentskih stipendija i stipendija za učenike talente, u zavisnosti od ukupnih sredstava u budžetu opštine Ivanjica opredeljenih za ovu namenu.

Odobrene stipendije isplaćivaće se u deset mesečnih rata.

Isplata utvrđenog mesečnog iznosa  stipendija vrši se preko tekućeg računa.

V – OBRASCI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I INFORMACIJE O KONKURSU

Obrasci za podnošenje prijava, kao i sve informacije o Konkursu mogu se dobiti  u  Opštinskoj upravi Ivanjica, kancelarija broj 14.

   KOMISIJA ZA DODELU STUDENTSKIH I UČENIČKIH STIPENDIJA,                   

                                                        BROJ  67-2/22-01

                                                                                            PREDSEDNICA  KOMISIJE

                                                                                                        Mirjana Nenadić

О Аутору

WEB MASTER