Konkursi i obaveštenja

Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2016. godini

Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство), на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-8876/2016 од 29. септембра 2016. године о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за развој традиционалних заната у 2016. години (у даљем тексту: Програм), позива заинтересоване привредне субјекте да поднесу пријаве на Конкурс за доделу субвенција за развој традиционалних заната у Републици Србији у 2016. години (у даљем тексту: Конкурс). Сврха доделе субвенција је очување и унапређење заната који су традиционални у Републици Србији, јачање конкурентности производа и услуга тих заната на домаћем и иностраном тржишту. Субвенције по овом Програму представљају наменска финансијска средства и додељују се бесповратно.

Adobe_Reader_PDFКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

О Аутору

Financ