Konkursi i obaveštenja

Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2016. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj 401-8876/2016 od 29. septembra 2016. godine o usvajanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2016. godini (u daljem tekstu: Program), poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2016. godini (u daljem tekstu: Konkurs). Svrha dodele subvencija je očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga tih zanata na domaćem i inostranom tržištu. Subvencije po ovom Programu predstavljaju namenska finansijska sredstva i dodeljuju se bespovratno.

Adobe_Reader_PDFKONKURSNA DOKUMENTACIJA

О Аутору

Financ