Vesti

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih predloga ptojekata udruženja ( oblast zaštite lica sa invaliditetom)

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 400-17/2018-01
Datum: 13.04.2018. godina
I V A NJ I C A
Na osnovu Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, („Službeni list opštine Ivanjica br 10/2017”), Razdeo 4 – Opštinska uprava, – program 11 – Socijalna i dečija zaštita, PA 0008, funkcija 010, pozicija 14/0, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama, u skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa/projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica ( Službeni list opštine br. 2/15 i 2/16), Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva objavljuje:
LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROJEKATA UDRUŽENJA (OBLAST zaštite lica sa invaliditetom)
( ukupan broj bodova)
Redni broj Naziv udruženja Naziv projekta Potraživana sredstva od opštine Ivanjica Broj bodova
1. Udruženje za pomoć MNRO Ivanjica „Inkluzivni servis klub za decu i mlade“ 197.784,00 102,0
2. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara «Golija» Ivanjica
„Edukacijom i druženjem do kvalitetnijeg života“ 271.994,40 102,0

U skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu,kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa/projekata koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 2/2015 i 2/16), Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva je vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava vršila na osnovu sledećih kriterijuma i broja bodova :
• usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa 0 – 30 bodova
• usklađenost projekta sa strategijom održivog razvoja opštine Ivanjica 0-10 bodova
• problem kojim se bavi i očekivani rezultati 0 – 10 bodova
• definisani ciljevi i ostvarljivost 0 – 10 bodova
• obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora 0 – 10 bodova
• broj učesnik programa/projekta 0 – 5 bodova
• ekonomičnost projektnih aktivnosti 0 – 10 bodova
• izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz opštinskog budžeta opštine 0 – 10 bodova
• izvodljivost programa/projekta u planiranom vremenskom roku 0 – 5 bodova
• održivost projekta 0-10 bodova
• obezbeđeno partnerstvo 0 – 10 bodova
Maksimalano: 120 bodova
Prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja po Javnom konkursu može se izjaviti u roku od pet dana preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica ( šalter br.2. u Uslužnom centru).
Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva
Predsednik Komisije
Milka Kaplanović

О Аутору

Financ