Aktuelnosti

MESNA ZAJEDNICA BRATLJEVO

bratljevo

Mesna zajednica Bratljevo se prostire od Nošnice do Tičar-jezera i od Koviljske planine do Lupoglava,  a čine je naseljena mesta Bratljevo,  Rovine i Gleđica.  Nadmorska visina je 900 metara,  površina 62m2.  U ovoj mesnoj zajednici živi 598 stanovnika u okviru 219 domaćinstava.  Bratljevo  je  centar  mesne   ajednice  i  povezano  je  sa  Ivanjicom asfaltnim  putem,   a  putevi  ove  mesne  zajednice  su  u  zimskim  mesecima često zavejani.  KO Bratljevo obuhvata 3. 578 katastarskih parcela ukupne površine 1. 717 ha, 60 ari i 67 m2,  od toga je u privatnoj svojini 74, 55%,  a u drugim oblicima svojine 25, 45%.  Struktura  emljišta  po  kulturama  je:  oranice  22, 50%,   voćnjaci 3, 26%,  livade 17, 01%,  pašnjaci 11, 12%,  šume 44, 49%,  neobradivo 1, 62%.  U Bratljevu živi 220 stanovnika u okviru 86 domaćinstava i unjemu se nalazi mesna kancelarija,  zdravstvena stanica,  OŠ «Milan Vućićević Zverac«,  pošta,  šumsko gazdinstvo,  pogon zadruge iz Međurečja,  rasadnik  i kafana.  U centru se nalazi i grupa spomenika,   krajputaša,   ratnicima od 1912.  do 1918.  godine.  Stanovništvo se bavi poljoprivredom i stočarstvom.  Rovine imaju109 stanovnika u okviru 37 domaćinstava i jedno je od najmanjih sela u ivanjičkoj opštini.  Nalaze se između Koviljske planine I Nošnice do venca prema Lupoglavu.  KO Rovine obuhvata 1. 611 katastarskih parcela ukupne površine 919 ha,  47 ari i 98 m2,  od toga je u privatnoj svojini 52, 05%,  a u drugim oblicima svojine  47, 95%.  Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  18, 45%,   voćnjaci 3, 16%,  livade 16, 21%,  pašnjaci 2, 36%,  šume 57, 88%,  neobradivo 1, 94%  Stanovništvo se bavi poljoprivredom i stočarstvom.  Gleđica,  u kojoj živi 269 stanovnika u okviru 96 domaćinstava,  se proteže jednim delom padinama Golije,  a drugim delom između Golijske I Vučačke reke,  na padinama Trube i Šančeva.  Kroz  Gleđicu  protiču  Golijska  reka  –  koja  dolazi  iz  Jasenovice  I spušta se prema Kumanici,  i Vučačka reka koja se pri izlazu iz ovog sela sastaje sa Golijskom,  čineći Moravicu.  Da bi se iz Gleđice krenulo u svet potrebno je pešačiti do Rovina,  Kumanice,   Bratljeva ili Međurečja. Zbog teških uslova života stanovnici se iseljavaju u Ivanjicu,  Čačak,  Beograd. . .  KO  Gleđica  obuhvata  5. 391  katastarsku  parcelu  ukupne  površine 3. 522 ha,  43 ara i 32 m2,  od toga je u privatnoj svojini 49, 84%,  a u drugim oblicima svojine  50, 16%.  Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice 16, 53%,   voćnjaci 1, 91%,  livade 16, 27%,  pašnjaci 9, 03%,  šume 54, 30%,  neobradivo 1, 96%.  Stanovništvo  se  bavi  stočarstvom,   ratarstvom,   voćarstvom  I eksploatacijom šume.

О Аутору

Financ