Aktuelnosti

Mesna zajednica Lisa

lisa

Broj pošte: 32250 Ivanjica telefon: 838-134MK: 838-134

Mesna zajednica Lisa, koja obuhvata površinu od 38 km2, se nalazi na nadmorskoj visini od 800 metara, između Radaljeva, prema kome se pruža prednji deo i Luka, a delovi su locirani tako da se jedan spušta ka dolini reke Moravice, a drugi ka Vučkovici. KO Lisa obuhvata 8. 664 katastarske parcele ukupne površine 3. 814 ha, 76 ari i 37 m2, od toga je u privatnoj svojini 95, 80%, a udrugim oblicima svojine 4, 20%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 13, 55%, voćnjaci 6, 91%, livade 18, 06%, pašnjaci 16, 57%, šume 39, 21%i neobradivo 5, 70%. U Lisi živi 1. 124 stanovnika u okviru 344 domaćinstva. Od1937. godine, kada su u ovom kraju otvoreni lišanski rudnici, ono je postalo rudarsko, a u delu prema Moravici i Simincu podignuta jetopionica rude antimona. U centru mesne zajednice se nalazi mesna kancelarija, područno odeljenje OŠ Milinko Kušić, kao i ZZ Ivanjica, PP Lisa-trans, ugostiteljska radnja, a na Vencu je podignut spomenik borcimapoginulim 1941. godine. Stanovnici se pretežno bave poljoprivredom, povrtarstvom i voćartsvom. Mesna zajednica Lisa je sa Ivanjicom povezana asfaltnim putem, a lokalni putevi su: Bukovica – Lisa – Bioča dužine 9 km, odtoga je 6 km asfalt i 3 km tucanik i put Mazgit – Venac, dužine 5km, od toga je 2, 2 km asfalt i 2, 8 km tucanik.

О Аутору

Financ