Aktuelnosti

Mesna zajednica Srednja Reka

srednja reka

Број поште: 32259 Беле Воде Телефон: 837-510МК: 837-505

Месна заједница Средња Река обухвата насељена места Средња река, Дајићи и Градац. У месној заједници живи 401 становник у оквиру 149 домаћинстава. Насеље Средња Река се налази између Каралића потока И Средњоречке Реке и простора од Средњоречке Реке до Даићког брда. У Средњој Реци, се налази и основна школа – подручно одељење ОШ Девићи. Дајићи су, по пространству, једно од највећих села ивањичке општине и у насељу живи 315 становника у оквиру 119 домаћинстава. Налази се на Голији и простире се између Средњоречке Реке и Каралића потока на истоку, Јанковог камена, Бојовог брда на југу, Голијске Реке преко Тичара на западу и Ровина, а Мртвог краја и Рогопечи на северу. КО Дајићи обухвата 4. 909 катастарских парцелаукупне46, 05%, а у другим облицима својине 53, 95%. Структура земљишта по културама је: оранице 6, 87%, воћњаци0, 21%, ливаде 16, 77%, пашњаци 10, 72%, шуме 63, 79%и необрадиво1, 64%. Наовомпросторурастучетинарскешумеиранијесуексплоатисане, а подизане су и стругаре на пару. Простори које обухвата ово село највиши су у општини, овде се налази и највиши врх Голије – Јанков камен (1833 м), а за њим долазе и Бојово Брдо и Рвотине. На путу Ивањица – Беле Воде, испод Рвотина, налази се ледничко Тичар, за које су везане легенде и научни радпрофесора Др. Недељка Кошанина који је родом из овог краја. Свакодневно се одржава аутобуска линија Ивањица Средња река, а локани пут Беле Воде – Средња Река – Саставци је дугачак 16км, од тога је 2 км асфалта и 14 км туцаника. Становништо се највише бави сточартсвом, јер пространстваГолије обилују пашњацима, као и експлоатацијом и коришћењем шума. Даићани и Средњоречани су надалеко познати стругари. Градац, у коме живи 86 становника у оквиру 30 домаћинстава, јеомеђен Градачким потоком са истока, Средњоречком реком иКаралића потоком са севера и запада и Ђоновим пољем, уздигнутомвисоравни до Јанковог камена, са јужне стране и једноставно се уклинио између Брусника и Даијћа. У Старом Селу се налази основна школа – подручно одељење ОШ у Девићима. Градац је најмање насеље у општини, а сама КО обухвата 1. 621 катастарску парцелу укупне површине1. 240 ха, 14 ари и 88 м2, одтога је у приватној својини 48, 73%, а у другим облицима својине51, 27%. Структура земљишта по културама је: оранице 4, 84%, воћњаци 0, 28%, ливаде 21, 74%, пашњаци 11, 72%, шуме 59, 72% и необрадиво1, 70%. Становништво се бави и откупом шумских плодова и лековитог биља. Село је познато по стругарама које су подигнуте на рекама ипотоцима – Средњој Реци, Ратковом потоку, Малим странама, Вучјем потоку. . .

О Аутору

Financ