Aktuelnosti

Mesna zajednica Ostatija

ostatija

Broj pošte: 32254 Vionica telefon: 837-736MK: 837-736

Mesnu zajednicu Ostatija, koja obuhvata površinu od 112 km2 i nalazi se na nadmorskoj visini od 900 metara, čine je naseljenamesta Koritnik i Brusnik. U ovoj mesnoj zajednici živi 870 stanovniku u okviru 268 domaćinstava. Ostatija se nalazi u gornjem toku reke Studenice, gde Studenica prima prve pritoke i kreće prema severu. Ostatija je povezana makadamskim putem dužine 12 km sa Devićima i svakodnevno saobraća autobuska linija. To je jedno od najudaljenijih mesta od Ivanjice (50 km), nešto manje je udaljena od Raške, ali je zbog terena, otežano putovanje. Ostatija ima područna odeljenja OŠ Devići, u zgradi koja je skoro podignuta na mestu stare škole, sagrađene još 1922. godine, zadružni dom, nekoliko strugara i malu hidrocentralu, tako da je osvetljena od 1955. godine, a sada je dalekovodom uključena u elektrosistem Srbije. Telefonskom linijom je povezana preko Vionice. Granica Koritnika, u kome živi 431 stanovnik u okviru 132 domaćinstva, prema Čečini ide rečicom Izubrom do visoravni iodvaja Koritnik od Bzovika u kraljevačkoj opštini, a zatim se penje na visove Biser-Vode i Šermetovice na južnoj strani i izlazi na Odvraćenicu. Prostor Koritnika je ogroman i za njegov obilazak su potrebna dva dana hoda. KO Koritnik obuhvata 5. 553 katastarske parcele ukupnepovršine 5. 966 ha, 65 ari i 9m2, od toga je u privatnoj svojini42, 80%, a u drugim oblicima svojine 57, 20%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice6, 49%, voćnjaci 0, 72%, livade 16, 50%, pašnjaci 7, 81%, šume 66, 32%ineobradivo 2, 16%. Stanovništo se najviše bavi stočarstvom i sečom šume. Na području Koritnika se nalaze veoma privlačna mesta zaturiste, od kojih se svojom lepotom izdvajaju Odvraćenica iOstatija. Brusnik (439 stanovnika u okviru 136 domaćinstava) se prostire najvećim delom dolinom Brusničke Reke. Visovi ovog prostora čine planinsku gredu koja polazi od Jankovog kamena preko Đonovog polja, sve do Odvraćenice i istovremeno je prirodna granica prema sandžačkim selima i vododelnica između reka Studenice i Raške. Brusnik ima i osnovnu školu, to jest područna odeljenja OŠ u Devićima. KO Brusnik obuhvata 4. 861 katastarsku parcelu ukupne površine 3. 919 ha, 95 ari i 75 m2, od toga je u privatnoj svojini 52, 20%, a u drugim oblicima svojine 47, 80%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 8, 57%, voćnjaci 0, 51%, livade 24, 58%, pašnjaci 12, 63%, šume 52. 86% ineobradivo 0, 85%. Brusnik je poznat po šumama, najviše četinarskim, kao i poprostranim pašnjacima. Stanovnici najviše gaje ovce, a u gornjem delu sela imaju i bačije – kolibe koje su ušorene. Na Brusničkoj Reci ima 48 vodenica, nekoliko valjalica i strugara. Centar sela je imao električno svetlo još od 1954. Godine imale hidrocentrale, a danas se napaja strujom iz dalekovoda. U Ostatiji se nalazi Crkva Svetog Kozme i Damjana iz srednjegveka, koja je obnovljena u XVIII veku.

О Аутору

Financ