Aktuelnosti

Mesna zajednica Pridvorica

Pridvorica

Broj pošte: 32254 Vionica MK: 837-730

Mesna zajednica Pridvorica, površine 75 km2, na nadmorskoj visini od 660 metara, nalazi se između mesnih zajednica Ivanjice, Međurečja i Devići i opštine Kraljevo, a čine je naseljena mesta Vrmbaje i Dobri Do. U Mesnoj zajednici Pridvorica živi 692 stanovnika u okviru 223 domaćinstva. Selo Pridvorica je bilo kulturni centar podgolijskih sela svedo 1911. godine, kada se otvara škola u Srednjoj Reci i Ostatiji, a danas je centar MZ za naselja Vrmbaje i Dobri Do, sa mesnom kancelarijom, područnim odeljenjima OŠ Devići, crkvom i prodavnicom. Područna odeljenja OŠ u Devićima se nalaze još u Ograđeniku i Veljovićima. Pridvorica se nalazi u srednjem toku reke Studenice, ispred Crepuljnika. Povezana je sa Ivanjicom asfaltnim putem koji jeizgrađen pre nekoliko godina i održava se redovna autobuska linija, a od manastira Studenice je udaljena 28 km. Pridvorica je telefonskim putem, preko Vionice, povezana sa svetom. U Pridvorici su odlični uslovi za gajenje ratarskih kultura pšenice i kukuruza, raznovrsnog voća, maline, šljiva, jabuka itrešanja i povrtlarskih kultura, kao i za gajenje stoke. Vrmbajesa 384 stanovnika u okviru 126 domaćinstava, obuhvata niži deo prostora u dolini Studenice, Jastrebovca i Braduljičke Reke i okolnih pobrđa. Jedan deo sela se nalazi na padinama Čemerna, drugi deo na padinama Crepuljnika, a središnji je na padinama Gradine i u okolini Jastrebovca, a povezane sumakadamskim putevima sa Ivanjicom i Ušćem koji vodi dalje premaDevićima i Ostatiji. KO Vrmbaje obuhvata 3. 740 katastarskih parcela ukupne površine 2. 949 ha, 57 ari i 19 m2, od toga je u privatnoj svojini 56, 32%, a u drugim oblicima svojine 43, 68%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 5, 53%, voćnjaci 3, 05%, livade 18, 79%, pašnjaci 13, 01%, šume 57, 20% i neobradivo2, 42%. Stanovnici ovog sela se bave gajenjem ratarskih kultura, voćarstvom i stočarstvom. U Vrmbajama, na reci Braduljici se nalazi i mrestilištepotočne pastrmke, za sada jedino te vrste u Srbiji. U oviru mrestilišta postoji i Ribarski dom sa desetak ležajeva, kuhinjomi kupatilom. Dobri Do sa 308 stanovnika u okviru 97 domaćinstava, zauzima prostor gornjih tokova Jastrebovca i Braduljičke reke, levih pritoka reke Studenice, a između Vrmbaja na istoku i severu, Vionice na jugu i Srednje Reke i Komadina na zapadu. Selo jeraštrkanog tipa, razdaljina između zaseoka je i po nekolikokolimetara. KO Dobri Do obuhvata 3. 149 katastarskih parcela ukupne površine 4. 596 ha, 51 ar i 71 m2, od toga je u privatnoj svojini 54, 46%, a u drugim oblicima svojine 45, 54%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 4, 23%, voćnjaci 1, 21%, livade 18, 59%, pašnjaci 12, 20%, šume 62, 75%i neobradivo1, 02%. Stanovništovo se najviše bavi stočarstvom i proizvodnjom maline i eksploatacijom najčešće četinarske šume.

О Аутору

Financ