Aktuelnosti

Mesna zajednica Prilike

prilike

Broj pošte: 32252 Telefon: 836-583 MK: 836-103

Mesna zajednica Prilike, koja obuhvata površinu od 59 km2, a nalazi se na nadmorskoj visini do 400 metara, čine naseljena mesta Prilike, Radaljevo i Dubrava. U Mesnoj zajednici Prilike živi ukupno4. 242 stanovnika u okviru 1. 244 domaćinstva. Samo naselje Prilike (1. 348 stanovnika i 430 domaćinstava), koje čini centar ove mesne zajednice, se nalazi na putu Ivanjica-Arilje, gde se odvaja put za Kiseljak, Katiće, Močioce i druga sela. U Prilikama se nalazi i mesna kancelarija, pošta, OŠ »SretenLazarević«, crkva i ambulanta ivanjičkog Doma zdravlja. Naselje Prilike obuhvata sela Podmalič, Milovići, Darijevića Rijeka, Prisoje, Rabreni, Kiseljak i Varjače. KO Prilike obuhvata 6. . 067 kat. parcela ukupne površine1. 622 ha, 76 a i 87 m2, od toga je u privatnoj svojini 81, 73% a u drugimoblicima svojine 18, 27%. . Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 22, 94%, voćnjaci 11, 11%, livade 14, 37%, pašnjaci 10, 40%, šume 36, 31%ineobradivo 4, 87%. . Stanovnici se pretežno bave poljoprivredom – gajenjem malina, voća i povrtarstvom, a raspolažu i stočnim ondom. Treba istaknuti Prilički Kiseljak, banju smeštenu u zavetrinskom delu Bajevića potoka, koja je udaljena 1, 5 km od puta Ivanjica – Arilje i nalazi se na nadmorskoj visini od oko 500 metara. Mineralni izvori ove banje su bili poznati još Ilirima i Rimljanima, ali su za vreme Turaka bili potpuno zaboravljeni. Krajem 19. veka ovi izvori su ponovo na glasu, a intenzivije korišćenje mineralne vode počinje 1970. godine sa postavljanjem mašine za flaširanje. Ova banja je pogodna za lečenje stomačnih bolesti, ali je danas, iako se tu nalazi ugostiteljski objekat i veliki broj vila, banja prilično zapuštena. U Prilikama se nalazi i crkva SV Arhijestratija Mihaila koja je veoma stara građevina, a obnovljena je 1860. godine. Dubrava (1. 874 stanovnika i 542 domaćinstva) se prostire od Vodica, na jugozapadu većim delom reke Grabovice i pobrđu, sve do Moravice na severoistoku, u dužini od 10 km. Nalazi se između Sivčine (sa desne strane Grabovice) i Prilika. Dubrava obuhvatasela Klepane, Cerova, Jevac, Palež, Jasenište, Đurići i Grabovicu. KO Dubrava ovuhvata 8. 334 kat. parcele ukupne površine 2. 813ha, 62 a i 52 m2, od toga je u privatnoj svojini 83, 64%a u drugim oblicima svojine 16, 36%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 19, 90%, voćnjaci 7, 52, livade 19, 67%, pašnjaci 11, 68%, šume 37, 17% i neobradivo 4, 06%. Dubrava je jedno od najbogatijih sela u Moravičkom kraju, a naročito je poznata po proizvodnji povrća, malina, jabuka i šljiva. Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, u Đuričkom polju, na području Dubrave1974. godine je otvorena prva Zemaljskasatelitska stanica na Balkanu. Ovaj objekat je srušenu napadu Nato snaga 1999. godine. Radaljevo (1. 024 stanovnika u okviru 272 domaćinstva) seprostire sa desne strane reke Moravice i zauzima najudaljenijiseverozapadni deo ivanjičkog polja i pobrđa koja se protežu od Lisedo Klisure i Moravice. Kroz selo prolazi kolski putAdžin most – Gradina – Divljaka, ali je izgradnjom puta kroz Klisuruprestala potreba za njim. Selo Radaljevo je podeljeno na dva veća zaseoka – Gornje i Donje Radaljevo. KO Radaljevo obuhvata 5. 352 kat. parcele ukupne površine1. 511 ha, 25 a i 7 m2, od toga je u privatnoj svojini 96, 50%, a u drugimoblicima svojine 3, 50%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 29, 99%, voćnjaci 16, 41%, livade 13, 84%, pašnjaci 8, 11%, šume 27, 03%ineobradivo 4, 62%. Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom, naročitopovrtarstvom i gajenjem malina. Radaljevo ima staru parohijalnu crkvu Svetog Georgija sagrađenu početkom 19. veka na ruševinama stare bogomolje, kao inovu crkvu, sagrađenu 1997. godine, a iznad Gornjeg Radaljeva, naGradini, se nalazi crkvica kod koje se organizuju sabori. U mesnoj zajednici Prilike se nalazi znatan broj privatnih idruštvenih malih i srednjih preduzeća: tri zemljoradničke zadruge, PP Mono, TP Novi Dani, dve kafane. a u poslednje vreme se gradeindustrijski objekti i radionice male privrede. Lokalni putevi u mesnoj zajednici Prilike su: Prilike -GornjeRadaljevo – Lisa, ukupne dužine 8 km, od čega je 2 km asfalt, a6 km zemlja; put Malovići – Maslarske vodenice, ukupne dužine 10 km, od toga je 3 km asfalt, 2 km tucanik i 5 km zemlja.

О Аутору

Financ