Vesti

Mreža inkluzivnog rada kancelarija za mlade

U okviru projekta „Mreža inkluzivnog rada kancelarija za mlade – Mir KZM“ koji realizuje Udruženje studenata sa hendikepom u saradnji sa Kancelarijama za mlade, a finansira Ministarstvo omladine i sporta RS realizovan je trening „Participacija mladih sa hendikepom“ u periodu od (09-11).10.2017. godine, na kom su prisustvovali predstavnici lokalne Kancelarije za mlade opštine Ivanjica. Projekat se bavi osnaživanjem KZM za sprovođenje inkluzivnih aktivnosti u svim segmentima,kao i osnaživanjem za uključivanjem mladih iz osetljivih grupa u omladinske aktivnosti.

Na osnovu daljih aktivnosti planiranih projektom 08.12.2017. godine lokalna Kaneclarija za mlade opštine Ivanjica realizovala je radionicu „Značaj uključivanja mladih sa hendikepom“ u Klubu za mlade opštine Ivanjica na kojoj je prisustvovalo 13 mladih predstavnika osnovnih i srednjih škola u Opštini Ivanjica. Radionica je usmerena na povećanje senzibilisanosti mladih prema mladima sa hendikepom, gde bi se mladi upoznali sa barijerama sa kojima se oni susreću, modelima u pristupu hendikepu, načinom i “bontonom” u komunikaciji sa osobama sa hendikepom, a sve u cilju ravnopravnosti i jednakosti u planiranju i realizaciji aktivnosti za mlade.

О Аутору

Financ