Vesti

Nagradni konkurs za decu “Recikliraj, zabavi se , budi kreativan i osvoji“

Opština Ivanjica u saradnji sa JKP“Ivanjica“ raspisuje konkurs za decu predškolskog uzrasta i decu nižih razreda osnovne škole. Tema konkursa je „ RECIKLIRAJ, ZABAVI SE , BUDI KREATIVAN I OSVOJI!“ a svrha je razvijanje svesti kod dece o reciklaži i važnosti iste. Na konkursu imaju prava učešća sva deca navedenih uzrasta koja će imati želju i volju da uz pomoć mašte iskoriste materijale za reciklažu (papir, karton, plastika, aluminijumska i plastična ambalaža).

Škole u saradnji sa učiteljima i predškolske ustanove u saradnji sa vaspitačima koji vode ove uzraste su u obavezi da do 27.03.2018.godine dostave spisak takmičara koji će biti sačinjen tako što će učitelji i vaspitači iz svojih grupa odabrati po pet radova po uzrastu koji će 13.04.2018.godine biti po razredima i imenima dece izloženi na takmičenju.

Takmičenje se održava 13.04.2018. godine u centru grada od 10 časova. Poželjno je da pored takmičara, koji će tada žiriju izložiti svoje radove, da budu prisutna i druga deca u cilju podizanja nivoa svesti dece, druženja i podrške takmičarima.

Svim takmičarima će biti uručene zahvalnice a oni koji budu zaslužili neko od prva tri mesta u svakoj kategoriji po uzrastu dobiće vaučere u vrednostima od 5.000 dinara za prvo mesto, 3.000 dinara za drugo mesto i 2.000 dinara za osvojeno treće mesto.

Na konkursu mogu učestvovati osnovne škole „ Milinko Kušić“, „Kirilo Savić“, „Sreten Lazarević“, „Vučić Veličković“ kao i ispostave u Raščićima i na Bukovici i predškolske ustanove „Bajka“ ,“ Zvončica“ i „Pahuljica“ sa izdvojenim odeljenjima pripremnog predškolskog programa pri osnovnim školama u Crnjevu,Prilikama,Međurečju i Bukovici.

О Аутору

Financ