Vesti Konkursi i obaveštenja

Rani javni uvid povodom izrade PDR-a za površinski kop krečnjaka„RAŠČIĆI“,Opština Ivanjica

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Opštinska uprava

Broj: 06-7/18-11

Datum: 22.03.2018. god.

I V A NJ I C A

U skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 54/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i  čl. 36. – 41. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, broj 64/2015):

oglašava

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE

PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA POVRŠINSKI KOP KREČNJAKA „RAŠČIĆI“, OPŠTINA IVANJICA

 

Plan detaljne regulacije za površinski kop krečnjaka „Raščići“, opština Ivanjica (u daljem tekstu: PDR za površinski kop krečnjaka „Raščići“), obuhvata područje teritorije opštine Ivanjica.

  1. RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA POVRŠINSKI KOP KREČNJAKA „RAŠČIĆI“ ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 15 DANA, POČEV OD 02.04. DO 17.04. 2018. GODINE.

U skladu sa članovima 36. – 41. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, broj 64/2015) materijal-konceptualna planska razvojna rešenja PDR-a za površinski kop krečnjaka „Raščići“, biće izložen na Rani javni uvid svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova u zgradi Opštinske uprave opštine Ivanjica  u  sali Skupštine opštine Ivanjica.

 

U toku trajanja Ranog javnog uvida Oglas PDR-a za površinski kop krečnjaka „Raščići“ biće izložen na internet stranici Opštine Ivanjica  www.ivanjica.gov.rs, baner EU PROGRES-PLANOVI DETALJNE REGULACIJE  i  na  oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica, kao i u dnevnom listu „Srpski Telegraf“.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u PDR za površinski kop krečnjaka „Raščići“ sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava – Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je rukovodilac Miljko Glavinić, dia.

Fizička i pravna lica primedbe na PDR za površinski kop krečnjaka „Raščići“ mogu dostaviti u pisanoj formi opštinskoj upravi – Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u toku trajanja Ranog javnog uvida, zaključno sa 17.04.2018. godine.

 

 

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID koju formira Komisija za planove opštinske uprave opštine Ivanjica na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom Ranog  javnog uvida, biće održana po završetku Ranog javnog uvida, dana 20. 04. 2018. godine u 15:30 časova u sali Skupštine opštine Ivanjica u Ivanjici, ulica Venijamina Marinkovića br.1.

Javnoj sednici će prisustvovati predstavnici obrađivača „EKO URBO PLAN“ d.o.o. iz Užica  i predstavnici Opštinske uprave opštine Ivanjica. Na Javnoj sednici mogu da prisustvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja Ranog javnog uvida i mogu usmeno da obrazlože podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM RANOM JAVNOM UVIDU U PDR ZA POVRŠINSKI KOP KREČNJAKA „RAŠČIĆI“ biće izložen u sali Skupštine opštine Ivanjica kako bi svi zainteresovani  mogli da ostvare uvid o podnetim pisanim primedbama na PDR za površinski kop krečnjaka „Raščići“.

О Аутору

Financ