Aktuelnosti

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije,  da je nosilac projekta TELEKOM SRBIJA AD, Beograd, Takovska br 2 , podneo zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA: Radio bazna stanica “Kušići (Hotel Javor)“- CA 138 CAU 138 CAO 138 CAL 138 ,  na kat. parceli 235/1    KO Kušići na teritoriji opštine Ivanjica.

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u  podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, svakoga radnog dana od 11,00 do 14,00 časova  u prostorijama Skupštine opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1 u kancelariji broj 36. i dostaviti svoje mišljenje u  roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

О Аутору

WEB MASTER