Aktuelnosti Vesti Obaveštenje

Obaveštenje o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Republika Srbija

OPŠTINSKA UPRAVA – OPŠTINA IVANJICA

Odeljenje za poljoprivredu  i zaštitu životne sredine

I V A NJ I C A, Venijamina Marinkovića 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o postupku odlučivanja o potrebi procene

uticaja na životnu sredinu

Na zahtev nosioca projekta „Putevi“ d.o.o. Ivanjica ulica Javorska broj 55 , sproveden je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA: Privremenog stojećeg objekta – betonske baze na katastarskoj parceli broj 59995 KO Lisa, na teritoriji Opštine Ivanjica.

 U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da  uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za  korišćenje i održavanje ove vrste objekta, primenu  odgovarajućih uslova koji su utvrdili drugi ovlašćeni organi i organizacije i sprovođenjem uslova i mera zaštite životne sredine naloženih donetim rešenjem se ne očekuju značajni negativni uticaji na činioce životne sredine.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti  svakog radnog dana od 11 – 14 časova u kancelariji broj 36 Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

О Аутору

WEB MASTER