Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o prestanku prijema zahteva za muzilice i livadske kose

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-10/2020-01

22.05.2020. godine

Ivanjica

O B A V E Š T E NJ E

            Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/2013 i 142/2014, 103/2015 i 101/2016), člana  5. Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu – program 5: poljoprivreda, programska aktivnost 0101-0002-podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 10/2019), Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Ivanjica za 2020. godinu, 01 Broj: 06-6/2020 od 25.03.2020. godine i Javnog poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku mehanizacije i opreme u 2020. godini,  broj: 320-10/2020-01 od 18.05.2020. godine,

            OVAVEŠTAVAJU SE građani opštine Ivanjica da su sredstva predviđena ovim Javnim pozivom za podsticaje za nabavku muzilice u iznosu od 500.000,00 dinara i podsticaje za nabavku motorne kose za košenje livada  i košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku u iznosu od 1.500.000,00 dinara, UTROŠENA, i da je prestao prijem zahteva za navedene investicije po ovom Javnom pozivu na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 uslužnog centra), zaključno sa prijavom za podsticaj za nabavku muzilice, zavedenom pod brojem: 320-10-56/2020-09 od 22.05.2020. godine, i zaključno sa prijavom za podsticaj za nabavku motorne kose za košenje livada  i košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku zavedenom pod brojem: 320-10-55/2020-09 od 22.05.2020. godine.

                                                                                               OPŠTINSKA UPRAVA

                                                                                                OPŠTINE IVANJICA

О Аутору

Financ