Vesti

Obaveštenje o raspodeli mineralnog đubriva u Prilikama, i objavljivanje spiskova za Prilike, Bukovicu i Opaljenik

Opština Ivanjica obaveštava fizička lica – nosioce poljoprivrednih gazdinstava iz mesne zajednice Prilike da će se raspodela mineralnog đubriva KAN 27 %, dobijenog na osnovu Zaključka Vlade RS 05 Broj: 339-5102/2018-1 od 31.05.2018. godine, vršiti dana 20. i 21. juna 2018. godine u Prilikama – ispred Mesne zajednice Prilike, u vremenu od 8 do 15 časova.

Raspodela će se vršiti prema spiskovima koje je dostavila Republička direkcija za robne rezerve, s tim da će se u sredu 20. juna vršiti raspodela za nosioce gazdinstava sa spiska broj 1, a u četvrtak 21. juna za nosioce gazdinstava sa spiska broj 2. Spiskovi za raspodelu u Prilikama biće objavljeni na sajtu Opštine Ivanjica: ivanjica.gov.rs, kao i na sajtovima lokalnih medija koji imaju mogućnost da objave spiskove.

Nosioci gazdinstava iz mesne zajednice Prilike kojima je dodeljeno đubrivo i nalaze se na spiskovima biće obavešteni i telefonskim putem o napred pomenutom vremenu i mestu preuzimanja.

Na raspodelu obavezno poneti ličnu kartu.

Opština Ivanjica i Asocijacija malinara apeluju na nosioce poljoprivrednih gazdinstava iz mesne zajednice Prilike da se uredno odazovu na ovaj poziv za raspodelu đubriva. Količina mineralnog đubriva koja ne bude preuzeta 20. i 21. juna 2018. godine u Prilikama biće skladištena u garaži JKP Komunalno Ivanjica, a građani koji nisu preuzeli đubrivo biće obavešteni o terminu u kojem mogu preuzeti isto u garaži JKP Komunalno Ivanjica, ul. Milinka Kušića.

Ujedno objavljujemo i dobijene spiskove za raspodelu mineralnog đubriva u mesnim zajednicama Bukovica i Opaljenik za koje raspodela počinje od četvrtka 21. juna 2018. godine. Raspodela za mesnu zajednicu Bukovica će se vršiti u garaži JKP Komunalno Ivanjica, ul. Milinka Kušića, a mesto i termin raspodele za mesnu zajednicu Opaljenik biće naknadno objavljeni. Nosioci gazdinstava iz mesnih zajednica Bukovica i Opaljenik biće obavešteni i telefonskim putem o mestu i terminu raspodele.

Sve dodatne informacije u vezi podele mineralnog đubriva mogu se dobiti u Opštinskoj upravi – kancelarija broj 17  (telefon 032/515-0326) u vremenu od 07:30 do 15:30,  kao i u Asocijaciji malinara  –  telefon  066-546-2309.

Prilike spisak br. 1

Prilike spisak br. 2

Spisak MZ Bukovica

Spisak MZ Opaljenik

О Аутору

Financ