Vesti

Obaveštenje o raspodeli mineralnog đubriva u Prilikama, i objavljivanje spiskova za Prilike, Bukovicu i Opaljenik

Општина Ивањица обавештава физичка лица – носиоце пољопривредних газдинстава из месне заједнице Прилике да ће се расподела минералног ђубрива КАН 27 %, добијеног на основу Закључка Владе РС 05 Број: 339-5102/2018-1 од 31.05.2018. године, вршити дана 20. и 21. јуна 2018. године у Приликама – испред Месне заједнице Прилике, у времену од 8 до 15 часова.

Расподела ће се вршити према списковима које је доставила Републичка дирекција за робне резерве, с тим да ће се у среду 20. јуна вршити расподела за носиоце газдинстава са списка број 1, а у четвртак 21. јуна за носиоце газдинстава са списка број 2. Спискови за расподелу у Приликама биће објављени на сајту Општине Ивањица: ivanjica.gov.rs, као и на сајтовима локалних медија који имају могућност да објаве спискове.

Носиоци газдинстава из месне заједнице Прилике којима је додељено ђубриво и налазе се на списковима биће обавештени и телефонским путем о напред поменутом времену и месту преузимања.

На расподелу обавезно понети личну карту.

Општина Ивањица и Асоцијација малинара апелују на носиоце пољопривредних газдинстава из месне заједнице Прилике да се уредно одазову на овај позив за расподелу ђубрива. Количина минералног ђубрива која не буде преузета 20. и 21. јуна 2018. године у Приликама биће складиштена у гаражи ЈКП Комунално Ивањица, а грађани који нису преузели ђубриво биће обавештени о термину у којем могу преузети исто у гаражи ЈКП Комунално Ивањица, ул. Милинка Кушића.

Уједно објављујемо и добијене спискове за расподелу минералног ђубрива у месним заједницама Буковица и Опаљеник за које расподела почиње од четвртка 21. јуна 2018. године. Расподела за месну заједницу Буковица ће се вршити у гаражи ЈКП Комунално Ивањица, ул. Милинка Кушића, а место и термин расподеле за месну заједницу Опаљеник биће накнадно објављени. Носиоци газдинстава из месних заједница Буковица и Опаљеник биће обавештени и телефонским путем о месту и термину расподеле.

Све додатне информације у вези поделе минералног ђубрива могу се добити у Општинској управи – канцеларија број 17  (телефон 032/515-0326) у времену од 07:30 до 15:30,  као и у Aсоцијацији малинара  –  телефон  066-546-2309.

Прилике списак бр. 1

Прилике списак бр. 2

Списак МЗ Буковица

Списак МЗ Опаљеник

О Аутору

Financ