Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o utrošku sredstava po Javnom pozivu za podsticaje u poljoprivredi kod Opštine Ivanjica u 2020. godini

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-10/2020-01

03.06.2020. godine

Ivanjica

O B A V E Š T E NJ E

            Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/2013 i 142/2014, 103/2015 i 101/2016), člana  5. Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu – program 5: poljoprivreda, programska aktivnost 0101-0002-podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 10/2019), Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Ivanjica za 2020. godinu, 01 Broj: 06-6/2020 od 25.03.2020. godine i Javnog poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku mehanizacije i opreme u 2020. godini,  broj: 320-10/2020-01 od 18.05.2020. godine,

            OVAVEŠTAVAJU SE građani opštine Ivanjica da su sredstva predviđena ovim Javnim pozivom u iznosu od 8.700.000,00 dinara UTROŠENA zaključno sa prijavom za podsticaj za nabavku trimera, zavedenom na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica pod brojem: 320-10-186/2020-09 od 02.06.2020. godine.

                                                                                               OPŠTINSKA UPRAVA

                                                                                                OPŠTINE IVANJICA

О Аутору

Financ