Vesti

Obaveštenje o zatvaranju konkursa

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-32/2017-01

23.11.2017. godine

Ivanjica

O B A V E Š T E NJ E

             Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/2013 i 142/2014, 103/2015 i 101/2016), člana  5. Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2017. godinu – program 5: poljoprivreda, programska aktivnost 0101-0002-podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/2016), Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Ivanjica za 2017. godinu, 01 Broj: 06-37/2017 od 30.10.2017. godine, i Konkursa za regresiranje nabavke motornih prskalica, leđnih prskalica i atomizera, motornih kosilica-trimera, i motornih testera snage do 1,7 kW, broj 320-32/2017-01 od 09.11.2017. godine,

            OBAVEŠTAVAJU SE građani opštine Ivanjica da su predviđena sredstva u iznosu od 2.500.000,00 dinara utrošena, da je Konkurs zatvoren, i da je prestao prijem prijava po ovom Konkursu na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 uslužnog centra), zaključno sa prijavom zavedenom pod brojem: 320-32-214/2017-01 od 23.11.2017. godine.

                                                                                             

О Аутору

Financ