Aktuelnosti Vesti

Obaveštenje odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Odeljenje za poljoprivredu  i zaštitu životne sredine na osnovu člana 63. Stav 3 Zakona o upravljanju otpadom („Sl. gl. RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95,/18) objavljuje

OBAVEŠTENJE

O podnetom zahtevu za izmenu   integralne dozvole postrojenja za skladištenje , tretman i iskorišćavanje neopasnog otpada u Ivanjici na kat parceli 3352/1 KO Šume , opština Ivanjica.

Operater „MILOVANOVIĆ METALI“ DOO Ivanjica, namerava da postojeću dozvolu za upravljanje neopasnim otpadom izmeni u pogledu  skladišta neopasnog otpada novih indeksnih brojeva i kapaciteta skladišta.

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u  podatke i dokumentaciju iz zahteva, svakoga radnog dana od 11,00 do 14,00 časova  u prostorijama Skupštine opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1 u kancelariji broj 36. i dostaviti svoje mišljenje u  roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

О Аутору

WEB MASTER