Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje Opštinske uprave

Na osnovu člana 29. stav 1. tačka 7. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (,,Službeni glasnik RS“, br 87/18) i člana 60. Statuta opštine Ivanjica (“Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/2019. godine) Opštinsko veće opštine Ivanjica, na sednici održanoj 20.09.2019. godine donelo je Zaključak o formiranju Situacionog centra u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica u kome će građani moći da prijave štete od elementarnih nepogoda i kvarove na infrastrukturnim objektima. Građani prijave mogu izvršiti u kancelariju broj 4 u ulici Vukadina Stojanović br. 6 ili na telefon 032/662-696 u vremenu od 07.30. do 15.30, a nakon toga poziv će biti preusmeren na dežurnog Situacionog centra.

О Аутору

Financ