Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv o nacrtu lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2020. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

Broj:101-3/2020-01

Datum:07.02.2020. godine

Na osnovu člana 97. Statuta opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“ broj 1/19) Opštinsko veće opštine Ivanjica upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ  RASPRAVI

 O

 NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2020. GODINU

Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2020. godinu  trajaće od 07.02.2020. godine do  27.02.2020. godine.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Skupštine opštine ( skupštinska sala) 20. februara 2020. godine  sa početkom u 11:00 časova.

Primedbe, predloge i sugestije zaintresovani građani mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:Opštinska uprava opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica ili  na obrascu putem elektronske pošte na e-mail adresu: soivanjica@ivanjica.gov.rs.

Nacrt Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2020. godinu može se preuzeti na zvaničnoj prezentaciji opštine www.ivanjica.gov.rs 

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                       Zoran Lazović

О Аутору

Financ