Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje OU opštine Ivanjica

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Službeni glasnik RS», broj 135/04 i 36/09) objavljuje

OBAVEŠTENJE

Obaveštava se  javnost i zainteresovani organe i organizacije  da je ovaj organ  doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu  PROJEKTA: : Proizvodni kompleks „PUNIŠIĆI“ DOO, KO Rokci, Međurečje, opština Ivanjica na kat parcelama  broj 4152/1, 4152/2, 4152/3, 4156/2, 4162/1, 4162/3, 4162/4, 4162/5, 4165/1, 4173/2 sve KO Rokci opština Ivanjica, nosioca projekta „PUNIŠIĆI“ DOO ulica Kapetana Jakovića broj 43 Ivanjica.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama SO Ivanjica u Ivanjici, Venijamina Marinkovića 1, kancelarija 36.

Rešenje o davanju saglasnosti je doneto na osnovu izveštaja i predloga odluke Tehničke komisije i uvida u dostavljenu dokumentaciju, a nakon sprovedenog zakonom predviđenog postupka.

Nosilac projekta je dužan da sprovede mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu predviđene Studijom o proceni uticaja ida obezbedi izvršavanje programa praćenja  uticaja na životnu sredinu predviđenog predmetnom Studijom.

Protiv ovog rešenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

О Аутору

WEB MASTER