Aktuelnosti Vesti

Obaveštenje vezano za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o budžetu

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

Broj:400-56/2021-01

Datum: 14.12.2021. godine

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Opštinsko veće opštine Ivanjica uputilo je 9.12.2021. godine Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o  Nacrtu odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu.

Ovim putem  obaveštavaju se svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica, kao i svi drugi zainteresovani subjekti da je vreme trajanja javne rasprave produženo do 17.12.2021. godine  kao i da će se nova javna rasprava organozovati u u sali Skupštine opštine Ivanjica u petak 17.12.2021. godine  u periodu od 11 do 13 časova.

Nacrt odluke o budžetu je objavljen na internet stranici opštine Ivanjica https://ivanjica.gov.rs/.

Primedbe, predloge i sugestije zaintresovani građani mogu dostaviti  i u pisanom obliku na adresu: Opštinska uprava opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica ili putem elektronske pošte na email adresu: dragoslav.nikolic@ivanjica.gov.rs do 17.12.2021. godine.

S poštovanjem,

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                       Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ