Aktuelnosti

Obaveštenje za dodelu mineralnog đubriva

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 87-11/2018-09

03.07.2018. године

Ивањица

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Општина Ивањица обавештава физичка лица – носиоце пољопривредних газдинстава из месних заједница Ивањица, Буковица, Прилике и Опаљеник, који нису преузели минерално ђубриво КАН 27 %, добијено на основу Закључка Владе РС 05 Број: 339-5102/2018-1 од 31.05.2018. године, а налазе се на списковима које је доставила Републичка дирекција за робне резерве да минерално ђубриво могу преузети  у гаражи ЈКП Комунално Ивањица, ул. Милинка Кушића, у петак 06. јула и понедељак 09. јула 2018. године у времену од 10:30 до 15 часова. Списак лица која нису преузела ђубриво објављен је на сајту Општине Ивањица: ivanjica.gov.rs, као и на сајтовима локалних медија који имају могућност да објаве списак.

На преузимање обавезно понети личну карту.

Општина Ивањица апелује на лица која нису преузела ђубриво да се уредно одазову на овај позив. Количина минералног ђубрива која не буде преузета биће враћена Републичкој дирекцији за робне резерве.

                                                                                                        ОПШТИНСКА УПРАВА

                                            НИСУ ПРЕУЗЕЛИ ЂУБРИВО – СПИСАК

О Аутору

Financ