Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje za izdavanje potvrda o broju grla goveda

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-14 /2017-01

  1. mart 2017. godine

Ivanjica

O B A V E Š T E NJ E

             Obaveštavaju se svi vlasnici goveda sa teritorije opštine Ivanjica da do 14. marta 2017. godine u svojim područnim veterinarskim stanicama uzmu potvrdu o broju grla goveda na svom gazdinstvu. Ove potvrde će im biti neophodne kao dokaz o broju grla goveda koja poseduju, prilikom preuzimanja merkantilnog kukuruza doniranog od strane Vlade Republike Srbije stočarima sa teritorije opštine Ivanjica.

U narednom perodu će putem lokalnih sredstava informisanja i preko predsednika saveta mesnih zajednica vlasnici goveda biti obavešteni o datumu i mestu preuzimanja dodeljenog merkantilnog kukuruza.

                                                                                                         OPŠTINSKA UPRAVA

 

О Аутору

Financ