Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje za medije za konkurse za stočnu hranu za junice i muzilice 2019

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-службено/2019-01

17.09.2019. године

Ивањица

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општинска управа општине Ивањица расписала је:

  • Јавни позив за подношење захтева за регрес рачуна за набавку сточне хране за женска приплодна уматичена говеда старости од 12 до 28 месеци. Рок за подношење захтева по овом јавном позиву је од 16.09.2019. године и траје до утрошка средстава намењених за ове сврхе у износу од 6.300.000,00 динара, а најкасније до 11. октобра 2019. године, и
  • Конкурс за субвенционисање набавке опреме за мужу – музилице. Конкурс је отворен од 16.09.2019. године и траје до утрошка средстава намењених за ове сврхе у износу од 618.800,00 динара, а најкасније до 30. септембра 2019. године.

            Све информације у вези расписаних конкурса могу се добити лично у канцеларији број 17 Општинске управе општине Ивањица, путем телефона 032/515-0326,  на сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs, и сајтовима локалних медија.

О Аутору

Financ