Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje za medije za konkurse za stočnu hranu za junice i muzilice 2019

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-službeno/2019-01

17.09.2019. godine

Ivanjica

O B A V E Š T E NJ E

Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisala je:

  • Javni poziv za podnošenje zahteva za regres računa za nabavku stočne hrane za ženska priplodna umatičena goveda starosti od 12 do 28 meseci. Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu je od 16.09.2019. godine i traje do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 6.300.000,00 dinara, a najkasnije do 11. oktobra 2019. godine, i
  • Konkurs za subvencionisanje nabavke opreme za mužu – muzilice. Konkurs je otvoren od 16.09.2019. godine i traje do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 618.800,00 dinara, a najkasnije do 30. septembra 2019. godine.

            Sve informacije u vezi raspisanih konkursa mogu se dobiti lično u kancelariji broj 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica, putem telefona 032/515-0326,  na sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, i sajtovima lokalnih medija.

О Аутору

Financ