Vesti

Obaveštenje za roditeljski dodatak

U skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom čija je primena počela 01. jula 2018. godine Opštinska uprava opštine Ivanjica poziva, sve majke koje ostvaruju pravo na roditeljski dodatak za drugo, treće i četvrto dete rođeno u periodu od  25. decembra 2017. godine do 30. juna 2018. godine, da dođu u službu Dečije zaštite  Ivanjica (kancelarija broj 14.), radi podnošenja zahteva za uvećani roditeljski dodatak majke.

Molimo majke da uz zahtev za ostvarivanje prava prilože sledeća dokumenta:

 – potvrdu da  dete prethodnog reda rođenja pohađa pripremni predškolski program (deca dospelog uzrasta),

– potvrda da dete prethodnog reda rođenja pohađa nastavu u okviru sistema osnovnoškolskog obrazovanja (deca dospelog uzrasta),

–  potvrda o redovnoj vakcinaciji iz Doma zdravlja i fotokopija kartončića od vakcina za svu decu.

О Аутору

Financ