Aktuelnosti Vesti

Obaveštenje o saglasnosti na studiju peletara

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Službeni glasnik RS», broj 135/04 i 36/09) objavljuje

OBAVEŠTENJE

            Obaveštava se  javnost i zainteresovani organe i organizacije  da je ovaj organ  doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu  PROJEKTA: Pogon za proizvodnju drvenog peleta sa skladištenjem i tretmanom neopasnog otpada(indeksnog broja 03 01 05) na kat parceli broj 517/3 KO Prilike  na teritoriji opštine Ivanjica.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama SO Ivanjica u Ivanjici, Venijamina Marinkovića 1, kancelarija 36.

Rešenje o davanju saglasnosti je doneto na osnovu izveštaja i predloga odluke Tehničke komisije i uvida u dostavljenu dokumentaciju, a nakon sprovedenog zakonom predviđenog postupka.

Nosilac projekta je dužan da sprovede mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu predviđene Studijom o proceni uticaja ida obezbedi izvršavanje programa praćenja  uticaja na životnu sredinu predviđenog predmetnom Studijom.

            Protiv ovog rešenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

О Аутору

WEB MASTER