Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Odluka o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Ivanjica u 2018 / 19 godini

Општинско веће, на основу Закона о локалној самоуправи члан 20 став 6 („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14,-др.закон ,101/2016-др.закон и 47/2018),члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12 и 13/13), Одлуке о ребалансу буџету општине Ивањица за 2018. годину (Службени лист општине Ивањица, број 7/18 ), Одлуком о буџету општине Ивањица за 2019. годину ( Службени лист општине Ивањица бр.11/18 ) и Правилника o додели подстицајних средстава за развиј сеоског туризма на територији општине Ивањица ( Службени лист општине бр. 9/2018) , на седници Општинског већа 01 Број 06-2-2019 одржаној  18.02.2019 године  доноси:

О Д Л У К У

о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на теритроији општине Ивањица

у 2018 / 19 години

Одлуку можете погледати кликом на :

О Аутору

Financ