Aktuelnosti Vesti

Odluka o finansiranju i sufinansiranju projekata/programa udruženja civilnog društva u 2016. godini- drugi javni poziv

Opštinsko veće, na osnovu člana 65. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“, broj 79/08 i „Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/12, 9/12 i 13/13), Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2016. godinu ( Službeni list opštine Ivanjica br.11/15 ), i Odlukom o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2016. godinu (Službeni list opštine Ivanjica br.8/2016), Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa /projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 2/2015 i 2/2016), Predloga komisije za izbor programa/projekata za dodelu sredstava udruženja građana  u 2016. godini – drugi javni poziv, broj 400-67/16-01 od 22.11.2016. godine, koji je razmatran na sednici Opštinskog veća  01br.  06-41/2016,  održanoj 11. decembra 2016. godine, donosi

 O D L U K U

O finansiranju i  sufinansiranju  projekata/programa udruženja  civilnog društva

u 2016. godini- drugi javni poziv

I  U 2016/17. godini sredstvima budžeta opštine Ivanjica, finansiraće i sufinansiraće se realizacija   projekata –  programa  udruženja civilnog društva   građana   u  iznosima:

Redni broj Naziv udruženja Naziv projekta Potraživana sredstva od opštine Ivanjica Predložena sredstva
1.       „Fondacija deca za decu“ „Škola engleskog jezika“ 100.000,00 100.000,00
2.       Udruženje poljoprivrednih proizvođača ,,Malinar“ Prilike – Ivanjica „Poboljšanje kvaliteta proizvodnje jagodičastog i koštuničavog voća“ 200.000,00 90.000,00
3.        

 

Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Ivanjica

 

 

 

„Organizacija akcija dobrovoljnog davanja krvi“ 283.000,00 70.000,00
4.       Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača „Darčin SS-253 Ivanjica „Ivanjički visokoletač“ 30.000,00 30.000,00

II

 Na osnovu ove odluke sa svakom od organizacija čiji će se programi – projekti u 2016/17. godini, sufinasirati sredstvima  opštinskog budžeta, biće zaključen ugovor kojim će se regulisati namena, uslovi i način sufinansiranja.

III

Za  izvršenje ove odluke nadležna je Opštinska  uprava opštine Ivanjica.

      PREDSEDNIK OPŠTINE

Zoran Lazović

O B R A Z L O Ž E NJ E

 Javni konkurs za  finansiranje ili sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva u 2016. godini – drugi  je raspisan 25. oktobra  2016. godine i trajao je do 09. novembra 2016. godini .

Konkurs je sprovela Komisija za izbor programa/projekata za dodelu sredstava udruženjima rešenjem Opštinskog veća 01br. 06-4/2015 od 13. februara 2015. godine.

Na konkurs je ukupno pristiglo pet predloga projekata udruženja civilnog društva. Projektni predlog udruženja Ekološko udruženje nevladina organizacija «Gazo Voda» iz  Beograda,  nije razmatrano obzirom na to da sedište udruženja nije na teritoriji opštine Ivanjica.

Komisija za izbor programa/projekata za dodelu sredstava udruženjima je u skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa /projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica je  izradila listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga programa/projekata za finansiranje ili sufinansiranje.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga programa/projekata za finansiranje ili sufinansiranje sastavljena je nakon detaljnog iščitavanja i pregledanja pristiglih projektnih predloga a u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa 0 – 30 bodova
 • usklađenost projekta sa strategijom održivog razvoja opštine Ivanjica 0-10 bodova
 • problem kojim se bavi i očekivani rezultati 0 – 10 bodova
 • definisani ciljevi i ostvarljivost 0 – 10 bodova
 • obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora 0 – 10 bodova
 • broj učesnik programa/projekta 0 – 5 bodova
 • ekonomičnost projektnih aktivnosti 0 – 10 bodova
 • izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz opštinskog budžeta opštine 0 – 10 bodova
 • izvodljivost projkta/programa u planiranom vremenskom roku 0 – 5 bodova
 • održivost projekta 0-10 bodova
 • obezbeđeno partnerstvo 0 – 10 bodova

ODLUKA

О Аутору

Financ