Vesti

Saopštenje Centra za socijalni rad Ivanjica

REPUBLIKA SRBIJA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

BROJ:Službeno/2016

15.12.2016. godine

IVANJICA

SAOPŠTENJE

            Povodom 20. novembra Svetskog dana dece koji se obeležava da bi se skrenula pažnja javnosti na obavezu društva prema deci, aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju, kao i činjenicu da više od 30% dece u Srbiji živi na granici siromaštva, a da je preko 34% dece koja ćive samo sa jednim roditeljem izloženo siromaštvu, Centar za socijalni rad Ivanjica je pokrenuo inicijativu mapiranja dece iz socijalno ugroženih porodica.

            Najugroženije porodice sa decom, prema saznanju Centra za socijalni rad Ivanjica, su i do sada bile obuhvaćene različitim vidovima materijalne podrške, ali smatrajuči da škole imaju najbolji uvid u materijalnu situaciju učenika, Centar za socijalni rad Ivanjica je uputio zahtev svim osnovnim školama sa područja opštine Ivanjica, kojim je traženo da dostave podatke za učenike kojima bi po proceni razrednih starešina i stručne službe škole bila neophodna materijalna podrška, Dve osnovne škole iz gradskog naselja i sedam iz seoskih naselja predložile su 121 učenika. Centar za socijalni rad Ivanjica je po sprovedenom postupku, a u skladu sa Odlukom o ostvarivanju usluga i materijalne podrške u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Ivanjica, priznao pravo na jednokratnu novčanu pomož za nabavku zimske odeće ili obuće u iznosu po 4000,00 dinara za 61 predloženog učenika. Iznos od 244.000,00 dinara obezbeđen je iz budžeta opštine Ivanjica. Planiramo da se isplata priznatih prava realizuje od 20. decembra do kraja 2016. godine.

            Tokom meseca novembra i decemra 2016. godine Centar za socijalni rad Ivanjica je postupajući po zahtevima korisnika ili po službenoj dužnosti, a u skladu sa Odlukom o ostvarivanju usluga i materijalne podrške u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Ivanjica doneo 167 rešenja, kojima je priznato pravo na jednokratnu pomoć, za šta je iz Budžeta opštine Ivanjica izdvojen iznos od 1.153.982,67 dinara. Jako je bitno istaći da Centar za socijalni rad Ivanjica ima izuzetnu saradnju i podršku lokalne samouprave u rešavanju svih problema.

            Pored te saradnje Centar za socijalni rad Ivanjica po prirodi posla sarađuje i sa Policijskom stanicom Ivanjica, Javnim tužilaštvom, Osnovnim sudom ivanjica, Crvenim krstom Ivanjica, Domom zdravlja Ivanjica, Dečijem vrtićem, osnovnim i srednjim školama, Višim sudom Čačak i Užice, Prekršajnim sudom Požega Sudska jedinica Ivanjica, PIO fondom, Fondom zdravstvenog osiguranja, Društvom a cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica, Udruženjem za pomož MNRO Ivanjica, Udruženjem  “NVO Zajedno-podrška“ , Kancelarijom za mlade i drugima.

            U toku meseca novembra i decembra na inicijativu Centra za socijalni rad Ivanjica realizovani su zajednički sastanci sa Osnovnim sudom Ivanjica, Osnovnim javnim Tužilaštvom i Policijskom stanicom Ivanjica u cilju unapređenja saradnjeu predmetima porodično-pravne zaštite korisnika, nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Izuzetno smo zahvalni predstavnicima ovih institucija na korektnoj saradnji i usaglašavanju procedura, a sve u cilju bržeg i funkcionalniheg rešavanja problema korisnika usluga socijalne zaštite.

                                                                                                          V.D. Direktor-a

                                                                                                          NOVAK REMOVIĆ

О Аутору

Financ