Vesti Društvo Konkursi i obaveštenja

Odluka o ispunjenosti uslova i PRELIMINARNA rang lista po Javnom pozivu za podsticaje u 2022

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-28/3/2022-01

28.11.2022. godine

Ivanjica

             U skladu sa Izmenom Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2022. godinu, 01 Broj: 06-43/2022 od 10.11.2022. godine i Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini na teritoriji opštine Ivanjica, broj 320-28/2022-01 od 14.11.2022. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), a na osnovu predloga Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinska uprava opštine Ivanjica donosi

O D L U K U

O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DODELU PODSTICAJA I UTVRĐIVANJU PRELIMINARNE RANG LISTE PODNETIH ZAHTEVA

U skladu sa glavom V Javnog poziva utvrđuje se preliminarna rang lista podnetih zahteva.

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.3 – NABAVKA MUZILICE:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Miloš MarkovićMočioci716332000388320-28-24/2022-018024.375,00
2Milorad ČekerevacŠarenik716472000267320-28-53/2022-017030.000,00
3Nedeljko PivljakovićŠume716499001612320-28-50/2022-017030.000,00
4Vladimir SićovićIvanjice716375000843320-28-61/2022-016025.458,55
5Aleksandar KomadinićIvanjice716278002020320-28-37/2022-016027.029,16
6Zoran PopovićSivčina716448000422320-28-33/2022-016027.029,16
7Nebojša KušićLuke bb716286000961320-28-20/2022-016024.375,00
8Vidosava IvanovićKoritnik716235000395320-28-57/2022-015027.029,16
9Milun GrkovićBrezova715999001025320-28-22/2022-015026.541,66
10Jordan KaraklajićBrezova715999001793320-28-51/2022-014030.000,00
11Rajica KaraklajićBrezova715999002480320-28-40/2022-014024.375,00
12Braniša MarinkovićGradac716081000021320-28-27/2022-014030.000,00
13Radovanka MarinkovićVučak716065000160320-28-16/2022-013027.029,16
14Miljko KaraklajićBrezova715999001467320-28-41/2022-013024.375.00
15Dragan JakićLisa716278000087320-28-15/2022-013027.029.16
UKUPNO377.616.85

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.16, 101.2.17 i 101.4.27 NABAVKA SAMOHODNE LIVADSKE KOSAČICE SA PREDNJOM KOSOM (REZNIM ALATOM):

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Miroslav StojkovićMrkočevac bb716154012318320-28-66/2022-017049.583,33
2Petar SićovićPreseka716375001432320-28-62/2022-0170124.800,00
  3Boško KaluševićVenijamina Marinkovića 108716154017085320-28-56/2022-0170122.083,34
4Goran StevanovićDubrava716138002346320-28-3/2022-0160150.000,00
5Sekula VratonjićDubrava716138001935320-28-58/2022-0150150.000,00
6Olga BojovićPrilike716383002558320-28-9/2022-0150150.000,00
  7Mila MilosavljevićKarađorđeva 20716154008086320-28-46/2022-015038.750,00
8Goran SavićBukovica746720000059320-28-26/2022-0150150.000,00
  9Petar SimončevićBukovica 121A716499002074320-28-25/2022-01  5043.826,25
    10Živojin BogićevićVrmbaje716057000130320-28-18/2022-01      50129.989,16
11Mijodrag IvanovićBrusnik716006000856320-28-5/2022-0150150.000,00
UKUPNO1.409.032.09

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.25 – NABAVKA VADILICE KROMPIRA:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Duško ĐuraševićLuke716286001500320-28-48/2022-018099.070.84
2Dragana RadojičićŠarenik716472000542320-28-35/2022-0180115.050.00
3Đurđe KaplanovićBrezova715999003176320-28-23/2022-0180115.050.00
4Milojko VujaševićBrezova715999001815320-28-68/2022-0170118.245.84
5Živojin Krsmanović  Brezova  715999001653  320-28-45/2022-0170  118.245.84
6Mirko LalićLisa716278002586320-28-42/2022-0170101.887.50
7Mlađo ĐuraševićLuke716286000104320-28-34/2022-0170129.458.34
8Vlade StefanovićŠarenik716472000550320-28-28/2022-0170115.050.00
9Mirjana BugarčićPrilike716383000091320-28-4/2022-0170120.103.75
10Vidan KaluševićRokci716421000731320-28-69/2022-0160118.245.84
11Ivana PantelićBrezova715999001998320-28-52/2022-0160115.050.00
12Milija LukovićLisa716278002071320-28-47/2022-0160129.458.34
13Vojislav ZarićBrezova715999002285320-28-44/2022-0160118.245.84
14Radovan OcokoljićBrezova715999001750320-28-31/2022-0160115.050.00
15Duško KaraklajićŠarenik716472000038320-28-29/2022-0160115.050.00
16Ivan StojkovićBrezova715999002935320-28-36/2022-0150118.245.84
17Milivoje Borisavljević  Močioci  716332000248  320-28-32/2022-01  50  118.245.84
18Mirka ArsovićKušići716260000506320-28-19/2022-0150129.458.34
19Dragutin VratonjićLisa716278002101320-28-14/2022-0150129.458.34
20Veselin PopovićSivčina716448000597320-28-43/2022-014011.329,52
UKUPNO2.250.000,00

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima  NEODOBRAVA/NE PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.25 – NABAVKA VADILICE KROMPIRA:

RR. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodova
1Milovan StišovićBrezova716189000014320-28-55/2022-0140
2Duško MijailovićBedina Varoš715964000901320-28-63/2022-0130
3Milisav ZlatićLuke716286000520320-28-38/2022-0130

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.6.2 – NABAVKA OPREME ZA PČELARSTVO:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Marko GrujovićJavorska 46716154007640320-28-64/2022-017035.000,00
2Živko JelićMoravičke čete 37716154005273320-28-49/2022-017035.000,00
3Radovan GlavinićBedina Varoš715964002343320-28-39/2022-017035.000,00
4Ljubodrag JovanovićPartizanska 10716154019134320-28-7/2022-017035.000,00
5Veličko DramićaninMrkočevac 29716154007969320-28-6/2022-017016.065,00
6Srbislav ČolovićKapetana Jakovića 5716154018260320-28-54/2022-016020.000,00
7Milomir GrujovićDubrava716138003300320-28-13/2022-016035.000,00
8Dragan VasilijevićNade Popović 32716472000089320-28-67/2022-015035.000,00
9Ivan StamenićBraće Kušić 22716260000760320-28-65/2022-015035.000,00
10Milivoje KovačevićKušići716260001065320-28-59/2022-015035.000,00
11Marija JakovljevićMilana Zarića Tangova 5716154014729320-28-12/2022-015028.958,34
12Boban BojovićDruge proleterske 4716154014515320-28-10/2022-015030.550,00
13Raško KoturovićKirila Savića 5716154018111320-28-8/2022-015035.000,00
14Vidoje MarićKosovica716243000226320-28-2/2022-015035.000,00
15Milan JovanovićMeđurečje716324000145320-28-71/2022-014035.000,00
16Miodrag RanđićNjegoševa 6716154005524320-28-60/2022-014035.000,00
17Slobodan BorovićVrmbaje716057000076320-28-17/2022-014035.000,00
18Aco MarkovićVrmbaje716057000971320-28-11/2022-014035.000,00
19Predrag ParezanovićMeđurečje716324000170320-28-70/2022-013035.000,00
20Radijana LišaninKomadine716227000217320-28-30/2022-013035.000,00
21Milić MartinovićKosovica716243000420320-28-21/2022-013035.000,00
UKUPNO690.573,34

ZAHTEV KOJI NE ISPUNJAVA USLOVE

PREDVIĐENE JAVNIM POZIVOM

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaInvesticija za koju je podnet zahtev  Razlog odbijanja
1  Dejan Rudaković    Sivčina    716448000058    320-28-72/2022-01nabavka samohodne livadske kosačicePredat samo zahtev – Obrazac 1  bez ostale dokumentacije predviđene Javnim pozivom

O b r a z l o ž e  nj e

Javnim pozivom je propisano:

 • Pravo na korišćenje sredstava
 • Namena sredstava – planirane mere i opredeljena sredstva
 • Opšti kriterijumi za korisnike i kriterijumi za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva
 • Rok i način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podstivaje
 • Neophodna dokumentacija
 • Postupak odobravanja zahteva, i
 • Dokumentacija koju korisnici podnose za isplatu odobrenih podsticaja

Po ovom javnom pozivu ukupno je primljen 71 zahtev i to:

 • 15 zahteva za investiciju 101.1.3 Nabavka opreme za mužu-muzilice
 • 12 zahteva za investiciju 101.1.16, 101.2.17, 101.4.27 Nabavka samohodne livadske kosačice sa prednjom kosom (reznim alatom)
 • 23 zahteva za investiciju 101.4.25 Nabavka vadilice krompira
 • 21 zahteva za investiciju 101.6.2 Nabavka opreme za pčelarstvo

Na osnovu dokumentacije priložene uz zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je izvršilo administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, priložene dokumentacije, službene evidencije, i utvrdilo da 70 zahteva ispunjava a 1 zahtev ne ispunjava Javnim pozivom propisane uslove, izvršilo bodovanje i rangiranje zahteva prema predviđenim Kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva, i dostavilo predlog načelniku Opštinske uprave opštine Ivanjica da donese Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste kao u dipozitivu.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Prigovor na preliminarnu rang listu može se izjaviti Opštinskom veću opštine Ivanjica, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli i sajtu Opštine Ivanjica, preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 u Uslužnom centru).

Objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.

                                                                                                         N A Č E L N I K

                                                                                                                        Bojana Glavinić

О Аутору

WEB MASTER