Vanredno stanje 2020 Konkursi i obaveštenja

PRELIMINARNA LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVA PRIVREDNIH SUBJEKATA – SOLARNI PANELI

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

Komisija zarealizaciju mera energetske sanacije – solarni paneli

Broj: 401-26/2022

Datum: 29.11.2022. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 20. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi ,  termostatskih  ventila i delitelja toplote („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 8/2022), odeljka IX. Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja na teritoriji opštine Ivanjica za 2022 . godinu,  Komisija za realizaciju mera energetske sanacije- soalrni paneli   objavljuje:

PRELIMINARNU LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA  PRIJAVA PRIVREDNIH SUBJEKATA

Mera 1: nabavka i ugradnja solarnih panela, invertora i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.

Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a  maksimalno do 6 kW.

Redni brojNaziv privrednog subjektaBroj bodova
 Green watt Innovations d.o.o. Beograd-Zvezdara92
 DRUŠTVO ZA IZGRADNJU, PROMET I USLUGE TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD(ZEMUN)87
 ENERGY NET SERVICE DOO NOVI SAD85

Mera 2: unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:

1) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće,

2) opremanja sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predatekoličine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stanove.

Redni brojNaziv privrednog subjektaBroj bodova
 ENERGY NET SERVICE DOO NOVI SAD70

Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja preliminarne  liste.

Na preliminarnu listu  učesnici javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine  Ivanjica. Prigovor se podnosi Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije – solarni paneli  putem pošte ili predajom na pisarnici Opštinske uprave opština Ivanjica ( šalter br. 2 u Uslužnom centru).

Predsednik Komisije

Ivan Mojsilović

О Аутору

WEB MASTER