Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Odluka o izmeni Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2022.godini

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 13/16, 30/16-ispravka i 6/20), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik RS”, br. 105/16 i  112/17), člana   56.  Statuta opštine Ivanjica  („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/19) a u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 15/21), predsednik opštine Ivanjica, dana  14.03.2022. godine, donosi

ODLUKU

O IZMENI JAVNOG KONKURSA

ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI

IZ BUDŽETA OPŠTINE IVANJICA U 2022. GODINI

U javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2022. godini, odeljak  III  menja se i glasi:

III Sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata

Za realizaciju projekata podnetih po ovom Javnom konkursu, Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“ br. 15/2021) i  Rešenjem o tekućoj budžetskoj  rezervi, opredeljena su sredstva u ukupnom  iznosu od 800.000,00 dinara.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

OPŠTINA IVANJICA

01 broj: 400-13-1/2022 od 14.03.2022. godine

                                                                                                                      PREDSEDNIK
Momčilo Mitrović

                                                                                                            

О Аутору

WEB MASTER