Vesti

Odluka o izmeni odluke o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2019. god.

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/2009, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. Glasnik RS“, broj 16/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica, („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/2019) i člana 13.Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opština Ivanjica br. 1/2019),  Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici  održanoj dana 11. februara 2020.  godine,  donelo je

ODLUKU

O

IZMENI O D L U K E

o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2019. god.

Član 1.

UOdluci o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2019. god. 01 broj 06-23/2019 od 30. avgusta 2019. godine menja se tačka 1. Tabelarnog prikaza i to u delu koji se odnosi na visinu iznosa koji se sufinansira sredstvima budžeta opštine Ivanjica u 2019. godini, kolona broj 10, red broj 6,  i to tako što će umesto broja, odnosno iznosa od „170.000,00“ dinara, ubuduće stajati broj, odnosno iznos od „100.000,00“ dinara.

Član 2.

U ostalom delu Odluka o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati

iz budžeta opštine Ivanjica za 2019. god. 01 broj 06-23/2019 od 30. avgusta 2019. godine, ostaje neizmenjena.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA, 01 broj: 06-1/2020

                                                                                           PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                           Zoran Lazović

O b  r a z l o ž e nj e

Opštinsko veće opštine Ivanjica je na osnovu člana 60. Statuta opštine Ivanjica, („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/2019) i člana 13.Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opština Ivanjica br. 1/2019),  Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj dana 30. avgusta 2019. godine donelo O D L U K U  o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2019.  godine 01 broj 06-23/2019.

  Nakon toga je sa udruženjima podnosiocima odobrenih projekata  zaključeni  ugovori kojima je definisana namena, uslovi i način sufinansiranja, a članom 7. istih je predviđeno da se finansijska sredstva isplaćuju u dve tranše.

Obzirom na to  da je Udruženje „Opštinski vatrogasni savez Ivanjica“  podneo izveštaj za utrošak prve tranše 03.01.2020. godine,  uz obaveštenje da se odriče/isključuje druge tranše sredstava, uz obrazloženje da usled ozbiljnih zdravstvenih problema i skoro dvomesečnnog odsustvovanja zbog teških srčanih tegoba vođe projekta, nisu bili u stanju da ispoštuju dinamiku realizacije projekta,  načelnik Opštinske uprave podneo je zahtev za izmenu napred navedene odluke, kako bi predsednik opštine potpisao aneks ugovora.

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u Pravilniku o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opština Ivanjica br. 1/2019).

Ova Odluka nema finansijski efekat na budžet te samim tim ne postoji potreba za iskazivanjem procene finansijskog efekta ove Odluke na budžet, odnosno finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

PRILOG:  Obaveštenje Udruženje „Opštinski vatrogasni savez Ivanjica“ 

ODELJENJE ZA LER, INVESTICIJE I GRAĐEVINSKE POSLOVE

О Аутору

Financ