Aktuelnosti

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/2020) i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine IVANJICA» broj 2/2009), Predsednik opštine IVANJICA je dana 21.01.2021. godine, doneo

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI IVANJICA

i raspisuje

O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ

SVOJINI U OPŠTINI IVANJICA

I

– Predmet javnog nadmetanja –

1. Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po uslovima prvog kruga u opštini IVANJICA u sledećim katastarskim opštinama:

KOBroj jedinice javnog nadmetanjaPovršina (ha)Početna cena (din/ha)Depozit (din) 50%Period zakupaStepen zaštite
Močioci10,721212.635,294.556,2915 
Močioci20,307812.635,281.944,5715 
Močioci30,93762.795,261.310,4215 
Močioci40,1549767,7259,4615 
Močioci50,54114.883,941.321,3515 
Preseka60,24102.526,60304,4515 
Preseka71,09302.526,581.380,7815 
Preseka81,4780767,73567,3515 
Preseka92,0915767,73802,8515 
Preseka102,5063767,73962,0815 
Preseka112,3371767,73897,1315 
Preseka120,33302.526,58420,6815 
Preseka130,18082.526,60228,4015 
Preseka140,18289.325,66852,3715 
Preseka150,11332.526,57143,1315 
Preseka160,3717767,74142,6815 
Preseka170,26692.526,56337,1715 
Preseka181,10742.526,581.398,9715 
Preseka192,88092.526,583.639,4115 
Preseka200,68632.624,92900,7415 
Preseka211,50962.798,172.112,0615 
 
Preseka220,64529.325,683.008,4615 
Preseka231,94442.798,172.720,3815 
Preseka240,23172.526,59292,7015 
Preseka250,78902.526,58996,7415 
Preseka266,18152.480,557.666,7615 
Preseka270,07762.798,20108,5715 
Preseka280,46082.798,18644,7015 
Preseka291,52482.798,172.133,3215 
Preseka300,48732.798,17681,7715 
Preseka310,96642.526,581.220,8415 
Preseka320,64652.526,57816,7215 
Preseka332,63509.325,6812.286,5815 
Preseka340,32632.526,57412,2115 
Preseka350,71542.798,171.000,9115 
Preseka360,42222.526,58533,3615 
Preseka370,25099.325,671.169,9115 
Preseka381,32672.798,171.856,1715 
Preseka391,28202.798,171.793,6315 
Preseka400,42832.798,18599,2315 
Preseka410,74912.798,171.048,0515 
Preseka420,67549.325,673.149,2815 
Preseka430,38469.325,691.793,3315 
Preseka440,25622.798,17358,4515 
Preseka450,6023767,72231,2015 
Preseka460,903412.635,295.707,3615 
Preseka470,13479.325,69628,0815 
Preseka480,07149.325,63332,9315 
Preseka490,17259.325,68804,3415 
Preseka500,30029.325,681.399,7815 
Preseka510,29742.798,18416,0915 
Preseka520,08119.325,65378,1615 
Preseka531,2511767,73480,2515 
Preseka540,2526767,7496,9615 
Preseka551,04459.325,684.870,3415 
Preseka560,82042.798,171.147,8115 
Preseka570,19509.325,69909,2515 
Preseka580,20119.325,66937,7015 
Preseka590,16889.325,65787,0915 
Preseka600,79939.325,683.727,0115 
Preseka610,88089.325,684.107,0315 
Preseka620,13342.798,20186,6415 
Preseka630,03459.325,80160,8715 
Preseka640,28312.526,56357,6415 
Bedina Varoš650,49224.602,891.132,7715 
Bedina Varoš660,09824.602,85226,0015 
 
Bedina Varoš670,15014.602,86345,4515 
Bedina Varoš680,043215.342,82331,4115 
Bedina Varoš690,054415.343,01417,3315 
Bedina Varoš700,24974.602,88574,6715 
Bratljevo710,72615.026,701.824,9415 
Bratljevo720,10994.602,91252,9315 
Bratljevo730,54139.325,682.524,0015 
Bratljevo740,26173.068,59401,5215 
Bratljevo750,666018.953,516.311,5215 
Bratljevo760,636912.635,304.023,7115 
Bratljevo770,04393.068,5667,3615 
Bratljevo780,10683.068,54163,8615 
Bratljevo790,299015.342,942.293,7715 
Brezova800,032112.635,20202,8015 
Brezova810,30903.068,58474,1015 
Brezova820,099412.635,31627,9715 
Brezova830,041015.342,93314,5315 
Brezova840,006024.368,3373,1015 
Brezova850,055815.343,01428,0715 
Brezova860,139912.635,31883,8415 
Brezova870,083315.342,98639,0315 
Brezova880,32313.790,47612,3515 
Brezova890,943312.635,295.959,4315 
Brezova902,12989.325,689.930,9215 
Brezova910,141115.342,951.082,4415 
Brezova920,37273.790,45706,3515 
Brezova931,14423.790,462.168,5215 
Brezova940,15634.602,88359,7215 
Brezova950,25899.176,251.187,8715 
Brezova960,68504.602,881.576,4915 
Brezova970,83234.602,881.915,4915 
Brezova980,311715.342,932.391,2015 
Brezova990,355817.382,243.092,3015 
Brezova1000,129915.342,96996,5215 
Brezova1010,100015.342,90767,1515 
Brezova1020,13194.602,88303,5615 
Brezova1030,08174.602,94188,0315 
Brezova1040,05783.790,48109,5415 
Brezova1050,04805.685,63136,4615 
Brezova1064,22786.791,6714.356,9215 
Brusnik1070,25194.602,90579,7315 
Brusnik1080,47962.526,58605,8715 
Brusnik1090,36934.165,53769,1715 
Brusnik1100,34114.165,58710,4415 
Brusnik1110,41463.068,57636,1215 
 
Brusnik1121,32653.068,582.035,2415 
Brusnik1135,04233.790,469.556,3215 
Brusnik11426,34433.790,4649.928,5115 
Brusnik1151,26893.068,581.946,8615 
Brusnik1162,15793.790,464.089,7215 
Brusnik1170,09023.068,63138,3915 
Brusnik1180,52583.790,45996,5115 
Brusnik1190,16443.068,55252,2415 
Brusnik1201,46324.602,883.367,4715 
Brusnik1213,16843.790,466.004,8515 
Brusnik1220,29243.068,57448,6315 
Brusnik1230,14802.526,55186,9715 
Brusnik1240,11214.602,85257,9915 
Brusnik1250,13412.526,55169,4115 
Brusnik1260,31323.790,45593,5915 
Brusnik1271,11593.790,462.114,8915 
Brusnik1280,25963.068,57398,3015 
Brusnik1290,36364.602,89836,8015 
Budoželja1300,09133.790,47173,0315 
Budoželja1310,17783.790,44336,9715 
Budoželja1320,15673.790,49296,9815 
Budoželja1330,19783.068,60303,4815 
Budoželja1340,05394.602,97124,0515 
Budoželja1350,13953.790,47264,3815 
Budoželja1360,77443.068,581.188,1515 
Budoželja1370,43353.068,58665,1115 
Vasiljević i1380,17834.602,86410,3515 
Vasiljević i1390,316015.342,942.424,1815 
Vasiljević i1400,11194.602,86257,5315 
Vasiljević i1410,29499.528,041.404,9115 
Vasiljević i1420,68553.790,461.299,1815 
Vasiljević i1430,86914.602,882.000,1815 
Vasiljević i1448,70267.045,4530.656,8815 
Vasiljević i1450,60644.380,341.328,1215 
Vasiljević i1460,59743.068,58916,5815 
Vasiljević i1471,38853.790,462.631,5315 
Vasiljević i1480,11364.602,90261,4415 
Vasiljević i1490,30863.068,57473,4815 
 
Vasiljević i1500,083415.342,93639,8015 
Vasiljević i1510,19729.759,74962,3115 
Vasiljević i1520,111815.342,93857,6715 
Vasiljević i1530,341210.245,401.747,8715 
Vasiljević i1540,249515.342,931.914,0315 
Vasiljević i1550,07563.068,52115,9915 
Vasiljević i1561,295816.112,2510.439,1315 
Vasiljević i1570,035612.635,39224,9115 
Vasiljević i1580,068812.635,32434,6515 
Vasiljević i1594,124812.635,2926.059,0215 
Vasiljević i1600,29896.498,13971,1415 
Vionica1610,21303.068,59326,8015 
Vionica1629,63593.790,4618.262,2515 
Vionica1631,20773.790,462.288,8715 
Vionica1640,16923.068,56259,6015 
Vionica1652,16156.917,967.476,5915 
Vionica1661,434215.342,9311.002,4215 
Vionica1670,94083.790,451.783,0315 
Vionica1680,45873.790,45869,3415 
Vionica1690,43273.790,46820,0715 
Vionica1700,08813.790,47166,9715 
Vrmbaje1710,60134.602,881.383,8615 
Vrmbaje1721,9218767,73737,7115 
Vrmbaje1731,45782.526,581.841,6215 
Vrmbaje1740,16622.526,59209,9615 
Vrmbaje1750,19373.790,45367,1115 
Vrmbaje1761,57922.526,581.994,9915 
Vrmbaje1770,22083.790,44418,4715 
Vrmbaje1780,44315.920,331.311,6515 
Vrmbaje1790,09212.526,60116,3515 
Vrmbaje1800,92972.526,581.174,4815 
Vrmbaje1810,28322.526,59357,7615 
Vrmbaje1820,06402.526,5680,8515 
Vrmbaje1830,20396.498,09662,4815 
Vučak1840,14564.203,91306,0515 
Vučak1850,23394.314,58504,5915 
Vučak1860,95333.790,461.806,7215 
Vučak1871,92203.068,582.948,9115 
Vučak1880,49982.526,57631,3915 
 
Vučak1890,80533.068,581.235,5615 
Vučak1901,74553.790,463.308,1215 
Vučak1910,58604.602,881.348,6415 
Vučak1920,47644.602,881.096,4115 
Vučak1933,00144.464,026.699,1615 
Vučak1943,71964.139,847.699,2715 
Vučak1950,47484.602,891.092,7215 
Vučak1960,46284.602,871.065,1115 
Vučak1970,09234.602,93212,4215 
Vučak1980,08402.526,55106,1215 
Vučak1990,44882.526,58566,9615 
Vučak2000,15359.325,67715,7515 
Vučak2010,18652.526,60235,6015 
Vučak2020,14004.602,86322,2015 
Vučak2030,43853.068,57672,7915 
Vučak2040,39863.068,59611,5715 
Vučak2050,79324.602,871.825,5015 
Vučak2060,45402.526,59573,5315 
Gleđica2070,34853.790,47660,4915 
Gleđica2080,12433.790,43235,5815 
Gleđica2090,06153.790,41116,5615 
Gleđica2100,059815.342,98458,7515 
Gleđica2110,11353.790,48215,1115 
Gleđica2120,24533.790,46464,9015 
Gleđica2130,06693.790,43126,7915 
Gleđica2140,01643.068,2925,1615 
Gleđica2150,01743.790,2332,9815 
Gleđica2160,12143.790,44230,0815 
Gleđica2170,138212.635,31873,1015 
Gleđica2180,037212.635,22235,0215 
Gleđica2190,28907.034,291.016,4615 
Gleđica2200,509610.506,442.677,0415 
Gleđica2210,04143.068,6063,5215 
Gleđica2220,83783.790,461.587,8215 
Gleđica2230,18693.790,48354,2215 
Gleđica2240,182812.635,281.154,8715 
Gleđica2250,145112.635,29916,6915 
Gleđica2260,03344.602,9976,8715 
Gleđica2270,03444.602,9179,1715 
Gleđica2280,09595.685,71272,6315 
Gleđica2290,054514.142,39385,3815 
Gleđica2300,009018.953,3385,2915 
Gleđica2310,19544.602,87449,7015 
Gleđica2320,065012.635,23410,6515 
Gleđica2330,062612.635,30395,4815 
Gleđica2340,135312.635,25854,7815 
Gleđica2353,479812.635,2921.984,1415 
Gleđica2360,071512.635,24451,7115 
 
Gleđica2371,40443.205,672.251,0215 
Gleđica2380,0611767,7623,4515 
Gleđica2393,40363.790,466.450,6015 
Gradac2400,94843.790,461.797,4415 
Gradac2410,56963.790,471.079,5215 
Gradac2420,72053.790,461.365,5115 
Gradac2430,16733.068,56256,6915 
Gradac2440,21593.068,60331,2515 
Gradac2450,31193.068,58478,5515 
Dajići2460,20044.602,89461,2115 
Dajići2471,04214.602,882.398,3315 
Dajići2480,59223.790,461.122,3615 
Dajići2490,480015.342,943.682,3015 
Dajići2500,603715.342,944.631,2615 
Dajići2510,35343.068,59542,2215 
Dajići2520,43933.068,59674,0115 
Dajići2531,66753.790,463.160,3015 
Dajići2540,35014.602,88805,7315 
Dajići2550,16923.068,56259,6015 
Dajići2560,45803.790,46868,0215 
Dajići2570,184715.342,931.416,9215 
Dajići2580,10982.526,59138,7115 
Dajići2594,36423.790,468.271,1615 
Dajići2600,190012.635,321.200,3515 
Dajići2610,14263.068,58218,7915 
Dajići2620,14993.068,58229,9915 
Dajići2631,115312.635,297.046,0715 
Dajići2640,44633.790,45845,8415 
Dajići2650,09194.602,83211,5015 
Deretin2661,08944.602,882.507,1915 
Deretin2670,07694.602,86176,9815 
Deretin2680,700812.635,294.427,4115 
Deretin2690,03313.068,5850,7815 
Deretin2700,07573.068,56116,1515 
Deretin2710,06363.068,5597,5815 
Deretin2720,08713.068,54133,6415 
Deretin2731,132012.635,297.151,5715 
Dobri Do2741,10014.602,882.531,8115 
Dobri Do2754,40484.602,8810.137,3815 
Dobri Do2766,97324.602,8816.048,4015 
Dobri Do2772,35613.790,464.465,3515 
Dobri Do2781,90974.297,354.103,3215 
Dobri Do2793,00803.790,465.700,8515 
Dobri Do2800,315811.432,741.805,2315 
Dobri Do2810,56073.790,461.062,6615 
Dobri Do2821,84794.602,884.252,8315 
Dobri Do2830,64634.602,881.487,4215 
Dobri Do2840,70114.602,881.613,5415 
 
Dobri Do2852,10584.602,884.846,3715 
Dobri Do2860,159915.342,901.226,6715 
Dobri Do2870,20034.602,90460,9815 
Dobri Do2880,555612.635,303.510,0815 
Dobri Do2893,01053.790,465.705,5915 
Dobri Do2900,80893.068,571.241,0915 
Dobri Do2910,20273.068,57311,0015 
Dobri Do2920,17253.068,58264,6715 
Dobri Do2930,374815.342,932.875,2715 
Dobri Do2941,15163.790,462.182,5515 
Dobri Do2950,61624.602,871.418,1515 
Dobri Do2960,51174.602,871.177,6515 
Dobri Do2970,32174.602,89740,3715 
Dobri Do2980,38634.602,87889,0515 
Dobri Do2990,23764.602,86546,8215 
Dobri Do3000,25063.068,60384,4915 
Dobri Do3010,63143.068,58968,7515 
Dobri Do3021,15604.602,882.660,4615 
Dobri Do3031,86573.068,582.862,5215 
Dobri Do3040,72664.602,881.672,2315 
Dobri Do3050,82144.602,891.890,4015 
Dobri Do3061,41843.790,462.688,1915 
Dobri Do3071,12473.068,581.725,6215 
Dobri Do3080,23554.602,89541,9915 
Dobri Do3090,45823.068,57703,0115 
Dobri Do3101,242812.635,297.851,5715 
Dobri Do3111,34314.602,883.091,0615 
Dobri Do3122,00003.068,583.068,5815 
Dobri Do3130,219015.342,921.680,0515 
Dobri Do3140,36074.602,88830,1315 
Dobri Do3150,338213.323,802.253,0615 
Dobri Do3161,90054.602,884.373,8915 
Dobri Do3170,26854.602,87617,9415 
Dobri Do3186,00963.790,4611.389,5715 
Dobri Do3194,73624.602,8810.900,0815 
Dobri Do3200,47126.970,251.642,1915 
Dobri Do3212,00003.068,583.068,5815 
Dobri Do3220,03654.603,0184,0015 
Dubrava3230,828215.342,926.353,5115 
Dubrava3240,18863.068,56289,3715 
Erčege3250,56792.526,57717,4215 
Erčege3260,731712.635,294.622,6215 
Erčege3270,674712.635,294.262,5215 
Erčege3281,33339.325,686.216,9615 
Erčege3290,401912.635,282.539,0615 
Erčege3300,42873.790,46812,4915 
Erčege3310,84094.308,501.811,5115 
Erčege3321,95423.790,463.703,6615 
 
Erčege3339,89153.068,5815.176,4315 
Erčege3340,67253.068,581.031,8115 
Erčege3350,482812.635,293.050,1615 
Erčege3360,13134.602,89302,1815 
Erčege3370,26713.068,59409,8115 
Erčege3380,73322.526,58926,2415 
Erčege3390,363512.635,302.296,4615 
Erčege3400,798212.635,295.042,7415 
Erčege3411,374012.635,298.680,4415 
Erčege3420,15494.602,91356,4915 
Erčege3430,086715.342,91665,1215 
Erčege3440,16804.602,86386,6415 
Erčege3450,43663.790,45827,4615 
Erčege3460,13383.790,43253,5815 
Erčege3470,79543.790,461.507,4715 
Erčege3480,64983.790,461.231,5215 
Erčege3490,50673.926,11994,6815 
Erčege3500,42384.602,88975,3515 
Erčege3510,10043.068,63154,0415 
Erčege3520,063018.953,49597,0415 
Erčege3530,18844.602,87433,5915 
Erčege35413,61673.790,4625.806,7815 
Erčege3555,43682.526,586.868,2615 
Erčege3560,07643.068,59117,2215 
Erčege3570,061112.635,35386,0115 
Erčege3580,095715.342,95734,1615 
Erčege3590,15784.602,85363,1715 
Erčege3600,50904.602,891.171,4315 
Erčege3610,02433.068,7237,2815 
Erčege3620,16204.602,90372,8315 
Erčege3630,24683.068,60378,6615 
Erčege3642,45975.322,006.545,2615 
Erčege3652,51924.602,885.797,7915 
Erčege3662,22064.602,885.110,5815 
Erčege3670,121715.342,89933,6215 
Erčege3680,90475.685,702.571,9315 
Erčege3690,17425.685,71495,2215 
Erčege3700,13555.685,68385,2115 
Erčege3711,68595.462,004.604,1915 
Erčege3722,01404.602,884.635,1015 
Erčege3730,159815.342,931.225,9015 
Erčege3740,75394.602,881.735,0615 
Erčege3750,554515.342,924.253,8315 
Erčege3760,294415.342,932.258,4815 
Erčege3771,19245.685,703.389,8115 
Erčege3780,51683.068,58792,9215 
Erčege3791,144612.635,297.231,1815 
Erčege3800,288315.342,942.211,6815 
 
Erčege3810,475712.635,303.005,3015 
Erčege3820,146212.635,29923,6415 
Erčege3830,285912.635,291.806,2115 
Erčege3840,008215.342,6862,9115 
Erčege3850,020521.660,98222,0315 
Erčege3860,04745.685,65134,7515 
Erčege3870,31117.838,091.219,2215 
Erčege3880,65224.602,881.501,0015 
Erčege3890,18124.602,87417,0215 
Erčege3900,29773.068,59456,7615 
Erčege3910,33143.068,59508,4615 
Erčege3922,07857.466,037.759,0715 
Erčege3930,06234.602,89143,3815 
Erčege3942,95904.602,886.809,9615 
Erčege3953,75804.780,968.983,4315 
Erčege3960,03264.602,7675,0315 
Erčege3970,11753.790,47222,6915 
Erčege3985,27575.268,8413.898,4215 
Erčege3999,05684.796,0921.718,6015 
Ivanjica4000,06814.602,94156,7315 
Ivanjica4010,757321.661,168.202,0015 
Ivanjica4020,265821.661,172.878,7715 
Ivanjica4030,042524.367,53517,8115 
Ivanjica4040,075027.376,271.026,6115 
Ivanjica4050,115321.661,141.248,7715 
Ivanjica4060,034021.661,18368,2415 
Ivanjica4070,376621.661,184.078,8015 
Ivanjica4080,068424.367,69833,3715 
Ivanjica4090,067424.367,66821,1915 
Ivanjica4100,02065.685,9258,5615 
Komadine4110,543112.635,303.431,1115 
Komadine4120,38993.790,46738,9515 
Komadine4130,917912.635,295.798,9715 
Komadine4140,308412.635,281.948,3615 
Komadine4150,03556.012,39106,7215 
Koritnik4160,08003.790,50151,6215 
Koritnik4171,33113.790,462.522,7415 
Koritnik4180,51533.790,45976,6115 
Koritnik4190,50023.790,46947,9915 
Koritnik4201,06212.978,311.581,6315 
Koritnik4211,153014.044,298.096,5415 
Koritnik4221,507011.276,788.497,0515 
Koritnik4231,25103.790,462.370,9315 
Koritnik4241,61356.664,625.376,6815 
Koritnik4250,57892.526,58731,3215 
Koritnik4260,27542.526,58347,9115 
Koritnik4270,09402.526,60118,7515 
Koritnik4280,23232.526,56293,4615 
 
Koritnik4290,12822.526,60161,9515 
Koritnik4300,62993.790,461.193,8115 
Koritnik4310,22192.526,59280,3215 
Kosovica4320,26063.790,45493,9015 
Kumanica4330,57074.602,871.313,4315 
Kumanica4340,128412.635,28811,1915 
Kumanica4350,16302.526,56205,9215 
Kumanica4360,55393.068,59849,8415 
Kumanica4370,50243.068,57770,8315 
Kumanica4380,17264.602,90397,2315 
Kumanica4390,16757.310,51612,2615 
Kumanica4400,01574.603,1836,1315 
Kumanica4411,21683.068,581.866,9215 
Kumanica4420,055616.399,82455,9115 
Kumanica4430,022012.635,45138,9915 
Kumanica4440,025912.635,14163,6315 
Kumanica4450,04144.602,9095,2815 
Kumanica4460,07513.068,58115,2315 
Kumanica4471,01684.602,882.340,1015 
Kumanica4480,06893.790,42130,5815 
Kumanica4490,97784.602,882.250,3515 
Kumanica4500,86464.602,881.989,8315 
Kumanica4514,56174.602,8810.498,4815 
Kumanica4521,09984.602,882.531,1215 
Kumanica4530,096112.635,28607,1315 
Kušići4540,11114.602,88255,6915 
Kušići4550,055012.635,27347,4715 
Kušići4560,078412.635,33495,3015 
Kušići4572,739015.342,9321.012,1415 
Kušići4580,672412.635,294.247,9815 
Kušići4591,97185.685,705.605,5315 
Kušići4600,05812.526,5173,4015 
Kušići4610,34085.685,71968,8415 
Kušići4620,41804.602,87962,0015 
Kušići4630,19984.602,90459,8315 
Kušići4640,32224.602,89741,5215 
Kušići4650,13094.777,39312,6815 
Kušići4667,87652.526,589.950,3015 
Kušići4670,34754.602,88799,7515 
Kušići4682,02382.526,582.556,6515 
Kušići4690,06922.526,5987,4215 
Kušići4700,11872.526,62149,9515 
Kušići4710,58605.094,221.492,6015 
Kušići4720,18035.685,69512,5715 
Kušići4731,48204.493,243.329,4915 
Kušići4741,51894.602,883.495,6615 
Kušići4750,07603.790,39144,0415 
Kušići4760,27544.132,21569,0015 
 
Kušići4770,61284.602,871.410,3215 
Kušići4780,03983.068,5961,0615 
Kušići4790,01704.602,9439,1215 
Kušići4800,04637.597,41175,8815 
Kušići4812,30433.790,464.367,1815 
Kušići4820,07732.526,5297,6515 
Kušići4830,82204.602,881.891,7815 
Kušići4840,33183.790,45628,8415 
Kušići4850,144412.635,32912,2715 
Kušići4860,080212.635,29506,6815 
Kušići4870,040012.635,25252,7115 
Kušići4880,74004.602,881.703,0715 
Kušići4890,16503.068,61253,1615 
Kušići4900,278715.342,912.138,0415 
Kušići4911,11905.685,703.181,1515 
Mana4920,10443.068,58160,1815 
Mana4930,11697.310,52427,3015 
Mana4940,01847.310,3367,2615 
Mana4950,082714.396,01595,2815 
Maskova4962,03302.526,582.568,2715 
Maskova4971,26945.090,813.231,1315 
Maskova4980,28782.526,58363,5715 
Maskova4991,24634.602,882.868,2815 
Maskova5000,75189.325,693.505,5215 
Maskova5010,10914.602,84251,0915 
Maskova5020,66173.790,461.254,0715 
Maskova5031,00804.538,592.287,4515 
Maskova5040,06423.068,5498,5015 
Maskova5050,82564.294,281.772,6815 
Medovine5060,01493.068,4622,8615 
Medovine5070,27493.790,47521,0015 
Medovine5080,042315.343,03324,5015 
Medovine5091,348913.631,919.194,0415 
Medovine5100,33662.526,59425,2215 
Medovine5113,32754.602,887.658,0415 
Medovine5121,89683.068,582.910,2415 
Medovine5130,068712.635,23434,0215 
Medovine5141,24403.068,581.908,6615 
Medovine5150,80253.068,591.231,2715 
Medovine5160,24962.526,56315,3215 
Medovine5170,035112.635,33221,7515 
Medovine5180,030212.635,43190,7915 
Medovine5190,37593.068,58576,7415 
Medovine5200,75523.068,581.158,7015 
Medovine5210,45372.526,58573,1515 
Medovine5223,04903.916,475.970,6515 
Medovine5230,39734.602,87914,3615 
Medovine5240,92603.790,461.754,9815 
 
Medovine5250,99404.602,882.287,6315 
Medovine5261,76932.587,112.288,6915 
Medovine5270,12662.526,62159,9315 
Medovine5280,244912.635,281.547,1915 
Medovine5291,09254.602,882.514,3215 
Medovine5300,37833.068,57580,4215 
Medovine5310,268212.635,271.694,3915 
Medovine5320,143412.635,29905,9515 
Medovine5330,836215.342,936.414,8815 
Medovine5341,703112.635,2910.759,5815 
Medovine5351,79543.790,463.402,7015 
Medovine5360,09954.190,55208,4815 
Medovine5370,025912.635,14163,6315 
Medovine5380,04563.068,6469,9615 
Medovine5390,075612.635,32477,6115 
Medovine5403,50822.526,584.431,8715 
Medovine5411,86953.233,403.022,4215 
Medovine5420,25702.526,58324,6715 
Medovine5432,71612.562,133.479,5015 
Medovine5440,37099.325,671.729,4515 
Medovine5450,61662.526,58778,9415 
Medovine5460,35243.068,59540,6815 
Medovine5470,60653.790,451.149,4615 
Medovine5480,547510.158,742.780,9515 
Medovine5490,03593.068,5255,0815 
Medovine5500,047413.612,03322,6115 
Medovine5510,02938.409,22123,1915 
Medovine5520,01263.068,2519,3315 
Medovine5530,15504.602,90356,7215 
Medovine5540,08654.602,89199,0715 
Medovine5550,242415.342,951.859,5615 
Medovine5560,077515.342,97594,5415 
Medovine5570,40134.602,89923,5715 
Medovine5581,14434.115,202.354,5115 
Medovine5590,06573.068,65100,8015 
Medovine5602,09123.790,463.963,3015 
Medovine5610,40582.526,59512,6415 
Medovine5625,07793.068,587.790,9715 
Medovine5633,41583.068,585.240,8315 
Medovine56412,18923.790,4623.101,3415 
Medovine5650,48264.602,881.110,6715 
Medovine5661,11603.068,581.712,2715 
Medovine5670,38944.602,88896,1815 
Medovine5687,29383.370,8312.293,0715 
Medovine5691,03133.068,581.582,3115 
Medovine5700,294212.635,281.858,6515 
Medovine5710,33723.790,45639,0715 
Medovine5720,26493.790,45502,0515 
 
Medovine5730,74864.602,891.722,8615 
Medovine5740,69904.602,881.608,7115 
Medovine5750,06803.790,44128,8815 
Medovine57624,88074.602,8857.261,4415 
Medovine57711,72454.602,8826.983,2315 
Medovine5780,19623.790,47371,8415 
Medovine5790,09453.790,48179,1015 
Medovine5800,51813.238,70838,9915 
Medovine5810,99093.068,581.520,3315 
Medovine5821,173610.424,766.117,2515 
Medovine5830,258012.635,271.629,9515 
Medovine5840,079412.635,26501,6215 
Medovine5850,47914.602,881.102,6215 
Opaljenik5860,79604.602,881.831,9515 
Opaljenik5870,16243.790,46307,7915 
Opaljenik5880,670615.342,935.144,4815 
Opaljenik5890,10603.790,47200,8915 
Opaljenik5900,03474.602,8879,8615 
Opaljenik5910,40144.602,89923,8015 
Opaljenik5920,25454.602,87585,7215 
Opaljenik5930,165318.953,541.566,5115 
Opaljenik5940,50004.602,881.150,7215 
Opaljenik5950,05803.790,52109,9215 
Opaljenik5960,445015.342,923.413,8015 
Opaljenik5972,84504.361,586.204,3515 
Opaljenik5981,57544.602,883.625,6915 
Opaljenik5990,391412.635,282.472,7315 
Prilike6000,35354.332,45765,7615 
Prilike6010,624924.367,647.613,6715 
Prilike6020,023815.342,86182,5815 
Prilike6030,06044.602,81139,0115 
Prilike6040,06544.602,91150,5115 
Prilike6050,03784.084,9277,2015 
Prilike6060,034215.342,98262,3615 
Prilike6070,09826.017,21295,4515 
Prilike6080,010824.367,59131,5915 
Prilike6090,120521.661,161.305,0915 
Prilike6100,109827.376,231.502,9615 
Prilike6110,016124.367,70196,1615 
Ravna Gora6120,751012.635,294.744,5515 
Ravna Gora6130,136412.635,26861,7315 
Ravna Gora6142,44834.602,885.634,6215 
Ravna Gora6150,41814.602,87962,2315 
Ravna Gora6160,11174.602,86257,0715 
Ravna Gora6170,77224.602,871.777,1715 
Ravna Gora6180,32794.602,87754,6415 
Ravna Gora6190,01843.790,2234,8715 
Ravna Gora6200,18694.602,89430,1415 
 
Ravna Gora6212,97464.804,007.144,9915 
Ravna Gora6220,45734.800,131.097,5515 
Ravna Gora6230,28875.685,69820,7315 
Ravna Gora6240,20624.602,86474,5615 
Ravna Gora6250,17114.602,86393,7815 
Ravna Gora6260,62052.526,58783,8715 
Ravna Gora6270,236712.635,281.495,3915 
Ravna Gora6280,296018.953,512.805,1215 
Ravna Gora6290,1208767,7246,3715 
Ravna Gora6300,088012.635,34555,9515 
Ravna Gora6310,155815.342,941.195,2115 
Ravna Gora6322,32914.602,885.360,2815 
Ravna Gora6331,80484.602,884.153,6415 
Ravna Gora6341,01384.602,882.333,2015 
Ravna Gora6350,76774.602,881.766,8215 
Ravna Gora6360,31854.602,89733,0115 
Ravna Gora6370,13234.602,87304,4815 
Ravna Gora6380,36872.526,58465,7815 
Ravna Gora6391,83744.602,884.228,6715 
Ravna Gora6400,73865.464,182.017,9215 
Ravna Gora6410,10304.602,91237,0515 
Ravna Gora6421,464212.635,299.250,3015 
Ravna Gora6430,188912.635,311.193,4015 
Ravna Gora6440,17703.068,59271,5715 
Ravna Gora6450,094215.342,89722,6515 
Ravna Gora6460,112915.342,96866,1115 
Ravna Gora6470,204312.635,291.290,6915 
Ravna Gora6480,88505.685,692.515,9215 
Ravna Gora64910,33334.519,8023.352,2315 
Ravna Gora6500,11695.685,71332,3315 
Ravna Gora6510,72324.823,271.744,1015 
Radaljevo6520,377315.342,942.894,4415 
Radaljevo6530,198115.342,911.519,7215 
Radaljevo6540,555115.342,934.258,4315 
Radaljevo6550,080624.367,62982,0215 
Radaljevo6560,04103.790,4977,7015 
Rovine6570,16293.068,57249,9415 
Rokci6580,07655.685,75217,4815 
Rokci6590,55203.068,59846,9315 
Rokci6600,80603.068,591.236,6415 
Sveštica6610,78703.068,581.207,4915 
Sveštica6620,39264.602,88903,5515 
Sveštica6630,41304.602,88950,4915 
Sveštica6640,004715.342,5536,0615 
Sveštica6650,20213.790,45383,0315 
Sveštica6660,88813.790,461.683,1515 
Sveštica6670,812516.235,086.595,5015 
Sveštica6680,04633.068,6871,0415 
 
Sveštica6690,38734.602,89891,3515 
Sveštica6700,13064.602,91300,5715 
Sveštica6710,28884.602,87664,6615 
Sveštica6720,31134.602,89716,4415 
Sveštica6730,95613.393,381.622,2115 
Sivčina6740,164015.342,931.258,1215 
Sivčina6750,015015.342,67115,0715 
Sivčina6761,20593.068,581.850,2015 
Sivčina6770,04393.068,5667,3615 
Sivčina6780,02803.068,5742,9615 
Smiljevac6790,55444.602,891.275,9215 
Smiljevac6800,30264.602,88696,4215 
Smiljevac6816,38456.313,2620.153,4915 
Smiljevac6821,12284.602,882.584,0615 
Smiljevac6832,03364.602,884.680,2115 
Smiljevac6840,37092.526,58468,5515 
Smiljevac6851,214512.635,297.672,7815 
Smiljevac6861,58663.790,463.006,9715 
Smiljevac6871,26433.790,462.396,1415 
Smiljevac6880,16555.685,68470,4915 
Smiljevac6890,12268.537,52523,3515 
Smiljevac6900,05084.602,95116,9115 
Smiljevac6910,08484.602,83195,1615 
Smiljevac6920,020415.343,14156,5015 
Smiljevac6930,081113.336,37540,7915 
Smiljevac6940,03855.685,71109,4515 
Smiljevac6950,02713.790,4151,3615 
Smiljevac6960,111512.635,25704,4215 
Smiljevac6970,026718.953,56253,0315 
Smiljevac6980,93375.295,972.472,4315 
Smiljevac6990,293112.635,281.851,7015 
Smiljevac7001,55537.771,666.043,6315 
Smiljevac7010,216515.342,911.660,8715 
Smiljevac7020,02232.526,4628,1715 
Smiljevac7030,159912.635,271.010,1915 
Smiljevac7040,13242.526,59167,2615 
Smiljevac7050,33136.525,261.080,9115 
Smiljevac7060,18522.526,57233,9615 
Smiljevac7070,063812.635,27403,0715 
Smiljevac7080,49394.602,881.136,6815 
Smiljevac7090,03855.685,71109,4515 
Čečina7100,03423.068,7152,4715 
Čečina7112,05803.790,463.900,3815 
Čečina7122,20004.602,885.063,1715 
Čečina7132,39043.790,464.530,3615 
Čečina7140,49674.602,881.143,1315 
Čečina7151,47583.790,462.796,9815 
Čečina7161,21643.790,462.305,3615 
 
Čečina7170,214615.342,921.646,3015 
Čečina7182,008615.559,0915.625,9915 
Čečina7192,77182.526,583.501,5915 
Čečina7200,71355.685,702.028,3715 
Šarenik7210,878514.098,686.192,8415 
Šarenik7220,95284.602,882.192,8115 
Šarenik7230,38079.325,691.775,1415 
Šarenik7241,013012.635,296.399,7715 
Šarenik7250,37399.325,681.743,4415 
Šarenik7262,72833.068,584.186,0015 
Šarenik7270,71603.068,581.098,5515 
Šarenik7281,71443.068,582.630,3915 
Šarenik7290,42463.068,58651,4615 
Šarenik7301,256212.635,297.936,2315 
Šarenik7310,602612.635,303.807,0115 
Šarenik7321,22804.602,882.826,1715 
Šume7330,051827.376,25709,0515 
Šume7340,183015.342,951.403,8815 
Šume7350,199927.376,242.736,2615 
Šume7360,213124.367,622.596,3715 
Šume7370,07423.068,60113,8415 
Šume7380,042327.376,36579,0115 
Šume7390,27995.685,71795,7115 
Lisa7400,600517.844,865.357,9215 
Lisa7410,93702.798,181.310,9415 
Lisa7420,11453.068,56175,6815 
Lisa7430,758012.635,294.788,7715 
Lisa7440,57217.547,752.159,0415 
Lisa7450,45769.325,682.133,7215 
Lisa7460,60009.325,682.797,7015 
Lisa7470,61389.325,682.862,0515 
Lisa7481,12903.790,462.139,7115 
Lisa7490,43893.790,45831,8215 
Lisa7500,47242.798,18660,9315 
Lisa7510,50003.790,46947,6215 
Lisa7520,55003.790,451.042,3815 
Lisa7530,092321.661,21999,6615 
Lisa7540,332921.661,163.605,5015 
Lisa7550,808520.493,728.284,5815 
Lisa7560,50707.689,611.949,3115 
Lisa7570,18452.798,16258,1315 
Lisa7580,36573.068,58561,0915 
Lisa7590,66182.798,17925,9115 
Lisa7600,54484.602,881.253,8215 
Luke7612,87232.798,174.018,5915 
Luke7620,46212.798,16646,5215 
Luke7630,24882.798,15348,0915 
Luke7640,05553.068,6585,1515 
 
Luke7650,158221.661,191.713,4015 
Luke7660,02001.864,5018,6515 
Luke7670,09701.864,6490,4415 
Luke7680,00492.526,536,1915 
Luke7690,00881.864,778,2015 
Luke7700,00602.526,677,5815 
Luke7710,038818.953,61367,7015 
Luke7720,03002.526,6737,9015 
Luke7730,045521.661,10492,7915 
Luke7740,07808.734,36340,6415 
Luke7750,51772.991,00774,2215 
Luke7761,06513.790,462.018,6115 
Luke7770,13123.790,47248,6515 
Luke7780,049015.342,86375,9015 
Luke7790,175715.342,911.347,8815 
Luke7800,036021.661,11389,9015 
Luke7810,03933.790,5974,4815 
Luke7820,20289.325,69945,6215 
Osonica7830,76761.864,66715,6615 
Osonica7840,45611.864,66425,2415 
Osonica7850,17601.864,66164,0915 
Osonica7860,26911.864,66250,8915 
Osonica7870,58071.864,66541,4015 
Osonica7884,25802.798,175.957,3015 
Osonica7890,71401.864,66665,6815 
Osonica7900,06623.790,48125,4615 
Osonica7910,141816.547,391.173,2115 
Ukupno 676,2597    
 
 • Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi opštine IVANJICA, u kancelariji br 31 svakog radnog dana od 11 do 14 časova , kao i na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Kontakt osoba Vladislav Ivković, tel. 0658911592.

 • Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju.
 • Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje može se izvršiti:
KODanaOd (časova)
Bedina Varoš25.01.202110
 
Bratljevo25.01.202110
Brezova25.01.202110
Brusnik25.01.202110
Budoželja25.01.202110
Čečina25.01.202110
Dajići25.01.202110
Deretin25.01.202110
Dobri Do25.01.202110
Dubrava25.01.202110
Erčege25.01.202110
Gleđica25.01.202110
Gradac25.01.202110
Ivanjica25.01.202110
Komadine25.01.202110
Koritnik25.01.202110
Kosovica25.01.202110
Kumanica25.01.202110
Kušići25.01.202110
Lisa25.01.202110
Luke25.01.202110
Mana25.01.202110
Maskova25.01.202110
Medovine25.01.202110
Močioci25.01.202110
Opaljenik25.01.202110
Osonica25.01.202110
Preseka25.01.202110
Prilike25.01.202110
Radaljevo25.01.202110
Ravna Gora25.01.202110
Rokci25.01.202110
Rovine25.01.202110
Šarenik25.01.202110
Sivčina25.01.202110
Smiljevac25.01.202110
Šume25.01.202110
Sveštica25.01.202110
Vasiljevići25.01.202110
Vionica25.01.202110
Vrmbaje25.01.202110
Vučak25.01.202110
 
 • Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup i na korišćenje će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.
 • Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta

u državnoj svojini snosi lice koje dobije to zemljište u zakup, odnosno na korišćenje.

 • Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.
 • Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini grupisano u jedinice javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa nije bilo izdato najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja.
 • Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup.

II

– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

 1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:
 2. fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
 3. fizičko lice – upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na

području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;

 •  pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je

predmet zakupa i ima sedište na području jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

 • Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;
 • za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima pravno lice i preduzetnik koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, koje je u svojstvu pretežne delatnosti registrovano ili ima u osnivačkom aktu navedenu energetsku delatnost propisanu zakonom kojim se uređuje oblast energetike, a za čije obavljanje se koriste obnovljivi izvori od biomase i stočarstva i da u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o korišćenju zemljišta dostavi dokaz o pribavljenoj upotrebnoj dozvoli za energetski objekat za čiji rad se planira korišćenje obnovljivih izvora od biomase koji glasi na ime lica sa kojim je zaključen ugovor o korišćenju, u suprotnom ugovor prestaje da važi, a Registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu se utvrđuje pasivan status .
 • Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja – ćir8://§r.ir2.ttro1j.§o^.g8/1p2etVM (u daljem tekstu: Aplikacija) koja se nalazi na zvaničnoj veb-prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.
 • Postupak javnog nadmetanja održava se ako je blagovremeno dostavljena najmanje jedna uredna prijava na javni oglas u Aplikaciji za sprovođenje javnog nadmetanja i ako se dostavi dokaz o uplati depozita za svako javno nadmetanje pojedinačno.
 • Ponuđač je dužan da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostavi dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke 1. ovog oglasa, za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun opštinske uprave IVANJICA broj: 840-745151843-03, osim ako je za jedinicu javnog nadmetanja utvrđen iznos depozita manji od 1.000 dinara, ponuđač ne mora da uplati depozit i dostavi dokaz radi učešća na javnom nadmetanju za tu jedinicu javnog nadmetanja.
 • Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. Ako najpovoljniji ponuđač odustane, najpovoljnijim ponuđačem smatra se lice koje je sledeće po redu na rang listi ponuđača. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.
 • Najpovoljniji ponuđač jeste ponuđač koji ispunjava uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta iz zakona kojim se uređuje poljoprivredno zemljište i ponudi najvišu cenu zakupa za jedinicu javnog nadmetanja.
 • Ako se za jedinicu javnog nadmetanja prijavi više učesnika koji ispunjavaju uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta i koja su ponudila najvišu cenu zakupa u istom iznosu, daje se u zakup onom ponuđaču čija je prijava prva pristigla u Aplikaciju.
 • Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja:
 • su u pasivnom statusu;
 • nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
 • su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
 • su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup;
 • su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;
 • su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup.

Š

– Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –

 1. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje sledećom dokumenatacijom:

– za fizičko lice:

-potvrda o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;

-dokaz o mestu prebivališta tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa;

-kao dokaz o vlasništvu najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta izvod iz javne evidencije o

nepokretnosti (ne stariji od šest meseci);

-za fizičko lice:

-potvrda o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;

-dokaz o mestu prebivališta tri godine na području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje;

-kao dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje je predmet zakupa izvod iz javne evidencije o nepokretnosti i katastarski plan (ne stariji od šest meseci);

-za pravno lice:

-potvrda o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;

-kao dokaz o vlasništvu najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta pravnog lica u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa izvod iz javne evidencije o nepokretnosti (ne stariji od šest meseci);

-kao dokaz da ima sedište na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci).

 • Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve jedinica javnih nadmetanja označeni * u tabeli tačke 1. ovog oglasa ponuđač dokazuje sledećom dokumenatacijom:

-za fizička lica ličnom kartom ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom i potvrdom o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava ;

– za pravna lica izvodom iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci) i potvrdom o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;

 • Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva ponuđač za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa dokazuje sledećom dokumenatacijom:

-potvrdom o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;

-izvodom iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci), odnosno osnivačkim aktom kao dokaz da je registrovano za energetsku delatnost za čije obavljanje se koriste obnovljivi izvori od biomase i stočarstva.

Ponuđač se prijavljuje i prilaže skeniranu, odnosno fotografisanu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja putem Aplikacije , i to:

1.za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dokumentaciju navedenu u delu III tačka 1. ovog oglasa i dokaz o uplati depozita;

2.za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju dokumentaciju navedenu u delu III tačka 2. ovog oglasa;

3.za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva dokumentaciju navedenu u delu III tačka 3. ovog oglasa;

Ponuđač odgovara za tačnost podataka koje unosi u Aplikaciju, kao i za verodostojnost isprava koje prilaže, a koje moraju da budu čitljive.

IV

– Rok za podnošenje prijave –

Rok prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciju je do 14:00 sati, dana 27.01.2021. godine.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Jednom podneta prijava sa ponudom ne može se menjati.

V

– Javno nadmetanje –

Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. ovog oglasa održaće, i to:

KODanaPočetak u (časova)
Bedina Varoš04.02.202114:00
Bratljevo04.02.202114:00
Brezova04.02.202114:00
Brusnik04.02.202114:00
Budoželja04.02.202114:00
Čečina04.02.202114:00
Dajići04.02.202114:00
Deretin04.02.202114:00
Dobri Do04.02.202114:00
Dubrava04.02.202114:00
Erčege04.02.202114:00
Gleđica04.02.202114:00
Gradac04.02.202114:00
Ivanjica04.02.202114:00
Komadine04.02.202114:00
Koritnik04.02.202114:00
Kosovica04.02.202114:00
Kumanica04.02.202114:00
Kušići04.02.202114:00
Lisa04.02.202114:00
Luke04.02.202114:00
Mana04.02.202114:00
Maskova04.02.202114:00
Medovine04.02.202114:00
Močioci04.02.202114:00
Opaljenik04.02.202114:00
Osonica04.02.202114:00
Preseka04.02.202114:00
Prilike04.02.202114:00
 
Radaljevo04.02.202114:00
Ravna Gora04.02.202114:00
Rokci04.02.202114:00
Rovine04.02.202114:00
Šarenik04.02.202114:00
Sivčina04.02.202114:00
Smiljevac04.02.202114:00
Šume04.02.202114:00
Sveštica04.02.202114:00
Vasiljevići04.02.202114:00
Vionica04.02.202114:00
Vrmbaje04.02.202114:00
Vučak04.02.202114:00
 

Nakon isteka roka za prijavu iz dela IV ovog oglasa, a pre dana određenog za otvaranje ponuda iz dela V ovog oglasa, nadležni organ jedinice lokalne samouprave utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja svih podnosilaca zahteva na osnovu dokumentacije priložene u Aplikaciji.

Na dan otvaranja ponuda, iz dela V ovog oglasa, iz Aplikacije se prema visini ponude automatski formira rang lista ponuđača za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Rang lista ponuđača objavljuje se na zvaničnoj veb – prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište i sadrži spisak lica koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta rangiranih prema visini ponude, vreme dostave zahteva i spisak lica koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa poljoprivrednog zemljišta.

VI

– Plaćanje zakupnine –

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan otvaranja ponuda .

Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

VII

– Uplata zakupnine i sredstva obezbeđenja plaćanja –

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od pravnosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko opštinske uprave opštine IVANJICA.

Ukoliko je period zakupa duži od jedne godine, zakupnina se plaća najkasnije do ZO.septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa potrebno je dostaviti i:

 • garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
 • ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili
 • dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa

Ovu odluku objaviti na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište, u dnevnom listu/službenom glasilu jedinice lokalne samouprave/lokalnom listu/ na oglasnoj tabli opštinske uprave IVANJICA i mesnim kancelarijama, i na veb prezentaciji opštine IVANJICA, s tim što će se rok za podnošenje prijave računati od dana objavljivanja na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA IVANJICA Predsednik opštine

Broj: 320-29-3/2020                                                                             Predsednik opštine

Dana: 18.01.2021. godine

Momčilo Mitrović

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/2020) i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine IVANJICA» broj 2/2009), Predsednik opštine IVANJICA je dana 21.01.2021. godine, doneo

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI IVANJICA

i raspisuje

O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ

SVOJINI U OPŠTINI IVANJICA

I

– Predmet javnog nadmetanja –

1. Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po uslovima prvog kruga u opštini IVANJICA u sledećim katastarskim opštinama:

KOBroj jedinice javnog nadmetanjaPovršina (ha)Početna cena (din/ha)Depozit (din) 50%Period zakupaStepen zaštite
Močioci10,721212.635,294.556,2915 
Močioci20,307812.635,281.944,5715 
Močioci30,93762.795,261.310,4215 
Močioci40,1549767,7259,4615 
Močioci50,54114.883,941.321,3515 
Preseka60,24102.526,60304,4515 
Preseka71,09302.526,581.380,7815 
Preseka81,4780767,73567,3515 
Preseka92,0915767,73802,8515 
Preseka102,5063767,73962,0815 
Preseka112,3371767,73897,1315 
Preseka120,33302.526,58420,6815 
Preseka130,18082.526,60228,4015 
Preseka140,18289.325,66852,3715 
Preseka150,11332.526,57143,1315 
Preseka160,3717767,74142,6815 
Preseka170,26692.526,56337,1715 
Preseka181,10742.526,581.398,9715 
Preseka192,88092.526,583.639,4115 
Preseka200,68632.624,92900,7415 
Preseka211,50962.798,172.112,0615 
 
Preseka220,64529.325,683.008,4615 
Preseka231,94442.798,172.720,3815 
Preseka240,23172.526,59292,7015 
Preseka250,78902.526,58996,7415 
Preseka266,18152.480,557.666,7615 
Preseka270,07762.798,20108,5715 
Preseka280,46082.798,18644,7015 
Preseka291,52482.798,172.133,3215 
Preseka300,48732.798,17681,7715 
Preseka310,96642.526,581.220,8415 
Preseka320,64652.526,57816,7215 
Preseka332,63509.325,6812.286,5815 
Preseka340,32632.526,57412,2115 
Preseka350,71542.798,171.000,9115 
Preseka360,42222.526,58533,3615 
Preseka370,25099.325,671.169,9115 
Preseka381,32672.798,171.856,1715 
Preseka391,28202.798,171.793,6315 
Preseka400,42832.798,18599,2315 
Preseka410,74912.798,171.048,0515 
Preseka420,67549.325,673.149,2815 
Preseka430,38469.325,691.793,3315 
Preseka440,25622.798,17358,4515 
Preseka450,6023767,72231,2015 
Preseka460,903412.635,295.707,3615 
Preseka470,13479.325,69628,0815 
Preseka480,07149.325,63332,9315 
Preseka490,17259.325,68804,3415 
Preseka500,30029.325,681.399,7815 
Preseka510,29742.798,18416,0915 
Preseka520,08119.325,65378,1615 
Preseka531,2511767,73480,2515 
Preseka540,2526767,7496,9615 
Preseka551,04459.325,684.870,3415 
Preseka560,82042.798,171.147,8115 
Preseka570,19509.325,69909,2515 
Preseka580,20119.325,66937,7015 
Preseka590,16889.325,65787,0915 
Preseka600,79939.325,683.727,0115 
Preseka610,88089.325,684.107,0315 
Preseka620,13342.798,20186,6415 
Preseka630,03459.325,80160,8715 
Preseka640,28312.526,56357,6415 
Bedina Varoš650,49224.602,891.132,7715 
Bedina Varoš660,09824.602,85226,0015 
 
Bedina Varoš670,15014.602,86345,4515 
Bedina Varoš680,043215.342,82331,4115 
Bedina Varoš690,054415.343,01417,3315 
Bedina Varoš700,24974.602,88574,6715 
Bratljevo710,72615.026,701.824,9415 
Bratljevo720,10994.602,91252,9315 
Bratljevo730,54139.325,682.524,0015 
Bratljevo740,26173.068,59401,5215 
Bratljevo750,666018.953,516.311,5215 
Bratljevo760,636912.635,304.023,7115 
Bratljevo770,04393.068,5667,3615 
Bratljevo780,10683.068,54163,8615 
Bratljevo790,299015.342,942.293,7715 
Brezova800,032112.635,20202,8015 
Brezova810,30903.068,58474,1015 
Brezova820,099412.635,31627,9715 
Brezova830,041015.342,93314,5315 
Brezova840,006024.368,3373,1015 
Brezova850,055815.343,01428,0715 
Brezova860,139912.635,31883,8415 
Brezova870,083315.342,98639,0315 
Brezova880,32313.790,47612,3515 
Brezova890,943312.635,295.959,4315 
Brezova902,12989.325,689.930,9215 
Brezova910,141115.342,951.082,4415 
Brezova920,37273.790,45706,3515 
Brezova931,14423.790,462.168,5215 
Brezova940,15634.602,88359,7215 
Brezova950,25899.176,251.187,8715 
Brezova960,68504.602,881.576,4915 
Brezova970,83234.602,881.915,4915 
Brezova980,311715.342,932.391,2015 
Brezova990,355817.382,243.092,3015 
Brezova1000,129915.342,96996,5215 
Brezova1010,100015.342,90767,1515 
Brezova1020,13194.602,88303,5615 
Brezova1030,08174.602,94188,0315 
Brezova1040,05783.790,48109,5415 
Brezova1050,04805.685,63136,4615 
Brezova1064,22786.791,6714.356,9215 
Brusnik1070,25194.602,90579,7315 
Brusnik1080,47962.526,58605,8715 
Brusnik1090,36934.165,53769,1715 
Brusnik1100,34114.165,58710,4415 
Brusnik1110,41463.068,57636,1215 
 
Brusnik1121,32653.068,582.035,2415 
Brusnik1135,04233.790,469.556,3215 
Brusnik11426,34433.790,4649.928,5115 
Brusnik1151,26893.068,581.946,8615 
Brusnik1162,15793.790,464.089,7215 
Brusnik1170,09023.068,63138,3915 
Brusnik1180,52583.790,45996,5115 
Brusnik1190,16443.068,55252,2415 
Brusnik1201,46324.602,883.367,4715 
Brusnik1213,16843.790,466.004,8515 
Brusnik1220,29243.068,57448,6315 
Brusnik1230,14802.526,55186,9715 
Brusnik1240,11214.602,85257,9915 
Brusnik1250,13412.526,55169,4115 
Brusnik1260,31323.790,45593,5915 
Brusnik1271,11593.790,462.114,8915 
Brusnik1280,25963.068,57398,3015 
Brusnik1290,36364.602,89836,8015 
Budoželja1300,09133.790,47173,0315 
Budoželja1310,17783.790,44336,9715 
Budoželja1320,15673.790,49296,9815 
Budoželja1330,19783.068,60303,4815 
Budoželja1340,05394.602,97124,0515 
Budoželja1350,13953.790,47264,3815 
Budoželja1360,77443.068,581.188,1515 
Budoželja1370,43353.068,58665,1115 
Vasiljević i1380,17834.602,86410,3515 
Vasiljević i1390,316015.342,942.424,1815 
Vasiljević i1400,11194.602,86257,5315 
Vasiljević i1410,29499.528,041.404,9115 
Vasiljević i1420,68553.790,461.299,1815 
Vasiljević i1430,86914.602,882.000,1815 
Vasiljević i1448,70267.045,4530.656,8815 
Vasiljević i1450,60644.380,341.328,1215 
Vasiljević i1460,59743.068,58916,5815 
Vasiljević i1471,38853.790,462.631,5315 
Vasiljević i1480,11364.602,90261,4415 
Vasiljević i1490,30863.068,57473,4815 
 
Vasiljević i1500,083415.342,93639,8015 
Vasiljević i1510,19729.759,74962,3115 
Vasiljević i1520,111815.342,93857,6715 
Vasiljević i1530,341210.245,401.747,8715 
Vasiljević i1540,249515.342,931.914,0315 
Vasiljević i1550,07563.068,52115,9915 
Vasiljević i1561,295816.112,2510.439,1315 
Vasiljević i1570,035612.635,39224,9115 
Vasiljević i1580,068812.635,32434,6515 
Vasiljević i1594,124812.635,2926.059,0215 
Vasiljević i1600,29896.498,13971,1415 
Vionica1610,21303.068,59326,8015 
Vionica1629,63593.790,4618.262,2515 
Vionica1631,20773.790,462.288,8715 
Vionica1640,16923.068,56259,6015 
Vionica1652,16156.917,967.476,5915 
Vionica1661,434215.342,9311.002,4215 
Vionica1670,94083.790,451.783,0315 
Vionica1680,45873.790,45869,3415 
Vionica1690,43273.790,46820,0715 
Vionica1700,08813.790,47166,9715 
Vrmbaje1710,60134.602,881.383,8615 
Vrmbaje1721,9218767,73737,7115 
Vrmbaje1731,45782.526,581.841,6215 
Vrmbaje1740,16622.526,59209,9615 
Vrmbaje1750,19373.790,45367,1115 
Vrmbaje1761,57922.526,581.994,9915 
Vrmbaje1770,22083.790,44418,4715 
Vrmbaje1780,44315.920,331.311,6515 
Vrmbaje1790,09212.526,60116,3515 
Vrmbaje1800,92972.526,581.174,4815 
Vrmbaje1810,28322.526,59357,7615 
Vrmbaje1820,06402.526,5680,8515 
Vrmbaje1830,20396.498,09662,4815 
Vučak1840,14564.203,91306,0515 
Vučak1850,23394.314,58504,5915 
Vučak1860,95333.790,461.806,7215 
Vučak1871,92203.068,582.948,9115 
Vučak1880,49982.526,57631,3915 
 
Vučak1890,80533.068,581.235,5615 
Vučak1901,74553.790,463.308,1215 
Vučak1910,58604.602,881.348,6415 
Vučak1920,47644.602,881.096,4115 
Vučak1933,00144.464,026.699,1615 
Vučak1943,71964.139,847.699,2715 
Vučak1950,47484.602,891.092,7215 
Vučak1960,46284.602,871.065,1115 
Vučak1970,09234.602,93212,4215 
Vučak1980,08402.526,55106,1215 
Vučak1990,44882.526,58566,9615 
Vučak2000,15359.325,67715,7515 
Vučak2010,18652.526,60235,6015 
Vučak2020,14004.602,86322,2015 
Vučak2030,43853.068,57672,7915 
Vučak2040,39863.068,59611,5715 
Vučak2050,79324.602,871.825,5015 
Vučak2060,45402.526,59573,5315 
Gleđica2070,34853.790,47660,4915 
Gleđica2080,12433.790,43235,5815 
Gleđica2090,06153.790,41116,5615 
Gleđica2100,059815.342,98458,7515 
Gleđica2110,11353.790,48215,1115 
Gleđica2120,24533.790,46464,9015 
Gleđica2130,06693.790,43126,7915 
Gleđica2140,01643.068,2925,1615 
Gleđica2150,01743.790,2332,9815 
Gleđica2160,12143.790,44230,0815 
Gleđica2170,138212.635,31873,1015 
Gleđica2180,037212.635,22235,0215 
Gleđica2190,28907.034,291.016,4615 
Gleđica2200,509610.506,442.677,0415 
Gleđica2210,04143.068,6063,5215 
Gleđica2220,83783.790,461.587,8215 
Gleđica2230,18693.790,48354,2215 
Gleđica2240,182812.635,281.154,8715 
Gleđica2250,145112.635,29916,6915 
Gleđica2260,03344.602,9976,8715 
Gleđica2270,03444.602,9179,1715 
Gleđica2280,09595.685,71272,6315 
Gleđica2290,054514.142,39385,3815 
Gleđica2300,009018.953,3385,2915 
Gleđica2310,19544.602,87449,7015 
Gleđica2320,065012.635,23410,6515 
Gleđica2330,062612.635,30395,4815 
Gleđica2340,135312.635,25854,7815 
Gleđica2353,479812.635,2921.984,1415 
Gleđica2360,071512.635,24451,7115 
 
Gleđica2371,40443.205,672.251,0215 
Gleđica2380,0611767,7623,4515 
Gleđica2393,40363.790,466.450,6015 
Gradac2400,94843.790,461.797,4415 
Gradac2410,56963.790,471.079,5215 
Gradac2420,72053.790,461.365,5115 
Gradac2430,16733.068,56256,6915 
Gradac2440,21593.068,60331,2515 
Gradac2450,31193.068,58478,5515 
Dajići2460,20044.602,89461,2115 
Dajići2471,04214.602,882.398,3315 
Dajići2480,59223.790,461.122,3615 
Dajići2490,480015.342,943.682,3015 
Dajići2500,603715.342,944.631,2615 
Dajići2510,35343.068,59542,2215 
Dajići2520,43933.068,59674,0115 
Dajići2531,66753.790,463.160,3015 
Dajići2540,35014.602,88805,7315 
Dajići2550,16923.068,56259,6015 
Dajići2560,45803.790,46868,0215 
Dajići2570,184715.342,931.416,9215 
Dajići2580,10982.526,59138,7115 
Dajići2594,36423.790,468.271,1615 
Dajići2600,190012.635,321.200,3515 
Dajići2610,14263.068,58218,7915 
Dajići2620,14993.068,58229,9915 
Dajići2631,115312.635,297.046,0715 
Dajići2640,44633.790,45845,8415 
Dajići2650,09194.602,83211,5015 
Deretin2661,08944.602,882.507,1915 
Deretin2670,07694.602,86176,9815 
Deretin2680,700812.635,294.427,4115 
Deretin2690,03313.068,5850,7815 
Deretin2700,07573.068,56116,1515 
Deretin2710,06363.068,5597,5815 
Deretin2720,08713.068,54133,6415 
Deretin2731,132012.635,297.151,5715 
Dobri Do2741,10014.602,882.531,8115 
Dobri Do2754,40484.602,8810.137,3815 
Dobri Do2766,97324.602,8816.048,4015 
Dobri Do2772,35613.790,464.465,3515 
Dobri Do2781,90974.297,354.103,3215 
Dobri Do2793,00803.790,465.700,8515 
Dobri Do2800,315811.432,741.805,2315 
Dobri Do2810,56073.790,461.062,6615 
Dobri Do2821,84794.602,884.252,8315 
Dobri Do2830,64634.602,881.487,4215 
Dobri Do2840,70114.602,881.613,5415 
 
Dobri Do2852,10584.602,884.846,3715 
Dobri Do2860,159915.342,901.226,6715 
Dobri Do2870,20034.602,90460,9815 
Dobri Do2880,555612.635,303.510,0815 
Dobri Do2893,01053.790,465.705,5915 
Dobri Do2900,80893.068,571.241,0915 
Dobri Do2910,20273.068,57311,0015 
Dobri Do2920,17253.068,58264,6715 
Dobri Do2930,374815.342,932.875,2715 
Dobri Do2941,15163.790,462.182,5515 
Dobri Do2950,61624.602,871.418,1515 
Dobri Do2960,51174.602,871.177,6515 
Dobri Do2970,32174.602,89740,3715 
Dobri Do2980,38634.602,87889,0515 
Dobri Do2990,23764.602,86546,8215 
Dobri Do3000,25063.068,60384,4915 
Dobri Do3010,63143.068,58968,7515 
Dobri Do3021,15604.602,882.660,4615 
Dobri Do3031,86573.068,582.862,5215 
Dobri Do3040,72664.602,881.672,2315 
Dobri Do3050,82144.602,891.890,4015 
Dobri Do3061,41843.790,462.688,1915 
Dobri Do3071,12473.068,581.725,6215 
Dobri Do3080,23554.602,89541,9915 
Dobri Do3090,45823.068,57703,0115 
Dobri Do3101,242812.635,297.851,5715 
Dobri Do3111,34314.602,883.091,0615 
Dobri Do3122,00003.068,583.068,5815 
Dobri Do3130,219015.342,921.680,0515 
Dobri Do3140,36074.602,88830,1315 
Dobri Do3150,338213.323,802.253,0615 
Dobri Do3161,90054.602,884.373,8915 
Dobri Do3170,26854.602,87617,9415 
Dobri Do3186,00963.790,4611.389,5715 
Dobri Do3194,73624.602,8810.900,0815 
Dobri Do3200,47126.970,251.642,1915 
Dobri Do3212,00003.068,583.068,5815 
Dobri Do3220,03654.603,0184,0015 
Dubrava3230,828215.342,926.353,5115 
Dubrava3240,18863.068,56289,3715 
Erčege3250,56792.526,57717,4215 
Erčege3260,731712.635,294.622,6215 
Erčege3270,674712.635,294.262,5215 
Erčege3281,33339.325,686.216,9615 
Erčege3290,401912.635,282.539,0615 
Erčege3300,42873.790,46812,4915 
Erčege3310,84094.308,501.811,5115 
Erčege3321,95423.790,463.703,6615 
 
Erčege3339,89153.068,5815.176,4315 
Erčege3340,67253.068,581.031,8115 
Erčege3350,482812.635,293.050,1615 
Erčege3360,13134.602,89302,1815 
Erčege3370,26713.068,59409,8115 
Erčege3380,73322.526,58926,2415 
Erčege3390,363512.635,302.296,4615 
Erčege3400,798212.635,295.042,7415 
Erčege3411,374012.635,298.680,4415 
Erčege3420,15494.602,91356,4915 
Erčege3430,086715.342,91665,1215 
Erčege3440,16804.602,86386,6415 
Erčege3450,43663.790,45827,4615 
Erčege3460,13383.790,43253,5815 
Erčege3470,79543.790,461.507,4715 
Erčege3480,64983.790,461.231,5215 
Erčege3490,50673.926,11994,6815 
Erčege3500,42384.602,88975,3515 
Erčege3510,10043.068,63154,0415 
Erčege3520,063018.953,49597,0415 
Erčege3530,18844.602,87433,5915 
Erčege35413,61673.790,4625.806,7815 
Erčege3555,43682.526,586.868,2615 
Erčege3560,07643.068,59117,2215 
Erčege3570,061112.635,35386,0115 
Erčege3580,095715.342,95734,1615 
Erčege3590,15784.602,85363,1715 
Erčege3600,50904.602,891.171,4315 
Erčege3610,02433.068,7237,2815 
Erčege3620,16204.602,90372,8315 
Erčege3630,24683.068,60378,6615 
Erčege3642,45975.322,006.545,2615 
Erčege3652,51924.602,885.797,7915 
Erčege3662,22064.602,885.110,5815 
Erčege3670,121715.342,89933,6215 
Erčege3680,90475.685,702.571,9315 
Erčege3690,17425.685,71495,2215 
Erčege3700,13555.685,68385,2115 
Erčege3711,68595.462,004.604,1915 
Erčege3722,01404.602,884.635,1015 
Erčege3730,159815.342,931.225,9015 
Erčege3740,75394.602,881.735,0615 
Erčege3750,554515.342,924.253,8315 
Erčege3760,294415.342,932.258,4815 
Erčege3771,19245.685,703.389,8115 
Erčege3780,51683.068,58792,9215 
Erčege3791,144612.635,297.231,1815 
Erčege3800,288315.342,942.211,6815 
 
Erčege3810,475712.635,303.005,3015 
Erčege3820,146212.635,29923,6415 
Erčege3830,285912.635,291.806,2115 
Erčege3840,008215.342,6862,9115 
Erčege3850,020521.660,98222,0315 
Erčege3860,04745.685,65134,7515 
Erčege3870,31117.838,091.219,2215 
Erčege3880,65224.602,881.501,0015 
Erčege3890,18124.602,87417,0215 
Erčege3900,29773.068,59456,7615 
Erčege3910,33143.068,59508,4615 
Erčege3922,07857.466,037.759,0715 
Erčege3930,06234.602,89143,3815 
Erčege3942,95904.602,886.809,9615 
Erčege3953,75804.780,968.983,4315 
Erčege3960,03264.602,7675,0315 
Erčege3970,11753.790,47222,6915 
Erčege3985,27575.268,8413.898,4215 
Erčege3999,05684.796,0921.718,6015 
Ivanjica4000,06814.602,94156,7315 
Ivanjica4010,757321.661,168.202,0015 
Ivanjica4020,265821.661,172.878,7715 
Ivanjica4030,042524.367,53517,8115 
Ivanjica4040,075027.376,271.026,6115 
Ivanjica4050,115321.661,141.248,7715 
Ivanjica4060,034021.661,18368,2415 
Ivanjica4070,376621.661,184.078,8015 
Ivanjica4080,068424.367,69833,3715 
Ivanjica4090,067424.367,66821,1915 
Ivanjica4100,02065.685,9258,5615 
Komadine4110,543112.635,303.431,1115 
Komadine4120,38993.790,46738,9515 
Komadine4130,917912.635,295.798,9715 
Komadine4140,308412.635,281.948,3615 
Komadine4150,03556.012,39106,7215 
Koritnik4160,08003.790,50151,6215 
Koritnik4171,33113.790,462.522,7415 
Koritnik4180,51533.790,45976,6115 
Koritnik4190,50023.790,46947,9915 
Koritnik4201,06212.978,311.581,6315 
Koritnik4211,153014.044,298.096,5415 
Koritnik4221,507011.276,788.497,0515 
Koritnik4231,25103.790,462.370,9315 
Koritnik4241,61356.664,625.376,6815 
Koritnik4250,57892.526,58731,3215 
Koritnik4260,27542.526,58347,9115 
Koritnik4270,09402.526,60118,7515 
Koritnik4280,23232.526,56293,4615 
 
Koritnik4290,12822.526,60161,9515 
Koritnik4300,62993.790,461.193,8115 
Koritnik4310,22192.526,59280,3215 
Kosovica4320,26063.790,45493,9015 
Kumanica4330,57074.602,871.313,4315 
Kumanica4340,128412.635,28811,1915 
Kumanica4350,16302.526,56205,9215 
Kumanica4360,55393.068,59849,8415 
Kumanica4370,50243.068,57770,8315 
Kumanica4380,17264.602,90397,2315 
Kumanica4390,16757.310,51612,2615 
Kumanica4400,01574.603,1836,1315 
Kumanica4411,21683.068,581.866,9215 
Kumanica4420,055616.399,82455,9115 
Kumanica4430,022012.635,45138,9915 
Kumanica4440,025912.635,14163,6315 
Kumanica4450,04144.602,9095,2815 
Kumanica4460,07513.068,58115,2315 
Kumanica4471,01684.602,882.340,1015 
Kumanica4480,06893.790,42130,5815 
Kumanica4490,97784.602,882.250,3515 
Kumanica4500,86464.602,881.989,8315 
Kumanica4514,56174.602,8810.498,4815 
Kumanica4521,09984.602,882.531,1215 
Kumanica4530,096112.635,28607,1315 
Kušići4540,11114.602,88255,6915 
Kušići4550,055012.635,27347,4715 
Kušići4560,078412.635,33495,3015 
Kušići4572,739015.342,9321.012,1415 
Kušići4580,672412.635,294.247,9815 
Kušići4591,97185.685,705.605,5315 
Kušići4600,05812.526,5173,4015 
Kušići4610,34085.685,71968,8415 
Kušići4620,41804.602,87962,0015 
Kušići4630,19984.602,90459,8315 
Kušići4640,32224.602,89741,5215 
Kušići4650,13094.777,39312,6815 
Kušići4667,87652.526,589.950,3015 
Kušići4670,34754.602,88799,7515 
Kušići4682,02382.526,582.556,6515 
Kušići4690,06922.526,5987,4215 
Kušići4700,11872.526,62149,9515 
Kušići4710,58605.094,221.492,6015 
Kušići4720,18035.685,69512,5715 
Kušići4731,48204.493,243.329,4915 
Kušići4741,51894.602,883.495,6615 
Kušići4750,07603.790,39144,0415 
Kušići4760,27544.132,21569,0015 
 
Kušići4770,61284.602,871.410,3215 
Kušići4780,03983.068,5961,0615 
Kušići4790,01704.602,9439,1215 
Kušići4800,04637.597,41175,8815 
Kušići4812,30433.790,464.367,1815 
Kušići4820,07732.526,5297,6515 
Kušići4830,82204.602,881.891,7815 
Kušići4840,33183.790,45628,8415 
Kušići4850,144412.635,32912,2715 
Kušići4860,080212.635,29506,6815 
Kušići4870,040012.635,25252,7115 
Kušići4880,74004.602,881.703,0715 
Kušići4890,16503.068,61253,1615 
Kušići4900,278715.342,912.138,0415 
Kušići4911,11905.685,703.181,1515 
Mana4920,10443.068,58160,1815 
Mana4930,11697.310,52427,3015 
Mana4940,01847.310,3367,2615 
Mana4950,082714.396,01595,2815 
Maskova4962,03302.526,582.568,2715 
Maskova4971,26945.090,813.231,1315 
Maskova4980,28782.526,58363,5715 
Maskova4991,24634.602,882.868,2815 
Maskova5000,75189.325,693.505,5215 
Maskova5010,10914.602,84251,0915 
Maskova5020,66173.790,461.254,0715 
Maskova5031,00804.538,592.287,4515 
Maskova5040,06423.068,5498,5015 
Maskova5050,82564.294,281.772,6815 
Medovine5060,01493.068,4622,8615 
Medovine5070,27493.790,47521,0015 
Medovine5080,042315.343,03324,5015 
Medovine5091,348913.631,919.194,0415 
Medovine5100,33662.526,59425,2215 
Medovine5113,32754.602,887.658,0415 
Medovine5121,89683.068,582.910,2415 
Medovine5130,068712.635,23434,0215 
Medovine5141,24403.068,581.908,6615 
Medovine5150,80253.068,591.231,2715 
Medovine5160,24962.526,56315,3215 
Medovine5170,035112.635,33221,7515 
Medovine5180,030212.635,43190,7915 
Medovine5190,37593.068,58576,7415 
Medovine5200,75523.068,581.158,7015 
Medovine5210,45372.526,58573,1515 
Medovine5223,04903.916,475.970,6515 
Medovine5230,39734.602,87914,3615 
Medovine5240,92603.790,461.754,9815 
 
Medovine5250,99404.602,882.287,6315 
Medovine5261,76932.587,112.288,6915 
Medovine5270,12662.526,62159,9315 
Medovine5280,244912.635,281.547,1915 
Medovine5291,09254.602,882.514,3215 
Medovine5300,37833.068,57580,4215 
Medovine5310,268212.635,271.694,3915 
Medovine5320,143412.635,29905,9515 
Medovine5330,836215.342,936.414,8815 
Medovine5341,703112.635,2910.759,5815 
Medovine5351,79543.790,463.402,7015 
Medovine5360,09954.190,55208,4815 
Medovine5370,025912.635,14163,6315 
Medovine5380,04563.068,6469,9615 
Medovine5390,075612.635,32477,6115 
Medovine5403,50822.526,584.431,8715 
Medovine5411,86953.233,403.022,4215 
Medovine5420,25702.526,58324,6715 
Medovine5432,71612.562,133.479,5015 
Medovine5440,37099.325,671.729,4515 
Medovine5450,61662.526,58778,9415 
Medovine5460,35243.068,59540,6815 
Medovine5470,60653.790,451.149,4615 
Medovine5480,547510.158,742.780,9515 
Medovine5490,03593.068,5255,0815 
Medovine5500,047413.612,03322,6115 
Medovine5510,02938.409,22123,1915 
Medovine5520,01263.068,2519,3315 
Medovine5530,15504.602,90356,7215 
Medovine5540,08654.602,89199,0715 
Medovine5550,242415.342,951.859,5615 
Medovine5560,077515.342,97594,5415 
Medovine5570,40134.602,89923,5715 
Medovine5581,14434.115,202.354,5115 
Medovine5590,06573.068,65100,8015 
Medovine5602,09123.790,463.963,3015 
Medovine5610,40582.526,59512,6415 
Medovine5625,07793.068,587.790,9715 
Medovine5633,41583.068,585.240,8315 
Medovine56412,18923.790,4623.101,3415 
Medovine5650,48264.602,881.110,6715 
Medovine5661,11603.068,581.712,2715 
Medovine5670,38944.602,88896,1815 
Medovine5687,29383.370,8312.293,0715 
Medovine5691,03133.068,581.582,3115 
Medovine5700,294212.635,281.858,6515 
Medovine5710,33723.790,45639,0715 
Medovine5720,26493.790,45502,0515 
 
Medovine5730,74864.602,891.722,8615 
Medovine5740,69904.602,881.608,7115 
Medovine5750,06803.790,44128,8815 
Medovine57624,88074.602,8857.261,4415 
Medovine57711,72454.602,8826.983,2315 
Medovine5780,19623.790,47371,8415 
Medovine5790,09453.790,48179,1015 
Medovine5800,51813.238,70838,9915 
Medovine5810,99093.068,581.520,3315 
Medovine5821,173610.424,766.117,2515 
Medovine5830,258012.635,271.629,9515 
Medovine5840,079412.635,26501,6215 
Medovine5850,47914.602,881.102,6215 
Opaljenik5860,79604.602,881.831,9515 
Opaljenik5870,16243.790,46307,7915 
Opaljenik5880,670615.342,935.144,4815 
Opaljenik5890,10603.790,47200,8915 
Opaljenik5900,03474.602,8879,8615 
Opaljenik5910,40144.602,89923,8015 
Opaljenik5920,25454.602,87585,7215 
Opaljenik5930,165318.953,541.566,5115 
Opaljenik5940,50004.602,881.150,7215 
Opaljenik5950,05803.790,52109,9215 
Opaljenik5960,445015.342,923.413,8015 
Opaljenik5972,84504.361,586.204,3515 
Opaljenik5981,57544.602,883.625,6915 
Opaljenik5990,391412.635,282.472,7315 
Prilike6000,35354.332,45765,7615 
Prilike6010,624924.367,647.613,6715 
Prilike6020,023815.342,86182,5815 
Prilike6030,06044.602,81139,0115 
Prilike6040,06544.602,91150,5115 
Prilike6050,03784.084,9277,2015 
Prilike6060,034215.342,98262,3615 
Prilike6070,09826.017,21295,4515 
Prilike6080,010824.367,59131,5915 
Prilike6090,120521.661,161.305,0915 
Prilike6100,109827.376,231.502,9615 
Prilike6110,016124.367,70196,1615 
Ravna Gora6120,751012.635,294.744,5515 
Ravna Gora6130,136412.635,26861,7315 
Ravna Gora6142,44834.602,885.634,6215 
Ravna Gora6150,41814.602,87962,2315 
Ravna Gora6160,11174.602,86257,0715 
Ravna Gora6170,77224.602,871.777,1715 
Ravna Gora6180,32794.602,87754,6415 
Ravna Gora6190,01843.790,2234,8715 
Ravna Gora6200,18694.602,89430,1415 
 
Ravna Gora6212,97464.804,007.144,9915 
Ravna Gora6220,45734.800,131.097,5515 
Ravna Gora6230,28875.685,69820,7315 
Ravna Gora6240,20624.602,86474,5615 
Ravna Gora6250,17114.602,86393,7815 
Ravna Gora6260,62052.526,58783,8715 
Ravna Gora6270,236712.635,281.495,3915 
Ravna Gora6280,296018.953,512.805,1215 
Ravna Gora6290,1208767,7246,3715 
Ravna Gora6300,088012.635,34555,9515 
Ravna Gora6310,155815.342,941.195,2115 
Ravna Gora6322,32914.602,885.360,2815 
Ravna Gora6331,80484.602,884.153,6415 
Ravna Gora6341,01384.602,882.333,2015 
Ravna Gora6350,76774.602,881.766,8215 
Ravna Gora6360,31854.602,89733,0115 
Ravna Gora6370,13234.602,87304,4815 
Ravna Gora6380,36872.526,58465,7815 
Ravna Gora6391,83744.602,884.228,6715 
Ravna Gora6400,73865.464,182.017,9215 
Ravna Gora6410,10304.602,91237,0515 
Ravna Gora6421,464212.635,299.250,3015 
Ravna Gora6430,188912.635,311.193,4015 
Ravna Gora6440,17703.068,59271,5715 
Ravna Gora6450,094215.342,89722,6515 
Ravna Gora6460,112915.342,96866,1115 
Ravna Gora6470,204312.635,291.290,6915 
Ravna Gora6480,88505.685,692.515,9215 
Ravna Gora64910,33334.519,8023.352,2315 
Ravna Gora6500,11695.685,71332,3315 
Ravna Gora6510,72324.823,271.744,1015 
Radaljevo6520,377315.342,942.894,4415 
Radaljevo6530,198115.342,911.519,7215 
Radaljevo6540,555115.342,934.258,4315 
Radaljevo6550,080624.367,62982,0215 
Radaljevo6560,04103.790,4977,7015 
Rovine6570,16293.068,57249,9415 
Rokci6580,07655.685,75217,4815 
Rokci6590,55203.068,59846,9315 
Rokci6600,80603.068,591.236,6415 
Sveštica6610,78703.068,581.207,4915 
Sveštica6620,39264.602,88903,5515 
Sveštica6630,41304.602,88950,4915 
Sveštica6640,004715.342,5536,0615 
Sveštica6650,20213.790,45383,0315 
Sveštica6660,88813.790,461.683,1515 
Sveštica6670,812516.235,086.595,5015 
Sveštica6680,04633.068,6871,0415 
 
Sveštica6690,38734.602,89891,3515 
Sveštica6700,13064.602,91300,5715 
Sveštica6710,28884.602,87664,6615 
Sveštica6720,31134.602,89716,4415 
Sveštica6730,95613.393,381.622,2115 
Sivčina6740,164015.342,931.258,1215 
Sivčina6750,015015.342,67115,0715 
Sivčina6761,20593.068,581.850,2015 
Sivčina6770,04393.068,5667,3615 
Sivčina6780,02803.068,5742,9615 
Smiljevac6790,55444.602,891.275,9215 
Smiljevac6800,30264.602,88696,4215 
Smiljevac6816,38456.313,2620.153,4915 
Smiljevac6821,12284.602,882.584,0615 
Smiljevac6832,03364.602,884.680,2115 
Smiljevac6840,37092.526,58468,5515 
Smiljevac6851,214512.635,297.672,7815 
Smiljevac6861,58663.790,463.006,9715 
Smiljevac6871,26433.790,462.396,1415 
Smiljevac6880,16555.685,68470,4915 
Smiljevac6890,12268.537,52523,3515 
Smiljevac6900,05084.602,95116,9115 
Smiljevac6910,08484.602,83195,1615 
Smiljevac6920,020415.343,14156,5015 
Smiljevac6930,081113.336,37540,7915 
Smiljevac6940,03855.685,71109,4515 
Smiljevac6950,02713.790,4151,3615 
Smiljevac6960,111512.635,25704,4215 
Smiljevac6970,026718.953,56253,0315 
Smiljevac6980,93375.295,972.472,4315 
Smiljevac6990,293112.635,281.851,7015 
Smiljevac7001,55537.771,666.043,6315 
Smiljevac7010,216515.342,911.660,8715 
Smiljevac7020,02232.526,4628,1715 
Smiljevac7030,159912.635,271.010,1915 
Smiljevac7040,13242.526,59167,2615 
Smiljevac7050,33136.525,261.080,9115 
Smiljevac7060,18522.526,57233,9615 
Smiljevac7070,063812.635,27403,0715 
Smiljevac7080,49394.602,881.136,6815 
Smiljevac7090,03855.685,71109,4515 
Čečina7100,03423.068,7152,4715 
Čečina7112,05803.790,463.900,3815 
Čečina7122,20004.602,885.063,1715 
Čečina7132,39043.790,464.530,3615 
Čečina7140,49674.602,881.143,1315 
Čečina7151,47583.790,462.796,9815 
Čečina7161,21643.790,462.305,3615 
 
Čečina7170,214615.342,921.646,3015 
Čečina7182,008615.559,0915.625,9915 
Čečina7192,77182.526,583.501,5915 
Čečina7200,71355.685,702.028,3715 
Šarenik7210,878514.098,686.192,8415 
Šarenik7220,95284.602,882.192,8115 
Šarenik7230,38079.325,691.775,1415 
Šarenik7241,013012.635,296.399,7715 
Šarenik7250,37399.325,681.743,4415 
Šarenik7262,72833.068,584.186,0015 
Šarenik7270,71603.068,581.098,5515 
Šarenik7281,71443.068,582.630,3915 
Šarenik7290,42463.068,58651,4615 
Šarenik7301,256212.635,297.936,2315 
Šarenik7310,602612.635,303.807,0115 
Šarenik7321,22804.602,882.826,1715 
Šume7330,051827.376,25709,0515 
Šume7340,183015.342,951.403,8815 
Šume7350,199927.376,242.736,2615 
Šume7360,213124.367,622.596,3715 
Šume7370,07423.068,60113,8415 
Šume7380,042327.376,36579,0115 
Šume7390,27995.685,71795,7115 
Lisa7400,600517.844,865.357,9215 
Lisa7410,93702.798,181.310,9415 
Lisa7420,11453.068,56175,6815 
Lisa7430,758012.635,294.788,7715 
Lisa7440,57217.547,752.159,0415 
Lisa7450,45769.325,682.133,7215 
Lisa7460,60009.325,682.797,7015 
Lisa7470,61389.325,682.862,0515 
Lisa7481,12903.790,462.139,7115 
Lisa7490,43893.790,45831,8215 
Lisa7500,47242.798,18660,9315 
Lisa7510,50003.790,46947,6215 
Lisa7520,55003.790,451.042,3815 
Lisa7530,092321.661,21999,6615 
Lisa7540,332921.661,163.605,5015 
Lisa7550,808520.493,728.284,5815 
Lisa7560,50707.689,611.949,3115 
Lisa7570,18452.798,16258,1315 
Lisa7580,36573.068,58561,0915 
Lisa7590,66182.798,17925,9115 
Lisa7600,54484.602,881.253,8215 
Luke7612,87232.798,174.018,5915 
Luke7620,46212.798,16646,5215 
Luke7630,24882.798,15348,0915 
Luke7640,05553.068,6585,1515 
 
Luke7650,158221.661,191.713,4015 
Luke7660,02001.864,5018,6515 
Luke7670,09701.864,6490,4415 
Luke7680,00492.526,536,1915 
Luke7690,00881.864,778,2015 
Luke7700,00602.526,677,5815 
Luke7710,038818.953,61367,7015 
Luke7720,03002.526,6737,9015 
Luke7730,045521.661,10492,7915 
Luke7740,07808.734,36340,6415 
Luke7750,51772.991,00774,2215 
Luke7761,06513.790,462.018,6115 
Luke7770,13123.790,47248,6515 
Luke7780,049015.342,86375,9015 
Luke7790,175715.342,911.347,8815 
Luke7800,036021.661,11389,9015 
Luke7810,03933.790,5974,4815 
Luke7820,20289.325,69945,6215 
Osonica7830,76761.864,66715,6615 
Osonica7840,45611.864,66425,2415 
Osonica7850,17601.864,66164,0915 
Osonica7860,26911.864,66250,8915 
Osonica7870,58071.864,66541,4015 
Osonica7884,25802.798,175.957,3015 
Osonica7890,71401.864,66665,6815 
Osonica7900,06623.790,48125,4615 
Osonica7910,141816.547,391.173,2115 
Ukupno 676,2597    
 
 • Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi opštine IVANJICA, u kancelariji br 31 svakog radnog dana od 11 do 14 časova , kao i na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Kontakt osoba Vladislav Ivković, tel. 0658911592.

 • Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju.
 • Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje može se izvršiti:
KODanaOd (časova)
Bedina Varoš25.01.202110
 
Bratljevo25.01.202110
Brezova25.01.202110
Brusnik25.01.202110
Budoželja25.01.202110
Čečina25.01.202110
Dajići25.01.202110
Deretin25.01.202110
Dobri Do25.01.202110
Dubrava25.01.202110
Erčege25.01.202110
Gleđica25.01.202110
Gradac25.01.202110
Ivanjica25.01.202110
Komadine25.01.202110
Koritnik25.01.202110
Kosovica25.01.202110
Kumanica25.01.202110
Kušići25.01.202110
Lisa25.01.202110
Luke25.01.202110
Mana25.01.202110
Maskova25.01.202110
Medovine25.01.202110
Močioci25.01.202110
Opaljenik25.01.202110
Osonica25.01.202110
Preseka25.01.202110
Prilike25.01.202110
Radaljevo25.01.202110
Ravna Gora25.01.202110
Rokci25.01.202110
Rovine25.01.202110
Šarenik25.01.202110
Sivčina25.01.202110
Smiljevac25.01.202110
Šume25.01.202110
Sveštica25.01.202110
Vasiljevići25.01.202110
Vionica25.01.202110
Vrmbaje25.01.202110
Vučak25.01.202110
 
 • Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup i na korišćenje će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.
 • Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta

u državnoj svojini snosi lice koje dobije to zemljište u zakup, odnosno na korišćenje.

 • Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.
 • Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini grupisano u jedinice javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa nije bilo izdato najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja.
 • Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup.

II

– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

 1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:
 2. fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
 3. fizičko lice – upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na

području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;

 •  pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je

predmet zakupa i ima sedište na području jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

 • Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;
 • za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima pravno lice i preduzetnik koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, koje je u svojstvu pretežne delatnosti registrovano ili ima u osnivačkom aktu navedenu energetsku delatnost propisanu zakonom kojim se uređuje oblast energetike, a za čije obavljanje se koriste obnovljivi izvori od biomase i stočarstva i da u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o korišćenju zemljišta dostavi dokaz o pribavljenoj upotrebnoj dozvoli za energetski objekat za čiji rad se planira korišćenje obnovljivih izvora od biomase koji glasi na ime lica sa kojim je zaključen ugovor o korišćenju, u suprotnom ugovor prestaje da važi, a Registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu se utvrđuje pasivan status .
 • Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja – ćir8://§r.ir2.ttro1j.§o^.g8/1p2etVM (u daljem tekstu: Aplikacija) koja se nalazi na zvaničnoj veb-prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.
 • Postupak javnog nadmetanja održava se ako je blagovremeno dostavljena najmanje jedna uredna prijava na javni oglas u Aplikaciji za sprovođenje javnog nadmetanja i ako se dostavi dokaz o uplati depozita za svako javno nadmetanje pojedinačno.
 • Ponuđač je dužan da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostavi dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke 1. ovog oglasa, za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun opštinske uprave IVANJICA broj: 840-745151843-03, osim ako je za jedinicu javnog nadmetanja utvrđen iznos depozita manji od 1.000 dinara, ponuđač ne mora da uplati depozit i dostavi dokaz radi učešća na javnom nadmetanju za tu jedinicu javnog nadmetanja.
 • Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. Ako najpovoljniji ponuđač odustane, najpovoljnijim ponuđačem smatra se lice koje je sledeće po redu na rang listi ponuđača. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.
 • Najpovoljniji ponuđač jeste ponuđač koji ispunjava uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta iz zakona kojim se uređuje poljoprivredno zemljište i ponudi najvišu cenu zakupa za jedinicu javnog nadmetanja.
 • Ako se za jedinicu javnog nadmetanja prijavi više učesnika koji ispunjavaju uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta i koja su ponudila najvišu cenu zakupa u istom iznosu, daje se u zakup onom ponuđaču čija je prijava prva pristigla u Aplikaciju.
 • Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja:
 • su u pasivnom statusu;
 • nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
 • su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
 • su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup;
 • su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;
 • su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup.

Š

– Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –

 1. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje sledećom dokumenatacijom:

– za fizičko lice:

-potvrda o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;

-dokaz o mestu prebivališta tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa;

-kao dokaz o vlasništvu najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta izvod iz javne evidencije o

nepokretnosti (ne stariji od šest meseci);

-za fizičko lice:

-potvrda o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;

-dokaz o mestu prebivališta tri godine na području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje;

-kao dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje je predmet zakupa izvod iz javne evidencije o nepokretnosti i katastarski plan (ne stariji od šest meseci);

-za pravno lice:

-potvrda o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;

-kao dokaz o vlasništvu najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta pravnog lica u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa izvod iz javne evidencije o nepokretnosti (ne stariji od šest meseci);

-kao dokaz da ima sedište na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci).

 • Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve jedinica javnih nadmetanja označeni * u tabeli tačke 1. ovog oglasa ponuđač dokazuje sledećom dokumenatacijom:

-za fizička lica ličnom kartom ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom i potvrdom o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava ;

– za pravna lica izvodom iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci) i potvrdom o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;

 • Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva ponuđač za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa dokazuje sledećom dokumenatacijom:

-potvrdom o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;

-izvodom iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci), odnosno osnivačkim aktom kao dokaz da je registrovano za energetsku delatnost za čije obavljanje se koriste obnovljivi izvori od biomase i stočarstva.

Ponuđač se prijavljuje i prilaže skeniranu, odnosno fotografisanu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja putem Aplikacije , i to:

1.za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dokumentaciju navedenu u delu III tačka 1. ovog oglasa i dokaz o uplati depozita;

2.za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju dokumentaciju navedenu u delu III tačka 2. ovog oglasa;

3.za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva dokumentaciju navedenu u delu III tačka 3. ovog oglasa;

Ponuđač odgovara za tačnost podataka koje unosi u Aplikaciju, kao i za verodostojnost isprava koje prilaže, a koje moraju da budu čitljive.

IV

– Rok za podnošenje prijave –

Rok prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciju je do 14:00 sati, dana 27.01.2021. godine.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Jednom podneta prijava sa ponudom ne može se menjati.

V

– Javno nadmetanje –

Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. ovog oglasa održaće, i to:

KODanaPočetak u (časova)
Bedina Varoš04.02.202114:00
Bratljevo04.02.202114:00
Brezova04.02.202114:00
Brusnik04.02.202114:00
Budoželja04.02.202114:00
Čečina04.02.202114:00
Dajići04.02.202114:00
Deretin04.02.202114:00
Dobri Do04.02.202114:00
Dubrava04.02.202114:00
Erčege04.02.202114:00
Gleđica04.02.202114:00
Gradac04.02.202114:00
Ivanjica04.02.202114:00
Komadine04.02.202114:00
Koritnik04.02.202114:00
Kosovica04.02.202114:00
Kumanica04.02.202114:00
Kušići04.02.202114:00
Lisa04.02.202114:00
Luke04.02.202114:00
Mana04.02.202114:00
Maskova04.02.202114:00
Medovine04.02.202114:00
Močioci04.02.202114:00
Opaljenik04.02.202114:00
Osonica04.02.202114:00
Preseka04.02.202114:00
Prilike04.02.202114:00
 
Radaljevo04.02.202114:00
Ravna Gora04.02.202114:00
Rokci04.02.202114:00
Rovine04.02.202114:00
Šarenik04.02.202114:00
Sivčina04.02.202114:00
Smiljevac04.02.202114:00
Šume04.02.202114:00
Sveštica04.02.202114:00
Vasiljevići04.02.202114:00
Vionica04.02.202114:00
Vrmbaje04.02.202114:00
Vučak04.02.202114:00
 

Nakon isteka roka za prijavu iz dela IV ovog oglasa, a pre dana određenog za otvaranje ponuda iz dela V ovog oglasa, nadležni organ jedinice lokalne samouprave utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja svih podnosilaca zahteva na osnovu dokumentacije priložene u Aplikaciji.

Na dan otvaranja ponuda, iz dela V ovog oglasa, iz Aplikacije se prema visini ponude automatski formira rang lista ponuđača za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Rang lista ponuđača objavljuje se na zvaničnoj veb – prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište i sadrži spisak lica koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta rangiranih prema visini ponude, vreme dostave zahteva i spisak lica koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa poljoprivrednog zemljišta.

VI

– Plaćanje zakupnine –

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan otvaranja ponuda .

Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

VII

– Uplata zakupnine i sredstva obezbeđenja plaćanja –

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od pravnosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko opštinske uprave opštine IVANJICA.

Ukoliko je period zakupa duži od jedne godine, zakupnina se plaća najkasnije do ZO.septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa potrebno je dostaviti i:

 • garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
 • ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili
 • dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa

Ovu odluku objaviti na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište, u dnevnom listu/službenom glasilu jedinice lokalne samouprave/lokalnom listu/ na oglasnoj tabli opštinske uprave IVANJICA i mesnim kancelarijama, i na veb prezentaciji opštine IVANJICA, s tim što će se rok za podnošenje prijave računati od dana objavljivanja na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA IVANJICA Predsednik opštine

Broj: 320-29-3/2020                                                                             Predsednik opštine

Dana: 18.01.2021. godine

Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ