Aktuelnosti Vesti

Peta sednica SO Ivanjica narednog četvrtka

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

SKUPŠTINA OPŠTINE

01 Broj: 06-2/2021

20. januar 2021. godine

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 42. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 1/2019) i članova 28. i 64. Poslovnika Skupštine opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 2/08, 7/2012 i 13/2013),

S A Z I V A M

PETU SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE IVANJICA

za četvrtak 28. januar 2021. godine, sa početkom u 10 časova

Sednica će se održati u sali Doma kulture Ivanjica.

Za sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I    R E D

  1. Razmatranje Odluke o angažovanju eksternog revizora za obavljanje revizije završnog računa opštine Ivanjica za 2020. godinu
  2. Razmatranje Rang liste kandidata za imenovanje direktora JKP „Ivanjica“ dostavljene od strane Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora 01 broj: 111-1-5/2020
  3. Razmatranje Predloga Odluke Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove broj: 464-50-1/2/2020-01 o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe
    • Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe
  4. Razmatranje Predloga Rešenja Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove broj: 464-20-3/2019-01 o otuđenju neposrednom pogodbom iz javne svojine opštine Ivanjica kat. parcele broj 3208/15 KO Dajići

5. Razmatranje Plana, Programa rada i Finansijskog plana „Turističke organizacije opštine Ivanjica“ za 2021. godinu

6. Razmatranje Plana, Program rada i Finansijskog plana ustanove „Doma kulture“ Ivanjica za 2021. godinu

7. Razmatranje Plana, Programa rada i Finansijskog plana Biblioteke „Svetislav Vulović“ Ivanjica za 2021. godinu

8. Razmatranje Programa rada Ustanove Centar za socijalni rad Ivanjica za 2021. godinu

9. Razrešenje članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove Centar za socijalni rad Ivanjica

– Imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove

10.Predlog za imenovanje člana Upravnog odbora Doma učenika

11. Obrazovanje stalnih radnih tela Skupštine:

– Odbora za poljoprivredu i razvoj sela

– Odbora za predstavke i pritužbe

– Odbora za utvrđivanje naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta

– Odbora za borbu protiv korupcije

– Odbora za socijalna pitanja

12. Razmatranje Zahteva Udruženja građana „Glas Ivanjice“ za davanje saglasnosti za upotrebu naziva imena jedinice lokalne samouprave – Ivanjica

13. Odbornička pitanja

            NAPOMENA: Materijal po tačkama dnevnog reda dostavljamo Vam uz poziv za sednicu, izuzev materijala po tačkama 10. i 11. sa kojim ćete biti upoznati naknadno.

            Pozivate se da sednici Skupštine obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti obavestite predsednika Skupštine na telefon broj  064/88-99-494.

  PREDSEDNIK SKUPŠTINE  

                                                                                                                    Vladimir Bojanović

О Аутору

Financ