Vesti

Odluka o sufinansiranju programa crkava i verskih zajednica u 2018. godini

 

Opštinsko veće, na osnovu člana 65. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“, br. 79/08 i „Službeni list opštine Ivanjica“ br. 7/12, 9/12 i 13/13), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu („Službeni list opštine Ivanjice“, br. 10/2017), Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama („Službeni list opštine“, br. 4/14) i Predloga komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama, br. 400-17/2018-01 od 14.05.2018. godine, razmatranog na sednici Opštinskog veća, 01 broj 06-32/2018. dana  17.07.2018. godine, donosi

O D L U K U

o sufinansiranju programa crkava i verskih zajednica

u 2018. godini

I  U 2018. godini sredstvima budžeta opštine Ivanjica, sufinansiraće se realizacija programa crkava i verskih zajednica u visini navedenih iznosa:

Redni broj Mesto Crkva Naziv projekta/programa Iznos (RSD)
1. Ivanjica Srpski Pravoslavni manastir Kovilje “Uvođenje grejanja u crkvi” 400.000,00
2. Ivanjica Srpska Pravoslavna Crkvena opština Ivanjica „Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija objekta Srpske pravoslavne crkve Ivanjica“ 800.000,00
3 Ivanjica Srpska pravoslavna crkvena opština Luke „Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija objekta Srpske pravoslavne opštine Luke» 400.000,00
4. Ivanjica Srpska Pravoslavna Crkvena opština u Radaljevu «Rekonstrukcija fasade, zvonare  i izgradnja nadstrešnice na Hramu Sv. Georgija» 400.000,00

II  Na osnovu Odluke sa svakom od crkava, čiji će se programi u 2018. godini sufinansirati sredstvima opštinskog budžeta, biće zaključen ugovor kojim će biti definisana namena, uslovi i način sufinansiranja.

III  Za izvršenje Odluke nadležna je Opštinska uprava opštine Ivanjica.

  

 

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                 Zoran Lazović

 

 

 

О Аутору

Financ