Aktuelnosti Vesti

Odluke i zaključci sa trinaeste sednice SO Ivanjica

Trinaestu sednicu SO Ivanjica obeležilo je usvajanje izveštaja o radu opštinskih institucija i odeljenja uprave kao i programa njihovog poslovanja u ovoj godini. Usvojen je predlog odluke o komunalnom redu i inspekciji na području opštine, a podržano je i angažovanje revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa. Kako je istakao predsednik opštine Zoran Lazović, potreba za ovakvim vidom kontrole je neophodna zbog javnog i transparentnog rada i trošenja budžetskih sredstava. Lokalni parlament usvojio je i odluku o početku snabdevanja Prilika vodom za piće sa javnog vodovoda, program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu kao i prve izmene i dopune programa poslovanja JKP ’’Duboko’’.

Ipak, najviše interesovanja izazvale su dopunske tačke vezane za stanje na putnom pravcu Lučka reka – Lug i deonici za Čitluk. Predstavnici lokalne samouprave istakli su da iako ulažu maksimalne napore da reše probleme nastanjenih na ovim područjima, ne mogu povlačiti poteze koji se kose sa zakonskim odredbama.

Nakon što je odbornik Marinko Marinković zatražio da se pomogne meštanima koji su samoinicijativno krenuli da čiste odron na putnom pravcu Lučka reka –Lug, objašnjeno je realno stanje ovog puta i jednoglasno donet zaključak da se izradi studija izvodljivoti sa idejnim rešenjem za most i kružni tok na Lučkoj reci. Nakon ovih radnji potrebno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju, planirati sredstva budžetom opštine Ivanjica i tek tada pristupiti izvođenju radova. Proces iziskuje temeljno rešavanje problema za šta su potrebni vreme i ogromna finansijska sredstva. Takođe, uz pozitivne komentare za dobru volju i inicijativu građana da daju doprinos rešenju problema, usledilo je upozorenje da ta deonica nije bezbedna za odvijanje saobraćaja, da je i dalje na snazi zabrana kretanja, te da se istom može prolaziti isključivo na sopstvenu odgovornost.

Kada je reč o putnom pravcu za naselje Čitluk, koji se sastoji od 900 metara asfalta i 2.500 metara makadamskog puta, došlo je do oštećenja usled izvođenja radova ŠG ’’Golija’’ na seči i pretovaru šumske građe. Opština Ivanjica se u proteklom periodu obratila JP“Srbija Šume“ u Beogradu sa predlogom saradnje na obnovi putne infrastrukture koja bude oštećena tokom radova na seči i pretovaru šumske građe. To ne znači da ne traba voditi računa o putnom pravcu na kojem se izvode radovi.

nače, prošle godine usvojena je odluku da zajedno sa građanima i pravnim licima, opština učestvuje u sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji putne infrastrukture na našoj teritoriji u odnosu 1 dinar opštine na 1 dinar građana ili pravnih lica za makadamske puteve, 2 dinara opštine na 1 dinar građana ili pravnih lica za asfaltne puteve do 1km, 3 dinara opštine na 1 dinar građana ili pravnih lica za asfaltne puteve preko 1 km. Politika i cilj opštine Ivanjica je da u narednih nekoliko godina asfaltira što više putnih pravaca kako bi sačuvala stanovništvo na selu.

U nastavku sednice predsednik opštine Ivanjica, Zoran Lazović, upoznao je javnost o potencijalnim investicijama koje će omogućiti upošljavanje većeg broja ljudi.

  • Odluka tek predstoji ali je napravljena odlična uvertira za otvoranje pogona koji će biti vezan za potrebe autoindustrije. Reč je o ozbiljnom nemačkom investitoru i za početak bi taj pogon trebao da uposli oko 150 radnika. Takođe nam je u poseti bio i vlasnik fabrike čarapa Proleter. Izvesna je priča o proširenju fabrike koja će omogućiti i do 300 novih radnih mesta. Intezivno se radi na pregovorima, uz pomoć države, da opština kupi prostor bivše fabrike ŠPIK. To bi rešilo velike probleme sa kojima se susreću nastanjeni na ovom području jer bi se prostor koristio za sasvim druge namene.-rekao je Lazović.

Izvor: INFOLIGA

О Аутору

Financ