Vesti Konkursi i obaveštenja

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za teritoriju opštine Ivanjica

Na trinaestoj sednici SO-e Ivanjica, donet Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za teritoriju opštine Ivanjica za 2018. godinu

1. Godišnji program- naslovna

2. Sadržaj – Program 2018

3. Odluka Skupštine o donošenju Godišnjeg programa uređenja i korišćenja polj. zemljišta za 2018.

4. Saglasnost ministarstva na program 2018

5. Zahtev Opštine Ivanjice ministarstvu na saglastnost na predlog programa

6.Pozitivno mišljenje na Predlog programa

7. Rešenje o obrazovanju komisije za davanje mišljenja na Predlog Programa

8. Rešenje o formiranju komisije za izradu Predloga programa

9. Uvod- tekstualni deo o polj. zemljištu

10.Ivanjica- Godišnji program 2018

11. Izjava- Potpisi članova komisije za izradu programa

О Аутору

Financ