Vesti Konkursi i obaveštenja

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za teritoriju opštine Ivanjica

На тринаестој седници СО-е Ивањица, донет Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за територију општине Ивањица за 2018. годину

1. Годишњи програм- насловна

2. Садржај – Програм 2018

3. Одлука Скупштине о доношењу Годишњег програма уређења и коришћења пољ. земљишта za 2018.

4. Сагласност министарства на програм 2018

5. Захтев Општине Ивањице министарству на сагластност на предлог програма

6.Позитивно мишљење на Предлог програма

7. Решење о образовању комисије за давање мишљења на Предлог Програма

8. Решење о формирању комисије за израду Предлога програма

9. Увод- текстуални део о пољ. земљишту

10.Ивањица- Годишњи програм 2018

11. Изјава- Потписи чланова комисије за израду програма

О Аутору

Financ