Vesti

Održana 26. sednica SO Ivanjica

Na današnjem zasedanju odbornici lokalnog parlamenta jednoglasno su podržali dr Jelenu Stojković, specijalistu urgentne medicine, za direktora Doma zdravlja u Ivanjici na period od četiri godine. Takođe su se saglasili i sa osnivanjem ’’Javne ustanove za sport i kulturu’’ za čijeg je vd direktora imenovana Zorica Jeremić, master prostorni planer iz Ivanjice.

Tačka koja se ticala izbora članova Opštinskog veća odložena je jer nisu pripremljeni predlozi kandidata a kako je naglasio predsednik opštine, Zoran Lazović, ovo telo trenutno poseduje kvorum tako da prolongiranje imenovanja novih lica neće uticati na njegov rad. Imenova je i komisija za izbor članova Saveta mesnih zajednica i van snage stavljena odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Ivanjica.

Predmet razmatranja na današnjem zasedanju bila je i tačka vezana za izvršenje budžeta opštine Ivanjica u periodu od 01. januara do 30. juna 2018. godine. Odbornicima je predočeno da su ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijke imovine 391.536.487,76 dinara a izdaci po istom osnovu 308.767.346, 15 dinara. Budžetski suficit za ovaj period je 82.769.141, 61 dinara. Nako ove izglasane su i tačke vezane za izveštaji o radu i planovina PU ’’Bajka’’ i JKP ’’Ivanjica’’.

Na kraju zasedanja predsednik opštine Ivanjica, Zoran Lazović, upoznao je javnost da je izvesna rekonstrukcija putnog pravca Pridvorica-Devići za koji će biti izdvojeno 300.000.000,00 dinara iz državne kase.

О Аутору

Financ