Vesti

Završena zamena magistralnog cevovoda od Nisove pumpe do Novog mosta

Radnici preduzeća “StabilPro” iz Užica poslednjih dana intenzivno rade na postavljanju polietilenskih vodovodnih cevi na kraku od NIS-ove benzinske stanice do naselja Sađavac u dužini od 1.186 metara.

Ovaj posao vredan 18.000.000 dinara deo je velike investicije u okviru koje se menjaju azbestnocementne cevi od fabrike za preradu vode na Lučkoj Reci, do fabrike Javor. Finansijska sredstva obezbeđuju Republička direkcija za vode i opština Ivanjica, dok je za jedan krak deo novčanih sredstva izdvojila i Evropska unija i Vlada Švajcarske preko Evropskog PROGRESA.

Do sada su polietilenske cevi ø 315 mm u više faza postavljene na potezu od mosta na Lučkoj Reci do Spomenika revolucije i od Zelenog venca do NIS-ove benzinske pumpe. Paralelno sa ovim profilom u zemlju je položena i manja cev preseka 110 milimetara, za hidrante i sekundarnu mrežu za privredu i domaćinstva.

“Završetkom izgradnje magistralnog cevovoda od fabrike vode na Lučkoj reci do Javora na Sađavcu, značajno ćemo unaprediti i osigurati nesmetano snabdevanje vodom privrede i domaćinstava. Time se stiču uslovi da u narednom periodu potpuno izbacimo azbestno-cementne cevi, koje su u upotrebi od šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka“, rekao ja za portal InfoLIGA Vladimir Bojanović, direktor JKP „Ivanjica“.

Ukupna dužina magistralnog cevovoda koji se pruža levom stranom Moravice odnosno duž ulica Venijamina Marinkovića i Milinka Kušića je 5 kilometara, a za naredni period za zamenu ostaje samo deonica kroz centar grada i jedan kraći krak kod mosta na Lučkoj Reci koji treba da se spoji sa fabrikom za preradu.

Polaganje novih cevi od Spomenika revolucije do Zelenog venca, prema svemu sudeći sačekaće rekonstrukciju pešačke zone.

О Аутору

Financ