Aktuelnosti Vesti Lokalna uprava

Održana treća sednica lokalnog parlamenta

Одржана је трећа седница локалног парламента на којој је акценат стављен на извештаје о пословању јавних предузећа за претходну годину, као и планове рада за 2021. годину.
Усвојен је предлог Драгована Милинковића, одборника СПС-а, да се о извештајима рада и предлогу пословања јавних предузећа и установа расправља у првом кварталу године, јер је потпуно бесмислено то чини у новембру, када је година већ на измаку.

На седници су верификовани мандати Милану Длачићу, машинском бравару, Радославу Алексићу, пољопривреднику и Мирјани Коматини, васпитачу из Ивањице, са изборне листе Српске напредне странке.

На данашњој седници усвојен је предлог ЈКП ‘’Ивањица’’ о измени ценовника комуналних услуга снабдевања водом за пиће, одвођење отпадних вода и сакупљања и одлагања комуналног отпада по повлашћеним ценама за Специјалну болницу за рехабиилитацију, Дечији вртић, школе, Дом здравља, Удружење за помоћ МНРО и Дом ученика. Од сада ће цена комуналних услуга за ове установе бити иста као за домаћинства, односно снабдевање водом износиће 37,54 динара, одвођење отпадних вода 11,02 динара, а сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада плаћаће се 9,88 динара. Усвојен је финансијки извештај ове јавне установе, као и предлог о расподели дела добити коју је предузеће остварило у 2019. години. Део добити коју је ЈКП ‘’Ивањица’’ остварило, после одбитка прихода из буџета оснивача и буџета Републике Србије, односно других прихода од премија, субвенција, дотација и донација, у износу од 33.188,25 динара, расподељује се тако што се 50 одсто усмерава оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода. Сва преостала добит остаје нераспорођена.

Туристичка организација Ивањица се током извештавања плана рада, похвалила повећаним бројем посетилаца. Према речима Милоја Остојића, менаџера ове организације, 2019. година била је рекордна по много чему – највећи број ноћења домаћих гостију, највећи број долазака и ноћења страних гостију, највећи просек попуњености свих капацитета у општини Ивањица.

На седници је усвојен и извештај о раду Дома културе Ивањица, чији се број реализованих садржаја доста разликовао у односу на претходне године, због лоше епидемиолошке ситуације у Србији и свих мера које су поштоване ради сузбијања вируса цовид19.Годишњи извештај о раду поднели су и библиотека “Светислав Вуловић”, Центар за социјални рад као и ПУ “Бајка”. Директорка вртића, Весна Николић, најавила је отварања новог вртића у Црњеву почетком наредне године.

На седници је разматран и Извештај Општинске управе општине Ивањица за 2019-ту годину и то: Одељења за буџет и финансије, Одељења за локалну и пореску администрацију, Одељења за Локални економски развој, инвестиције и грађевинске послове, Одељења за урбанизам и комуналне послове, Одељења за општу управу и заједничке послове, Одељења за привреду и друштвене делатности, Одељења за инспекцијске послове, Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине, Одељења за имовинско – правне и стамбене послове, Службе за послове Скупштине општине, Општинског већа и председника општине. Као и извештаји о раду Општинског првобранилаштва општине Ивањица и Општинског штаба за ванредне ситуације.

О Аутору

Financ