Aktuelnosti Vesti

Zaključci vanredne sednice Opštinskog štaba za vanredne situacije

Na osnovu člana 41. stav 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama(„Službeni glasnik RS“, broj 87/2018), Odluke o obrazovanju opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Ivanjica („Službeni glasnik opštine Ivanjica15/2020), Poslovnika o radu Opštinskog Štaba za vanredene situacije opštine Ivanjica od 25.02.2015.godine, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Ivanjica na vanrednoj telefonskoj sednici održanoj 23.11.2020. razmatrao je trenutnu epidemiološku situaciju na teritoriji opštine Ivanjica i doneo je sledeće

Z A K LJ U Č K E:

  1. Preporučuje se Direktoru Doma zdravlja u Ivanjici da se zbog povećanog broja pacijenata i pogoršanja vremenskih uslova COVID ambulanta preseli u zgradu za specijalističke službe ili na drugu odgovarajuću lokaciju u okviru objekata Doma zdravlja u Ivanjici.

Da se po određivanju nove lokacije za COVID ambulantu, a najkasnije do 24.11.2020.godine do 11,oo časova obavesti Opštinski štab za vanredne situacije opštine Ivanjica o novoj lokaciji COVID ambulante kako bi Štab pružio svu neophodnu pomoć prilikom preseljenja.

Da se shodno povećanju broju pacijenata koji se javljaju u COVID ambulantu poveća i broj zdravstvenih radnika.

  1. Opštinski šab opštine Ivanjica redovno prati epidemiološku situaciju u predškolskim i školskim ustanovama i u slučaju pogoršanja epidemiološkog stanja u konsultaciji sa Školskom upravom predložiće nove mere.

Zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

О Аутору

Financ