Aktuelnosti Vesti

Oglas za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine opštine Ivanjica

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine Opštine Ivanjica sprovođenjem postupka prikupljanja pismenih ponuda broj: 404-121/2023-01od 4.8.2023. godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari (čelične ograde sa pešačkog mosta i čelične konstrukcije sa pešačkog mosta) iz javne svojine Opštine Ivanjica, donosi

                                                        ODLUKU O DOPUNI

O G L A S A

ZA OTUĐENJE POKRETNIH STVARI

 IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE IVANJICA

SPROVOĐENJEM POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Član 1.

           DOPUNJUJE SE Oglas za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine opštine Ivanjica sprovođenjem postupka prikupljanja pisanih ponudau delu koji se odnosi na predmet otuđenja i to tako što se iza reči:

         „Demontirana čelična ograda sa pešačkog mosta, prema predmeru iz PZI, dužine 89,60 metara i približne težine od oko 3022 kilograma, kao sekundarna sirovina“, dodaje,

        „Demontirana čelična ograda sa pešačkog mosta, prema predmeru iz PZI, dužine 89,60 metara i približne težine od oko 3022 kilograma, kao sekundarna sirovina, početna cena 75.550,00 dinara“  i

      „Demontirana čelična konstrukcija sa pešačkog mosta, prema predmeru iz PZI sečenje se vrši na 3 dela u dužini od 2 x 11.80 metara i 1 x 12.00 metara, što ukupno iznosi 35,60 metara i približne težine od oko 12157 kilograma, kao sekundarna sirovina“, dodaje

     „ Demontirana čelična konstrukcija sa pešačkog mosta, prema predmeru iz PZI sečenje se vrši na 3 dela u dužini od 2 x 11.80 metara i 1 x 12.00 metara, što ukupno iznosi 35,60 metara i približne težine od oko 12157 kilograma, kao sekundarna sirovina“, početna cena 243.140,00 dinara“.

                                                                     Član 2.

         U ostalom delu Oglas za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine opštine Ivanjica sprovođenjem postupka prikupljanja pisanih ponuda ostaje neizmenjen.

                                                                     Član 3.

          Ova Odluka proizvodi pravno dejstvo od momenta raspisivanja Oglasa za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine opštine Ivanjica sprovođenjem postupka prikupljanja pisanih ponuda.

Član 4.

          Odluku objavitiu lokalnim sredstvima javnog informisanja, internet portalu opštine Ivanjica i oglasnoj tabli opštine Ivanjica. 

 U Ivanjici,

 16.8.2023. godine

                                                   PREDSEDNIK KOMISIJE

Jovana Bogdanović

О Аутору

WEB MASTER